Om alla bilar i Sverige var elbilar

Baylan_Supercharge

Ofta dyker frågan upp, vad som skulle hända om alla bilar i Sverige vore elbilar? Skulle elnätet orka? Skulle regeringen gå miste om skattemiljarder?

För att kunna besvara frågan måste vi först ta reda på lite fakta:

Sammanlagt har alltså alla bilar i Sverige kört 5,585,162,142 mil i fjol.

Låt oss utgå ifrån att en elbil drar 2 kWh per mil. De flesta elbilar drar mindre än så på sommaren, men ökar sin förbrukning på vintern, och en del energi försvinner i laddförluster när bilarna laddas. 2 kWh per mil är en väldigt realistisk medelvärde på förbrukning vi kan ta till, tills Statistiska Centralbyrån börjar föra statistik på sånt också.

Så om alla bilar i Sverige var elbilar skulle de ha behövt 11,170,324,284 kWh för att tillryggalägga de 5,585,162,142 milen.

Om alla bilar i Sverige var elbilar skulle de behöva drygt 11 TWh el per år.

Hur mycket är då 11 TWh el?

Enligt Energimyndigheten producerade Sveriges kraftverk sammanlagt 151 TWh i fjol. 11 TWh av 151 Twh är 7,3%.

Om alla bilar i Sverige var elbilar skulle de använda drygt 7% av Sveriges elproduktion.

Hur mycket är då 7%?

Enligt Energimyndigheten exporterade Sverige 15,6 TWh el i fjol (10,3% av all vår produktion). Att driva alla våra bilar med el skulle alltså kräva ungefär två tredjedelar av den elen vi exporterar. Det innebär att Sverige behöver inte öka på elproduktionen för att kunna driva alla bilar med el – vi kan minska på vår export istället.

Sveriges alla vindkraftverk tillsammans producerade 11,5 TWh i fjol. Att driva alla vår bilar med el skulle alltså kräva ungefär lika mycket el som vindkraften ger. Vindkraften förväntas dessutom byggas ut kraftigt de kommande åren.

Järnväg, spårvagnar, tunnelbanor och övrig kollektivtrafik förbrukade 3,1 TWh i fjol. Att driva alla våra bilar med el skulle alltså behöva drygt tre gånger så mycket el som tåg och kollektivtrafiken förbrukar idag. Då skulle 100% av all persontrafik ske med eldrift – skulle vi tredubbla antalet som åker tåg och tunnelbana skulle vi inte ens komma i närheten av sådana siffror.

 

Sverige behöver alltså inte öka på elproduktionen för att kunna förse alla bilar med el – inte ens om vi redan idag bytte alla bilar över en natt. Övergången kommer dock inte ske över en natt utan bedöms ta 20 år.

Om vi tittar på de enstaka hushållen och de lokala elledningarna så förbrukar genomsnittsvillan i Sverige drygt 2,500 kWh mindre el per år idag än vid millennieskiftet, pga byte till lågenergilampor och energieffektivare vitvaror. Elförbrukningen för ett hushåll som skaffar en elbil idag ökar tillbaka till ungefär samma nivå de hade på 90-talet.

 

Men hur skulle det gå med skatterna om vi helt skulle gå över till elbilar?

Enligt Konsumentverket var bilars medelförbrukning 0,77 l/mil i Sverige år 2011. För att köra de 5,585,162,142 milen svenska bilar kör per år behövs det alltså 4,300,574,849 liter bränsle. (Drygt fyra miljarder liter. Per år.)

Enligt Svenska Petroleum kostade en liter bensin i genomsnitt 14,33 kr/l i fjol. Av det var 5,37 kr skatt och 2,87 kr moms. Sammanlagt fick statskassan in 8,24 kr för varje såld liter, dvs sammanlagt 35,436,736,758 kronor (35 miljarder). (Här haltar beräkningen lite, ty en del av bilarna är dieselbilar med lägre literpris. Statens egentliga inkomster är alltså något lägre.)

Enligt Svenska Petroleum var produktkostnaden, dvs pengarna de fick betala till utlandet för att köpa bensinen 4,70 kr/l. Det blir sammanlagt 20,212,701,791 kronor (20 miljarder).

Om Sverige gick över till elbilar skulle staten förlora knappa 35 miljarder kronor på skatteintäkter på bränslet, och vi skulle slippa köpa bränsle för 20 miljarder i utlandet.

Att slippa köpa bränsle för 20 miljarder i utlandet skulle innebära att de 20 miljarderna kronor per år inte skickades till utlandet längre utan stannade inom Sveriges gränser. Enligt Europaportalen är skattetrycket i Sverige 42,5%, dvs så mycket av pengarna inom landet hamnar i någon slags skatt. 42,5% av 20 miljarder är 8,5 miljarder – stannar bränslepengarna inom landets gränser istället för att skickas till Norge, Ryssland eller något annat oljeland kommer 8,5 miljarder av dem hamna hos staten som skatt förr eller senare.

