Bristol förbjuder dieselbilar

Bristol

Engelska staden Bristols fullmäktige har godkänt ett förslag om att förbjuda dieselbilar från stadens centrum från och med mars 2021. Till skillnad från många andra europeiska städer som har infört miljözoner gäller förbjudet alla dieselbilar, även de moderna som klarar utsläppskraven Euro6.

Anledningen är att Bristols stadsluft är extremt förorenad av främst kvävedioxider. Nivåerna är högt över de lagstadgade kraven och staden var tvungen att göra någonting snabbt. Enligt Bristols politiker kommer dessa åtgärder ge den snabbast tänkbara sänkningen av kvävedioxider, redan till 2025 hoppas de komma under gränsvärdet.

Stadens infosajt om renluftszonerna ger en känga till biltillverkarna och deras Euro6 dieselbilar. Anledningen till att alla dieselbilar förbjuds men inga bensinbilar är för att “de allra sämsta bensinbilarna släpper som värst ut 1.5 gånger Euro6 NO2 gränsvärdet. Dieselbilar däremot, även från de bästa tillverkarna släpper ut mer än dubbla Euro6 NO2 gränsvärdet, övriga minst fyra gånger gränsvärdet. Vissa tillverkare hade genomsnittlig utsläpp över 12 gånger gränsvärdet.”

Därför tillåts alla bensinbilar köra in till stadens centrum, men inga dieselbilar – inte ens “miljövänliga” sådana. Genom att inte tillåta Euro6 dieselbilar hoppas staden nå acceptabla kvävedioxid-nivåer två år snabbare.

Bristol_CAZ

Det handlar dock inte om något totalförbud. Beslutet låter först djärvt men ju mer man läser om detaljerna desto mer märks att politikerna vågade inte förarga väljare med dieselbilar alldeles för mycket.

Till att börja med gäller förbudet endast mellan klockan 7-15 varje dag. Som svar på frågan vad dieselbilägare som måste åka in till stan för att de jobbar där hänvisar staden just till tidsgränserna, mellan raderna kan man läsa att dieselbilägare bör skaffa sig tidiga morgonvanor ;-)

Förbudet gäller dessutom endast privatägda dieselbilar. Det kommer finnas två zoner i Bristol: en inre där privata dieselbilar är förbjudna och en yttre där kommersiella dieselfordon begränsas. För att kommersiella dieselfordon (taxi, bussar, lastbilar) ska få köra in i Bristol måste de motsvara Euro6 avgaskrav – eller betala en avgift på 9 pund för taxis, 100 pund för bussar och lastbilar. De flesta av Bristols egna bussar och taxibilar motsvarar redan idag Euro6 kraven och slipper därför avgift. Runt stadens infarter kommer det finnas kameror som automatiskt läser av bilarnas skyltar, identifierar utsläppssyndare och skickar räkning till dem.

Bristol har valt en väg där de försöker begränsa dieselbilar i innerstaden så mycket som möjligt – men ändå utan att helt omöjliggöra för dem som har en dieselbil. Kommersiella aktörer får antingen skaffa Euro6 dieselfordon eller betala avgift för att få köra in till staden (då kan de köra även längst inne i miljözonen). Privata dieselbilägare får köra utan begränsning i yttre innerstaden, och får köra efter kl 15 även i inre miljözonen – även om de har en äldre dieselbil som inte uppfyller Euro6. Men reglerna kommer det förhoppningsvis göra det tillräckligt krångligt att leva med dieselbil så att vid nästa bilköp kommer de köpa något annat. Staden gör dessa begränsningar inte för klimatets skull utan för att närmiljön, stadsluften ska bli bättre.

 


CypernMotorvag

Apropå miljöbilar kan vi nämna att Cypern nu tillåter elbilar på sina motorvägar. Öriket har nämligen haft en lag sedan 1999 som förbjöd elbilar att köra på motorvägar. När lagen tillkom klarade inte de första små primitiva elbilarna av kravet på minimihastighet 65 km/h på motorvägen. Man undrar därför varför det då öht behövdes en separat lagstiftning? I alla fall har cyprioterna nu tjugo år senare äntligen fattat att elbilar har utvecklats sedan dess och avskaffat denna konstiga och otidsenliga lag.

 


umweltplaketteTCS tre månader sedan: Umweltplakette

Är du inte försiktig kan din utsläppsfria elbil få miljöböter i Tyskland! Kör du in i en tysk storstad utan miljömärket umweltplakette kan du få böta €80 – att bilen i sig är miljövänlig räcker inte!

Bookmark the permalink.
  • Anders Johansson

    Intressant. Miljödebatten idag fokuserar till nästan 100% på CO2 problematiken. När anti-elbilspersoner som jag pratar med om elbilens höga CO2- avtryck vid tillverkning av batterierna, brukar lyfta fram allt annat som en förbränningsmotor producerar vid förbränningen. Mycket av smogen i städerna kommer från förbränning av fossila bränslen och NOx utsläpp i synnerhet. Sedan har man ju nu även börjat att fokusera på partikelutsläpp även från bensinbilar. Det finns idag redan bensinbilar med partikelfilter a la dieselbilar. Bra så, men de partiklar som inte fastnar i partikelfiltret är ju också de som inte fastnar i människans inandningssystem utan åker med ner i lungorna. Heja elbilen!