Elbilars förbrukning i nytt ljus

M3night

Det syns två elförbrukare på bilden ovan: elbilen – och gatubelysningen.

Men hur många gatlyktor motsvarar en elbils årsförbrukning?

En intressant fråga. Låt oss räkna på det. Svaret kan nog överraska.

Enligt Stockholm stads Trafikkontor drar en traditionell gatlykta runt 550 kWh el per år. Visst är de på bara 120-150 watt – men de lyser hela natten 365 dagar om året! En genomsnittlig svensk elbil som åker ca 1 100 mil per år förbrukar ca 2 200 kWh el per år.

En elbil förbrukar lika mycket el per år som fyra gatlyktor. Kolla på bilden ovan igen: bilen på bilden förbrukar lika mycket el som de fyra gatlyktorna!

100 meter gatubelysning drar lika mycket el som alla dina bilresor på ett helt år.

Tittar vi på riksnivå förbrukar Sveriges gatubelysning 1,5 TWh per år enligt Statistiska Centralbyrån. “Skulle man byta ut föråldrade belysningssystem till energieffektiv belysning, kan besparingspotentialen enligt Belysningsbranschen bli 0,4 TWh per år” står det dessutom i rapporten.

I dag finns det drygt 67 000 elbilar i Sverige. Räknar vi med 1 100 mil genomsnittlig körsträcka per år och 2 kWh/mil blir det 0,15 TWh i total årsförbrukning för alla Sveriges elbilar tillsammans.

Sveriges elbilar drar idag en tiondel så mycket el som gatubelysningen.

Den dagen vi har bytt alla bilar i Sverige till elbilar kommer de behöva 11 TWh el per år. Läs mer i vår artikel Om alla bilar i Sverige var elbilar. Tills dess har vi nog även bytt alla gatlyktor till energieffektiva alternativ och fått ner förbrukningen från gatubelysningen till 1,1 TWh per år.

Byter vi ut alla Sveriges bilar till elbilar kommer de dra tio gånger så mycket el som gatubelysningen.

Då kommer alla Sveriges bilar tyst susa runt på våra gator. Och dra allt som allt bara tio gånger så mycket el som det går åt att lysa upp gatorna. Vilket inte är särskilt mycket om man tänker efter, speciellt med tanke på att vi då kommer spara in fyra miljarder liter bränsle per år.

Tagged . Bookmark the permalink.