Enligt Vattenfall är energiskatten de flesta i Sverige betalar på el 36,75 öre/kWh inkl moms. Staten skulle alltså få in 4,105,094,174 kronor (4 miljarder) i skatt på elen bilen förbrukade.

Även om vi räknar med skatteintäkterna staten skulle göra på elen som förbrukas och oljepengarna som stannar inom landets gränser skulle staten ändå förlora 22 miljarder kronor på övergången till elbilar. (Kanske därför de inte är så pigga på det?)

Vissa amerikanska delstater har infört en särskild vägskatt för elbilar för att kompensera för de förlorade intäkterna på bensin – så att vägarna kan fortsätta hållas i trim även om många går över till elbilar.

22 miljarder kronor delat på 5,5 miljarder körda mil ger 4 kronor milen. För att kompensera skattebortfallet skulle staten behöva ta ut en kilometerskatt på 40 öre kilometern.

För privatbilisten skulle detta innebära en kostnad (elpris + kilometerskatt) på ca 6 kr/mil för att framföra sin elbil – mot dagens 11 kr/mil (14:33 kr/l och 0,77 l/mil, se ovan).

 

Enligt Konsumentverket släppte Sveriges bilar ut i medel 191 g CO2 per km år 2011. 5,585,162,142 körda mil skulle alltså innebära 10,667,659 ton (10 miljoner ton) minskade CO2 utsläpp per år om alla körde elbil.

Enligt Naturvårdsverket släppte Sverige totalt ut 55,8 miljoner ton CO2 år 2013, varav en tredjedel kom från transportsektorn. Om alla Sveriges personbilar byttes till elbilar skulle Sveriges CO2 utsläpp minska med 19%.

I och med att elen som skulle behövas tillverkas redan idag i Sverige behöver vi inte räkna på någon ökad CO2 utsläpp på grund av ökad elproduktion – elproduktionen behöver ju inte ökas. Men låt oss i alla fall räkna på vad som skulle hända med utsläppen om vi skulle öka elproduktionen med de 11 TWh som behövs. Enligt Vattenfall släpps det totalt ut 5,69 g CO2 per framställd kWh i Sverige. Det skulle ge 63,559 ton CO2 total utsläpp för 11 TWh, räknat på elens hela livscykel (inklusive utsläpp som sker när tex kraftverken byggs och rivs). Istället för ovanstående 10,6 miljoner ton minskade utsläpp per år skulle det alltså bli 10,0 miljoner ton per år. Förändringen är marginell.

 

Sammanfattningsvis:

Om alla bilar byttes till elbilar skulle det gå åt 11 TWh el, drygt 7% av Sveriges elproduktion. Vårt elöverskott är redan i dag större än så – inga nya kraftverk behöver byggas. Staten skulle förlora 22 miljarder kronor i bränsleskatt, som de dock skulle kunna kompensera med en kilometerskatt på 40 öre. För privatbilisten skulle det ändå innebära en drivmedelsbesparning på ca 5 kronor per mil. Om alla Sveriges personbilar byttes till elbilar skulle Sveriges totala CO2 utsläpp minska med 10 miljoner ton, dvs 19%.

 

Ovanstående beräkningar gäller Sveriges personbilar. Bussar och lastbilar är inte inräknade.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.
 • JH

  Ganska väl sammanfattat. Men vill påpeka att statens intresse av en övergång är noll och intet. Skattepengar på bränslen har visat sig vara en oöverträffad inkomstkälla som sagt… Förvänta er fler kraftfulla slag i luften.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Vägen ut från dilemmat tycker jag är kilometerskatt. 40 öre per kilometer skulle betyda i medel 4872 kronor per år genomsnitts-elbilisten skulle behöva betala per år, tex när bilbesiktningen läser av kilometerräknaren. Då är övergången skatteneutral.

   • Mina ord

    Kilometerskatt låter som en bra sak. Borde vara utformad efter fordonets tyngd.
    GPS och en “ansluten bil” borde göra det enkelt att ha direktrapportering till en server på trafikverket som automatiskt debiterar trängselavgifter och kilometerskatt?

    • erik

     Jag vill inte ha en GPS som registrerar var och hur snabbt jag kör.. övervakningssamhället är redan tillräckligt skrämmande.

     • Mina ord

      Har du tänkt på att en mobil är spårbar även med GPS-funktionerna avstängda? Övervakningssamhället är så dålig fars man drar för att man vill kunna fuska och inte följa regler och lagar. Hur skulle en sån funktion vara dålig, Jo om den skickar infon i realtid men man behöver ju inte utforma den så. Låt säga att den skickar en gång i månaden info om hur långt du har kört och om du varit i trängsel-beskattade områden. Behöver inte ge mer specifik information än så. Fart och sånt kan ju undvikas och loggas.
      Men egentligen tycker jag att det är sjukt att polisen ska åka runt och leta efter fartsyndare och att i denna tiden man inte har något som reglerar hur snabbt man max kan köra.
      Det skulle kunna rädda många liv.
      Men att inkräkta så på någons rätt att köra vansinnigt fort och potentiellt begå ett dråp är tydligen helt fel.

