Din elbil går på solkraft

“Med alla dessa nya elbilar måste Sveriges elproduktion öka” brukar vissa säga. Och i nästa andetag börja prata om kolkraftverk.

Sveriges elproduktion håller redan på att öka. Men tittar vi på statistiken ser vi att det är inte på grund av några kolkraftverk. Vi har inte ett enda kolkraftverk i vårt land.

Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag (källa: SCB)

Under det senaste decenniet är det uteslutande sol- och vindkraft som har stått för ökningen. Elproduktion från våra vatten-, kärn- och värmekraftverk har legat i stort sett konstant – ökningen har sol- och vindkraft stått för.

Sol- och vindkraft är två nya kraftslag som började på allvar märkas i elstatistiken runt 2010. Ungefär samtidigt som de första moderna elbilarna dök upp: några Mitsubishi i-Miev, följt av de första Nissan Leaf.

Både elbilar, vindkraft och solkraft var något udda som försvinnande få höll på med innan 2010. Sedan började både antalet elbilar, solpaneler och vindkraftverk långsamt öka i vårt land. Utvecklingen gick hand i hand.

Eltillförsel Sverige solkraft (gul) vs elförbrukning elbilar (blå) (källa: SCB, car.info)

Ovan graf jämför hur mycket solel som producerats i Sverige med hur mycket el landets elbilar förbrukat. Båda kurvor är exponentiella, men produktionen från solcellerna överträffar elbilarnas förbrukning.

Så på sätt och vis kan man säga att Sveriges elbilar drivs med solkraft. Den ökade elförbrukningen elbilarnas laddning medfört har kompenserats av utbyggnaden av solkraft i vårt land.

I dag finns det drygt 243 tusen elbilar i vårt land. De behövde tillsammans 500 GWh el för att laddas i fjol. Samma år hade landets solcellsanläggningar genererat sammanlagt runt 2000 GWh el. I framtiden, när landets alla 5 miljoner bilar bytts till elbilar kommer de behöva runt 11 TWh el per år. Förlänger vi trendlinjerna kommer vi nå 11 TWh solproduktion runt 2028 – flera år innan landets alla bilar bytts till elbilar.

Vi behöver inte bygga ett enda kolkraftverk för att täcka elbilarnas förbrukning – elen från våra solkraftverk räcker med råge.

Tittar vi på vindkraften producerade landets vindkraftverk 33 TWh el i fjol – redan nu tre gånger så mycket som bilparken kommer dra när vi bytt alla bilar i Sverige till elbilar.

Det ökade elbehovet elbilar medför täcks alltså mångdubbelt av den pågående utbyggnaden av vind- och solkraft.

 


TCS 7 år sedan: Ladda med solceller

Undrar du hur elbilar, som oftast laddas på natten kan laddas med solel ska du läsa vår artikel “ladda med solceller” som berättar hur våra vattenkraftverk agerar som jättestora batterier mellan natt och dag.

Bookmark the permalink.