Därför köper man en elbil

Sajten Clean Technica har gjort en stor undersökning där de frågade elbilister i Norge, Tyskland, Frankrike och Nederländerna varför de skaffade en elbil? Vi ville inte vara sämre utan ställde samma frågor till våra medlemmar också, för att se om svenska elbilister motiveras av annat?

(Det är många staplar och diagram nedan. Får du klåda av sånt kan du bara scrolla till botten av artikeln där vi sammanfattar.)

De tillfrågade fick välja sina tre främsta anledningar av tjugo listade.

Främsta anledningen till att folk i Norge, Tyskland, Frankrike och Nederländerna skaffar elbil är miljön, tätt följd av teknikintresse. Även mjuka tysta elektriska drivlinan med snabb acceleration lockar, och låga servicebehovet.

Det som överraskar mest i undersökningen är kanske att trots Norges extremt generösa elbilssubventioner -där elbilar slipper både moms och hög bilskatt- är det bara 5% av de tillfrågade angav det som motivation. Och det som man alltid hör i svensk debatt, att norrmän skaffar elbil för att få åka i bussfilen var det endast en enda procent som röstade på.

inspired

När vi ställde exakt samma frågor till våra medlemmar framträdde en något annorlunda bild. Främsta anledningen man skaffar elbil i Sverige verkar vara teknikintresse. Hela 22% av alla tillfrågade angav det som anledning de skaffade elbil. Miljöintresset kom endast på andraplats, med 17% av rösterna. Vridkraft och snabb acceleration kom på tredjeplats med 15% av rösterna.

Kan skillnaderna bero på vårt svenska kynne – eller för att de flesta som svarade på vår undersökning är Teslaägare? De som vill köpa en miljövänlig elbil men inte är teknikintresserade – köper de en annan elbil, hänger på andra forum?

 

Clean Technica passade även på att ställa fler frågor till elbilisterna. Som till exempel om de är nöjda med sin elbils räckvidd?

Överväldigande majoriteten av de svarande (91-97%) var nöjda eller mycket nöjda med sin elbils räckvidd. Förutom i Norge där hela 13% av elbilisterna angav att räckvidden är ett problem och de måste ta till annan bil för att täcka sina behov. Den höga andelen har nog att göra med att Norge var ett föregångsland som anammat elbilism tidigt och de har en större andel riktigt gamla elbilar med kort räckvidd än andra.

range

Även svenska elbilister är väldigt nöjda med sina elbilars räckvidd. Inte mycket till ångest här inte. Hela 91% har sin elbil som enda bil, vi är endast slagna av Nederländerna där 92% svarade så.

 

83% av norrmännen kan ladda sin elbil hemma, liksom 80% av nederländarna. Tyskland och Frankrike har mycket lägre andel på 62% respektive 56%. Sverige segrar i denna gren, hela 90% av de som svarade vår undersökning kunde ladda hemma:

homecharger

 

Förvånansvärt många tyskar och fransmän uppger att primära laddplatsen för deras elbilar inte är hemma. I Frankrike laddas endast hälften av elbilarna hemma hos ägaren! Hela 19% laddar främst på jobbet och lika många på gratis publika laddstationer.

primarycharging

I Sverige följer vi Norges exempel och laddar våra elbilar framför allt hemma. Försvinnande få  har arbetsplatsen som primär laddplats för elbilen, eller publika laddstationer.

 

Elbilar rekommenderas laddas på natten, varje natt. Det är förvånansvärt få som efterlever denna rekommendation på kontinenten. Majoriteten av både fransmän och tyskar laddar sina elbilar endast några gånger per vecka. Förståeligt i och för sig då de även angett att de inte kan ladda sina elbilar hemma utan gör det på jobbet eller vid laddstolpe.

Norge förvånar dock: 85% laddar sina elbilar hemma – men endast 32% gör det varje dag. Majoriteten laddar även där endast några gånger per vecka. Till och med i Nederländerna, enda landet i Clean Technicas undersökning där majoriteten av ägarna laddade sina elbilar varje dag var det bara 40% av ägarna som gjorde så.

oftencharge

I Sverige är vi mycket mer ordningsamma än så. Majoriteten av ägarna laddar sin elbil varje dag. Endast 19% några gånger i veckan.

 

 

Så vad kan vi lära oss av alla dessa staplar och procentsatser?

Att elbilar, elbilister fungerar lite olika i olika länder.

Främsta anledningen till att folk i Norge, Tyskland, Frankrike och Nederländerna skaffar elbil är miljön, tätt följd av teknikintresse. När vi ställde frågan till våra medlemmar kom teknikintresset före miljön – men beror det på svenska kynnet eller för att det var främst Teslaägare som svarade på vår undersökning?

Elbilssubventioner påverkar inte folks vilja att skaffa elbil nämnvärt. Och förmåner som gratis parkering och färjor, eller att få köra i bussfilen knappt något alls. Väldigt få norrmän angav dessa svarsalternativ som motiv till att de skaffade elbil.

Största behållningen från undersökningen är dock att det skiljer sig väldigt mycket mellan länderna var och hur ofta man laddar sin elbil.

Medan vi svenskar följer rekommendationen att ladda sin elbil hemma varje natt ser det inte alls så ut i de andra länderna. Norrmän laddar också sina elbilar främst hemma, men inte varje natt. Majoriteten av norrmän laddar dem endast några gånger per vecka. Vad kan det bero på?

I Tyskland och Frankrike laddas endast 70% respektive 50%(!) av elbilarna primärt hemma hos ägarna. En stort andel av bilarna laddas på jobbet eller på publika laddstationer. Även där laddas majoriteten av elbilarna endast några gånger per vecka.

Undras hur de bilar laddas nu när folk sitter hemma i karantän?

Bookmark the permalink.
 • Kenneth

  Undras hur de bilar laddas nu när folk sitter hemma i karantän?

  Sitter man i karantän är man kanske inte ute och kör heller?

 • Marcus

  Därmed ser vi att det inte alls är så att alla laddar främst hemma. Och just det argumentet används ju av Ionity och andra laddoperatörer när de sätter sina skyhöga priser. De som inte laddar hemma är beroende av publika laddmöjligheter, och dessa får således inte vara så dyra att det blir billigare att tanka en fossilbil, eftersom det har som konsekvens att folk avstår från att skaffa elbil.

 • martinot

  Din text är felaktig Tibor. Enligt undersökningen ovan så väljer 10% i Norge elbil av finansiella skäl för att spara pengar på drivmedel, etc.

  Sedan även om miljön kom högst, så är det inte något överdrivet dominerande skäl, och med väldigt knapp marginal. I snitt mellan alla de fyra länderna så var endast 12,5% av bilisterna som angav miljö som ett av sina tre främsta skäl till att skaffa elbil, vilket är bra mycket lägre än vad iaf. jag hade föreställt mig.