     • erik

      Har du ens körkort?

     • Mina ord

      Jo jag har haft körkort i 9 år och kör flera mil varje dag. Kör också mycket långsamma fordon på väg och blir ständigt förvånad över folks dåliga omdöme speciellt kring skolor och dagis…

     • erik

      Bra, då förstår du vad som kommer hända den dagen försäkringsbolag börjar kräva GPS-loggning för att man ska få försäkra bilen. Såg du vetenskapens värld senast om drönare? Det är så jävla skrämmande när folk tycker att ständig övervakning inte är något problem så länge man inte bryter mot lagen. Förövrigt säger EU att Sveriges datalagring är ett brott.

  • Peter

   Höjd bensinskatt och flygskatt är nog bra sätt att få ner klimatutsläppen. Det gör det också mer lämpligt att gå över till elbil.

   • JH

    Nej inte egentligen. Kom ihåg att motivet är att få in pengar. Inte ändra beteende och trafik mönster.

 • vigge50

  En sak som du inte tänker på här som gör det mindre seriöst är variationer. Att Sverige har så mycket förnyelsebar energi gör att produktionen varierar ganska kraftigt från år till år. Både 2009 och 2010 fick vi importera mer el än vad vi exporterade vilket skulle öka drastiskt om alla kört på elbilar då. Hur det kommer så ut i år och dem kommande åren är svårt att säga men flera färnkraftverk kommer stängas så det finns risk för att våra importer av el kommer öka om vi dessutom går över till elbilar. http://ei.se/Documents/Publikationer/fakta_och_informationsmaterial/Import_export.pdf

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Variationer fanns förut, och kan eventuellt komma i framtiden också, ja. Hur stor risk det finns för elunderskott i framtiden kan diskuteras, våra åsikter går isär där, men jag håller DEFINITIVT med dig om att för varje kärnkraftverk som stängs desto mer svårt blir det att övergå till hållbar transportutveckling.

  • G F

   Vind och solel varierar förhållandevis lite på årsbasis Det som har störst variation är vattenkraften som kan variera med så mycket som 15TWh från ett regnfattigt år till ett med riklig nederbörd. Och som du ser av din länk (som inte visar produktionen utan bara vad Nordpol köpt och sålt, exempelvis var produktionsöverskottet 2012 19,6TWh) men om du lägger till 2014 års överskott på tabellen ser du att trenden är positiv. Vi lär inte gå back igen, och allt efter som marginalen ökar kan vi fimpa olönsamma reaktorer (ca 6 TWh st). Sedan kan du ställa dej frågan vad Nordpool har för syfte med att vända grafen upp och ner, en fallande kurva sänder ut negativa signaler. Man ritar väl inte köp som plus och sälj som minus. Ökad elexport är väl inget negativt, eller (om den nu kommer från förnybart)?

   • vigge50

    Men sen så kan man inte bara kolla på årsbasis, vi behöver producera rätt mängd el varje sekund året runt. Redan idag har vi några oljekraftverk i beredskap som går igång när vi behöver mycket energi på t ex. en morgon på vintern. Om vi har stängt ner kärnkraftverk och många laddar elbilen under den tiden också så är det inte så svårt att räkna ut att det blir stora problem. Ska vi säga åt svensk industri att dem inte får ha alla maskiner igång mellan 06:00-08:00? Det är ett ypperligt sätt för oss att få all industri att fly landet och där med även många jobb. Sen blir det ju också att en del av elen som kommer från kärnkraft idag ersätts av olja och jag tror att vi som är på denna sidan är ganska enade om att vi ska minska oljeanvändningen i Sverige

    • G F

     Problem är till för att lösas, och vi har nu för första gången i historien alla pusselbitarna vi behöver för att kunna lösa det. Tesla batterier lite här och var skulle definitivt lösa reglerkraft behovet en gång för alla. Men om det inte blir så kan man göra som energimyndigheten är inne på, att förse vattenkraftverken med högre generatorkraft. För om alternativ produktion ökar behöver vi inte ta ut max hela tiden ur vattenkraften. Utan se den mer som ett otroligt reglerbatteri. Eller så hittar vi på någon annan lösning.Det viktiga är att vi fokusera på lösningar och jobbar på att komma över i en ny världsordning som är baserad på 100% förnybar och hållbar teknik, och så vitt jag vet räknas inte kärnkraft dit.
     Lyssna på detta: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5746446

 • Kalle Centergren

  Subvetioneras inte fosilbränslen nånstans ochså, man borde ju dra bort eventuella subventioner för att få en korrekt helhetsbild

  • Peter

   Och så borde fossilt betala kostnaderna för klimatförändringen. Men det är nog politiskt omöjligt

   • G F

    Nej det är det inte alls, regeringens fossil fritt 2030 utredare är redan inne på det spåret. Han räknar med att ett par kr höjd bensin/diesel skatt som används för att subventionera CO2 fria alternativ ska räcka för att nå målet till 2030! http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/298499?programid=3345

 • Claes

  Mycket bra skrivet! :)
  Jag är nyfiken på vilka, och hur omfattande, ombyggnationer i de lokala elnäten den momentana lasten på elnätet kommer att kräva…Har de flesta villor möjlighet till 25A säkringar(eller större) i huvudcentralen, dvs är ledningar också ett måste att byta ut?
  Våra elnätsägare kommer att kunna höja sina ockerpriser ytterligare och det höjer indirekt elkostnaderna…

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   De flesta villor drar MYCKET mindre ström idag än för 20 år sedan.
   Läs https://teslaclubsweden.se/varifran-ska-vi-fa-all-el-till-elbilen-fran/
   Det finns marginal för en elbil utan behov för ombyggnation.

