Kommer elen att räcka?

Opinionsundersökningsföretaget Sifo har undersökt svenska folkets inställning till elbilar. Som vanligt är folk oroliga över elbilars höga inköpspris. 58% anger det höga priset som främsta anledningen till att de inte skaffar elbil. Biltillverkarna tillsammans med media måste bli bättre på att informera om hur elbilars drastiskt lägre driftskostnader kompenserar för det högre inköpspriset.

Men undersökningen indikerar även en ny oro folk har fått det senaste året:

29% angav att de är oroliga för att elen i samhället inte ska räcka till för alla elbilar.

Med tanke på all snack om elbrist och att elbolagen hotade med rullande strömavbrott i höstas (som det sen inte blev något av) är det kanske förståeligt att folk börjar undra: om elbilar nu drar ström – kommer strömmen då att räcka?

Av dessa uppgifter kan vi räkna ut att om alla bilar i Sverige vore elbilar skulle de dra 11 TWh el per år.

År 2022 producerade Sverige 170 TWh el. 11 TWh skulle i så fall utgöra drygt 6% av landets elproduktion, eller en tredjedel av de 33 TWh vindkraftverken producerade i fjol.

Idag finns det drygt 243 tusen elbilar i Sverige som sammanlagt förbrukar 0,5 TWh el per år. Det är 0,3% av Sveriges elproduktion. Att jämföra med de 2 TWh el solkraften producerade i Sverige i fjol. Eller de 1,5 TWh Sveriges gatubelysning förbrukade enligt Statistiska Centralbyrån.

Elbilar drar idag försvinnande lite ström jämfört med andra förbrukare. Enbart gatubelysningen förbrukar tre gånger så mycket el som elbilarna på gatorna!

Men även om vi bytte alla Sveriges bilar till elbilar, varenda en, inklusive varenda raggarbil så skulle ändå elsystemet klara av att ladda dem. För att elbilar laddas framför allt på natten, när landets övriga elförbrukning är lägre.

Medel elförbrukning Sverige, timme på dygnet, januari 2022 (källa: Svenska Kraftnät)

På dagen använder landets alla hem och fabriker mycket elektricitet. Det är då det fanns (en ganska liten) risk för elbrist i vintras. Men på natten när alla sover och många fabriker står still förbrukas det mycket mindre el. På vintern behöver Sverige enligt Svenska Kraftnät runt 20 GW el dagtid – men endast 16 GW på natten. Och det är framför allt på natten elbilar brukar laddas. Man kör sin elbil runt på dagen, sen laddar man den hemma över natten precis som man gör med mobiltelefoner.

Den extra förbrukning elbilar medför inträffar därför inte när elbehovet är som störst utan när vi faktiskt har reserver kvar. Till och med under de kallaste vinterdygnen.

I takt med att allt fler skaffar elbilar byggs hemmaladdningen ut. Så att alla som önskar ska kunna ladda sina elbilar där de brukar stå parkerade över natten. Endast den minoriteten elbilar som inte kan laddas så, tillsammans med de jämförelsevis få bilar som åker långresa och måste snabbladdas kommer belasta elnätet dagtid.

Så trots allt fler elbilar och den pågående energikrisen i Europa är Sverige rustad att kunna ladda alla elbilar. På natten.

Bookmark the permalink.