   Däremot kan det bli problem med flerbostadshus, paradoxalt speciellt nybyggda sådana (som anpassats efter lägre elförbrukning).

   Vissa områden kan kräva nya ledningar ja, men jag bedömer det skulle bli mer undantagsvis än regel.

   • Peter

    Det är nog mest tack vara förnybar energi i form av värmepumpar. Den tar värme ur berg, luft eller ventilationsluft och omvandlar till värme i huset.

    • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

     Genomsnittsvillan drar 2500 kWh mindre el per år enbart pga lågenergilampor och nya elsnåla kyl, frys, tvättmaskiner, torktumlare,mm. Värmepumpar är inte ens inräknade i den besparningen – med dem blir det ÄNNU mindre el (eller olja, om man hade oljepanna).

     • Peter

      Jaså, finns det statistik över användandet av värmepumpar i hushåll? Hur stor är besparingen i hushållen tack vare värmepumpar? Källa?

     • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

      Läs https://teslaclubsweden.se/varifran-ska-vi-fa-all-el-till-elbilen-fran/ och läs mina svar här ovan så ser du att jag pratar om övriga besparingar, vid sidan om värmepumpar. Just för att jag inte hittat någon entydig statistik om värmepumpar – för att i vissa hushåll (som gått över från oljepanna till bergvärme) blir det ju en ÖKNING av elanvändningen.

     • Peter

      Det har väl iofs inte någon betydelse om besparingen är med lågenergilamport, bättre vitvaror, isolering, bättre hus eller värmepumpar. Utvecklingen med besparande inom hushållen kommer att fortsätta.

     • G F

      Just det, förbrukningen inom landet 2012=142,5 2013=139,2 2014=135,2 trend!

   • G F

    Enkelt löst med en fasvakt kopplad till laddboxarna. Då kopplas laddningen automatiskt in när belastningen sjunker = nattetid. Annars blir nog billigare att förse dessa hus med Tesla batterier än att dra nya ledningar. Sedan ska man inte glömma att många Tesla ägare på forumet bara har 16A huvudsäkring (jag har 20A) och jag har aldrig smällt en säkring p.g.a. elbilen trotts att jag har både el bastu och 3x16A induktionshäll mm mm.

  • Peter

   Vi behöver bygga smartare nät, det är helt naturligt och det kommer vi att göra oavsett elbilar eller inte. Det måste nog till en mer differensierad eltariff också som tar hänsyn till peakar i elförbrukning. Om alla elladdningar är centralt styrda kan nätbolagen styra så att belastningen möts på ett bra sätt.

 • Julien Cochard

  Super artikkel!!!
  En ren samfunnsøkonomisk analys vil også inkludere alle bieffekter en overgang til elbiler vil ha på helsekostnadene, + påvirkning på arbeidsmarkedet og økonomien.
  Det finnes sikkert tall på hvor mange blir syke/dør hvert år pga utslipp fra personbiler samt motsvarende kostnadene detter medfører til samfunnet (ie, kommer fra skatter. eksternaliteter altså). Disse vil jo reduseres kraftig da elbiler blir normen. Og dette betyr jo mindre skatter, som må inkluderes i beregning av fordelene med elbiler. Det blir fort et positivt resultat :)

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Ge mig ett år och statliga anslag så gör jag en grundlig utredning ;)

 • G F

  Jag tror inte det behövs någon kilometerskatt för elbilar, för de externa kostnaderna som uppstår för samhället när bensin och diesel förbränns uppgår säkert till betydligt mer än 22miljarder!

 • Mina ord

  Superartikel! Man kan tänka på hur mycket skattemedel som läggs ner på olika luftvägssjukdomar som kan härledas till avgaser från Fossilbilar, då blir siffrorna ännu bättre.

 • Ola Carlander

  Bra artikel, gedigen :). Men tänker du inte lite fel när du tänker på skattetrycket och hur mycket staten tappar på förlorad bensinskatt? Jag tänker att på dom 8,24 kronorna per liter som konsumenten slipper skatta så blir det ju inte så att det bara är 43% som går tillbaks till staten i annan konsumtion. För dom 47% som säg frisören då får ned i sin ficka bränner ju den sedan i sin tur. Det är alltså en lång spiral av utlägg som i slutändan bara går staten till förfall om man importerar något eller åker utomlands på semester. Ingen aning vad slut-procenten är men jag tror den är långt högre än 43%. Nån som kan sånt här får gärna fylla i

 • erik

  Hur fungerar kupévärmen i moderna elbilar i norrland på vintern?

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   De fungerar väldigt bra. Vissa elbilar använder elelement för att värma luften i kupén, andra använder luftvärmepump. Räckvidden minskar med ca 30% mot bensinbilars ca 20%. Läs mer här: https://teslaclubsweden.se/minusgrader/

  • Isak Swahn

   Jag provade att skruva på max värme när det var -10 C ute och fick upp den i +40 C ganska fort stillastående. När jag körde i 80 km/h stabiliserade det sig på +38 C.

   Experimentet gjorde jag för att få en uppfattning hur den skulle klara -30 C, och jag är ganska lugn på att den skulle klara det fint.

   Min bil har förresten panoramaglastak. Antagligen skulle en bil med isolerat metalltak klara kylan ännu bättre.

 • Martin L

  Du har missat en viktigt punk och det är vägskatt på diesel och bensinbilar som ligger allt mellan 1000-8000 beroende på modell. Elbilar har ingen vägskatt första 5 åren och därefeter extremt låg, att ta ut 8000 som för en bmw 5 serie diesel av äldre modell är inte realistiskt..

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Sant. Skulle alla bilar bli elbilar skulle dock den rabatten avskaffas, och alla skulle betala årlig bilskatt även för elbilar, så den skatteintäkten skulle kunna förbli som förut. Ju mer man tittar på ekonomiska sidan desto mer komplicerat blir det, med skatter och ekonomiska faktorer som påverkar både uppåt och neråt. Någon statlig utredning får gärna utreda dessa vidare ;)

 • Lars Löwgren

  100% eldrift för persontransport skulle det väl ändå inte bli eftersom bussar inte är med i beräkningen? Om bussar och tunga fordon räknas med antar jag att förbrukning av el och besparingen av import olja skulle uppdateras också. Nu tror jag iofs att 100% eldrift på bussar inträffar innan 100% på personbilar (veteranbilar undantaget).

 • G F

  Väldigt bra artikel Tibor, MEN sluta snacka om kilometerskatt på elbilar, för om någon journalist får se det så blir det negativa rubriker mot elbilar igen. Du kommer väl ihåg vilket befängt anti elbil skriveri det blev om 3K/min för snabbladdarna? :) http://teknikensvarld.se/nu-blir-det-dyrt-att-kora-pa-el-27-kronor-per-mil-174069/

  Dessutom underskattar vi nog gravt alla de externa besparingarna som staten skulle göra (+ personligt lidande) vid ett helt avgasfritt samhälle, kolla bara detta! http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-forskning-avgaser-kopplas-till-demens/

 • Top 12

  Tack för den fina artikel Tibor, bra att börja fundera redan nu över framtida konsekvenser av den så viktiga för oss övergången från att bränna upp den olja som vi inte har, till att använda den el vi redan har.
  Det är så mycket som skall vägas in (inte minst miljö och hälsa) och många beslut som våra politiker skall ta, där så mycket som möjligt skall vägas in. Som du skriver så kan en djupdykning i ämnet ta flera år att reda ut.

 • Daniel Helander

  Väldigt enkla beräkningar här, om alla hade elbil skulle ju t.ex antal körda km per år minska och läggas över på offentlig transport, alla enkelresor på över 10 mil går ju inte göra med elbilen, då räckvidden är ca 20 mil för de flesta elbilar.
  Klarar vi den ökade tåg-, buss- och flygtrafiken?

  Batteriets levnadstid är ju också begränsad, mellan 5-10 år klarar ett batteri, sedan blir det dags att installera nytt, till en kostnad av runt 80.000 kr, det kan nog diffa något 10-tusental kronor beroende på vilken bil man har.
  Den kostnaden går också utomlands. Dessutom är kadmium-brytning en våldsamt skitig affär, och dagens batterier är väl per idag främst nickel-kadmium?
  Vad är utsläppen och kostnader på ett eller två batteribyten under bilens livstid?

  Alltför förenklade beräkningar ger skeva resultat, både för den som är för och emot elbilar.

  Personligen tror jag elbilar (med batteri) är ett blindspår som i princip kommer vara utrotade om 20 år, på grund av dyra, dåligt hållbara batterier med lång laddningstid, jag ser en bättre framtid med hydrogendrift, alternativt hydrogencelldrift.

  • Christian

   Tror du har helt fel här. Först så är det inte nickel-kadmium utan litium i de batterier som dominerar elbilsbatterimarknaden idag. För det andra så är detta ett tankeexempel och mer troligt närmare 2030 där samtliga elbilar kommer att ha en räckvidd som räcker för de allra flesta och ha tillgång till någon form av snabbladdning. På forumet har vi spekulerat i hur länge en elbil (primärt en Tesla) kan hålla och en av delarna som förväntas leda till byte först är just batteriet. Batteriet tappar kapacitet vid ur-/laddning men efter 5 år så kommer ändå den kapacitet som finns kvar räcka till dem som inte letar långfärdsbil (~1200 mil per år/capita enligt artikeln). Skulle man behöva byta batteriet så är det nog senare än man i vissa vanliga bilar ändå behövt byta motor osv. Priset för ett nytt batteri är förvisso dyrt idag men hela investeringen i batteridrift bygger på att priserna ständigt minskar per kWh. Tror absolut inte på bränsleceller för annat än att ladda batteriet med.

   • Daniel Helander

    Förlåt, fel av mig, Lithium är den primära metallen som må brytas till batterier, därför min osäkerhet med frågetecken runt detta.

    Som tankeexperiment där alla bilar ersattes av elbilar (gärna Tesla) utifrån tomma intet så är naturligtvis beräkningarna riktiga. Det som i grunden gör detta till endast ett tankeexperiment är delvis det jag skrev om.

    Den stora fördelen med bränsleceller är ju dels att vikten blir så mycket lägre, då det till driften av bilen klarar sig med i princip ett vanligt bilbatteri som vi har idag, samt att full tankning går lika fort som idag.

    Med elbilar längs motorvägarna som tar en halvtimma att fylla till 80% och som behöver fyllas åtminstone 2-3 gånger så ofta som en bensinbil så blir det behov för runt 10 gånger så många laddstolpar som bränslepumpar per mack.

    Ytterligare en fördel med hydrogendrivna bränsleceller är att Sverige kan producera sitt eget bränsle inom landet med hjälp av elöverskottet samt att vi får bilar med elbilens alla fördelar, minus nackdelarna. :-)

    • Christian

     Visst väger batterierna en hel del och det ökar energiförbrukningen men ser även detta som ett avtagande problem då energidensiteten ökar så mkt per år att vi om några år har hälften så stora batterier med samma kapacitet som dagens. Vätgasbränsleceller är bra i teorin då vi miljövänligt med el kan spjälka väte från vatten och sen driva våra bilar som bara spottar ut vattenånga. Det är dock inte utan brister. Verkningsgraden i spjälkningsprocessen är så låg att det är mer lönsamt att få fram vätgasen ur naturgas och då tappar vi miljötänket. Visst kan man använda överskottselen under nätterna för spjälkning men det kommer inte räcka för att producera all vätgas som behövs för en helt vätgasdriven bilflotta. När det gäller tankning så är det snabbare att fylla en tank än att ladda men då vätgasen tankas under stort tryck kräver det mkt mer komplexa tankningsstationer än dagens. I Kalifornien så har över hälften varit trasiga alt. enbart gett halv tank osv. Tanken är ju att elbilar primärt laddas hemma vilket minskar behovet av en lika omfattande infrastruktur av laddare som det idag finns mackar. Att spjälka vätgas på nätterna som extra elbackup ser jag dock som något Sverige borde satsa på.

     • Daniel Helander

      Jag har inte sett någonstans att det ens finns forskning på batterier som i teorin är hälften så stora och tunga som dagens, med samma prestanda.
      Genom användning av olika material går det (i alla fall teoretiskt) att byta kort laddningstid mot lägre effekt, så man får “tanka” motsvarande 7,5 minuter var 5:e mil istället för 30 minuter var 20:e mil.
      Bra för en stadsbil, men funkar inte för långa resor.

      Detta är intressanta frågeställningar och bör diskuteras noggrant, men lösningen på framtida transporter ligger nog inte på varken elbilar eller vätgasceller, men på ett helt nytt form av transportsystem, byggt på självgående bilar/taxi och “vanlig” kollektivtrafik. Skulle tro att de kommer nog drivas delvis på batterier vissa sträckor, men primärt med elledningar över vägarna som dagens tåg och spårvagnar.
      Privatägda bilar kommer antagligen vara en relik om 30-50 år.

      En svaghet i artikeln är Sveriges elöverskott, vilket varierar från år till år beroende på bland annat väderleken, och totala nettobalansen elimport/export kan lika gärna gå 10-15 TWh minus som plus ett givet år, det brukar snarare pendla runt nollbalans än i ett gediget plus.
      Noterbart är även att även om Sverige ligger bra till internationellt är fortsatt ca 1/3 av Sveriges elproduktion baserad på fossila bränslen, så i realiteten har vi inte ett överskott av ren el, snarare en 40-50 TWh “nödfallsel” som produceras av olja, kol och andra CO2-producenter, något som minskat de senaste 40-50 åren, men fortsatt är en gedigen bit av energiproduktionen.

      Det viktigaste vi kan göra för att få en fungerande balans i transporter, elproduktion, industri mm i framtiden är att ändra på inställningen och tron att vi kan ha det som idag, vi måste (i bland annat Sverige) dra ner på resande, nya kläder, nya elektroniska apparater och annan konsumtion för att det ska finnas en möjlighet att få en bärkraftig global framtid.

 • TheSailor

  Intressant artikel! Jag tycker man även ska ta med hur dagens bilar (speciellt diesel) påverkar utomhusmiljön, och därmed sjukhuskostnader för relaterade problem. För att inte prata om mänskligt lidande när människor dör i förtid. Det kan nog räknas med en schablon i kalkylen…

  “Men Europa borde överväga att lyssna mer och prata mindre när det handlar om luftföroreningar.

  Luftföroreningar är ett växande problem i Europa. Världshälsoorganisationen WHO har klassat den dåliga luften som kontinentens enskilt största miljöhot mot befolkningens hälsa och beräknaratt 90 procent av Europas invånare utsätts för utomhusluft med föreningar som överskrider WHO:s gränsvärden.

  Under 2010 orsakade dålig luft utomhus och inomhus att 600 000 européer dog i förtid. Kostnaden motsvarar nio procent av EU-ländernas samlade BNP.”

  Källa: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/dalig-luft-orsakade-att-600-000-europeer-dog-i-fortid/

 • http://rasmus.krats.se/RasmusKaj Rasmus Kaj

  En liten detalj: 10.66 miljoner ton minus 63 tusen ton blir inte 10.0 miljoner utan 10.60 miljoner. Förändringen är alltså ännu marginellare än du skriver i sista stycket före sammanfattningen.

 • Stig Nilsson

  Denna beräkning förutsätter att folk inte börjar köra mer bil när det blir billigare!

 • Johannes Brorsson

  De negativa hälsoeffekterna av partiklar och kvävedioxid värderas till uppemot 60 miljarder kronor årligen. Det borde väl också ingå i beräkningen?

 • Convictt

  Minskas exporten så ökar priset då el exporteras vid gynnsamma priser.

 • Avve

  vi kan inte bara sänka exporten? elen som vi säljer är tillverkad nära respektive land som t.ex till Norge. Vi har vindkraftverk och liknande nära gränsen, el som om vi skulle försöka skicka ned till t.ex Stockholm skulle vara borta när den skulle komma fram. För stora förluster i att inte sälja den.

 • Olof Jacobsson

  Intressant artikel om än lite vinklad. Du har tyvärr inte tagit med vår import av el under den kalla och vindstilla delen av året. Under 2014 importerade vi knappt 9,3 Twh då vi inte hade tillräckligt med energi. Det spelar ingen roll om vi bygger ut vindkraften då det inte blåser. Då måste vi tyvärr köpa fossilkraft från våra grannar i öst. Tyvärr kan vi inte lagra energi på något bra sätt än. Kärnkraften producerade år 2014 drygt 62 TWh. Planen är att denna form av energikälla ska vara borta i Sverige då hela Sverige ska köra elbil. Hur ska man lösa det då?

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Vi importerar el inte ifrån öst utan från Norge.
   https://teslaclubsweden.se/sveriges-elimport/

  • Puttelino

   Sluta subventionera och bygga vindkraft och subventionera skiten ur tilläggsisolering, passivhus, markvärme och bergvärme istället. Kommer ge mycket mer för samma peng.

  • Philip

   Vart får du siffrorna ifrån? Vi importerade nästan 17twh men hade dock en export av 32twh och ett netto på 15twh export. Så det hade lätt gått om man slår ut det på hela året. Importen kommer dessutom nästan bara från Norge med hela 12twh av dom 17. Inte ens 1 twh kommer från tyskland. Med nästan 4twh vind från danmark i statistik hämtad från svk. Vårt elnät är ju mer eller mindre sammanflätat med norge, danmark och finland för att hjälpas åt med försörjning då vi lever i avlånga land och det kan vara mer effektivt att importera från norge i nord och danmark i söder osv. Så det här import och export fungerar inte riktigt i dagsläget. Varför ska norra norrland skicka el till Malmö om dom kan köpa in ett överskott från Danmark osv. Makes no sense mer än att vi får effektförluster.

 • gravaren1

  Intressant beräkning! Jag har en Toyota Prius på Teneriffa. Den förbrukar 0,49 L/mil. Bensinpriset ligger på motsvarande 8,50 kr/L. Jag kör således en mil till en kostnad av drygt 4 kr. Att köra elbil här är ingen bra idé då 96% av den el som produceras är fossil.
  Att det det idag finns fler CO2-molekyler i luften än i början av 1900-talets början får många att flippa ut.
  Man talar om en ökning från 300 ppm till 400 ppm. Låt oss fundera över hur mycket 400 ppm egentligen är.
  Vi studerar luften och räknar in 10.000 luft-molekyler. Bland dessa hittar vi FYRA stycken CO2-molekyler.
  Hur många tror att Jorden går under om vi hittar FYRA CO2-molekyler istället för TRE?

  • http://rasmus.krats.se/RasmusKaj Rasmus Kaj

   Hur mycket luft är 10000 molekyler? En kubikmeter luft innehåller 2.5 * 10^21 molekyler vid vanligt tryck och temperatur. Dina 10000 molekyler är alltså ungefär 4 * 10^-9 kubikmillimeter.

   Om vi på allvar funderar över vad en ökning från 300 till 400 ppm är så är det en ökning med 33%, vilket är en extremt allvarlig ökning.

   • gravaren1

    Det är väl 6 * 10^21 molekyler. På vilket sätt skulle det vara en allvarlig ökning? CO2 är inte bara välgörande, gasen spelar en avgörande roll i fotosyntesen. Ingen CO2 = ingen grönska. Det finns inga bevis för att CO2 skulle påverka klimatet, självklart är det solen som styr klimatet!
    http://klimatsans.com/2017/03/20/koldioxidens-verkan-pa-klimatet/

    • http://rasmus.krats.se/RasmusKaj Rasmus Kaj

     Nu är du så ur fas med modern vetenskap att du lika gärna kan säga att “självklart är jorden platt, det ser man ju”. :-)

     • gravaren1

      Så uttrycker sig de som saknar kunskap, man smiter ifrån ämnet och är oförskämd. Inte bra Rasmus!

     • Zbigniew

      Kan bara hålla med dig @gravaren1:disqus.
      Det finns en anledning till att växthus tillsätter CO2 samt att akvarister med stora akvarium med mycket växtlighet också tillsätter detta.
      CO2halten har stigit i atmosfären från 0,03% till 0,04% (chockerande att denna höjning skulle påverka växthuseffekten). Om halten sjunker till <0.02% då har vi verkliga problem med våra gröna växter.

      Jag vill också ha sagt att oljan borde fasas ut, då den har massor av andra föroreningar som inte är bra för miljön.

      Att lagra energi är ett bekymmer. Kanske man måste tänka utanför boxen och skapa ngt annat än det "klassiska batteriet"?

     • gravaren1

      År 2050 beräknas Afrikas befolkning vara fördubblad. Låt oss (FN) börja där. Befolkningstillväxten måste plana ut, inte öka. I luften finns 400 PPM CO2, i din utandningsluft 40.000 – 50.000 PPM CO2. Skall vi sluta andas?
      I haven finns 20.000 PPM CO2. Solen styr väder och klimat. När solen värmer havsytan avger haven CO2 till atmosfären. Under perioder med få solfläckar vandrar CO2 år andra hållet. I den mån det finns en koppling mellan CO2 och uppvärmning kan man konstatera att först kommer värmen sedan kommer höjningen av CO2. De okunniga (hjärntvättade) tror att det fungerar tvärt om.

     • http://rasmus.krats.se/RasmusKaj Rasmus Kaj

      Inte desto mindre: Vetenskapligt konsensus är utan tvekan att den mängd CO2 vi släpper ut, främst från förbränning av fossila bränslen, får allvarliga följder för klimatet. Förnekar man det så är man fullständigt ur fas med modern vetenskap.

     • gravaren1

      31.000 vetenskapsmän, varav 9.000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition där de uppger att koldioxiden inte påverkar atmosfären eller klimatet i någon utsträckning som nu eller i framtiden kan orsaka katastrofal upphettning.
      http://klimatsans.com/2017/12/23/inte-i-nagons-ledband/

     • Magnus Persson

      98 % av alla forskare tror att CO2 är skadligt för mänskligheten. Inse att du är helt ute och cyklar i denna fråga.

     • gravaren1

      En riktig miljöforskare skulle aldrig påstå att CO2 är skadligt för mänskligheten. Koldioxid är ju ”livets gas”. Utan koldioxid skulle Jorden se ut som på Månen – död. I luften finns nu 21 procent syre och 0,04 procent koldioxid. Den senare är den viktigare för livet: Utan syre dör djuren, men växterna överlever. Utan koldioxid dör både växter och djur. Läs på om “fotosyntes” så förstår du varför Jorden blivit grönare på grund av ökad halt CO2.

     • Magnus Persson

      Jag menade att överskott på CO2 leder till global uppvärmning (vilket är ett problem).

     • gravaren1

      Det är ju främst vattenångan som ser till att det blir varmt i luften. Växthusgaserna är: vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Utan dem skulle medeltemperaturen på Jorden vara minus arton grader Celsius. Halten av CO2 är dels låg, dels är dess förmåga att absorbera värme usel jämfört med vattenångan. Väderleken kan ändra på någon minut, klimatförändringar studerar man genom att följa vädret under 30 år. Eftersom vi är på väg ut ur den sista istiden för 11.700 år sedan fortsätter uppvärmningen. Allt fler tror att vi är nära en tipping-point, när vädret blir kallare fram tills nästa istid. Istider kommer och går utan att människan kan påverka.

     • Magnus Persson

      från: https://climate.nasa.gov/causes/
      “In its Fifth Assessment Report, the Intergovernmental Panel on Climate Change, a group of 1,300 independent scientific experts from countries all over the world under the auspices of the United Nations, concluded there’s a more than 95 percent probability that human activities over the past 50 years have warmed our planet.

      The industrial activities that our modern civilization depends upon have raised atmospheric carbon dioxide levels from 280 parts per million to 400 parts per million in the last 150 years. The panel also concluded there’s a better than 95 percent probability that human-produced greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide have caused much of the observed increase in Earth’s temperatures over the past 50 years.”
      97% av all forskare håller med om detta. Se: https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_denial
      Den sidan sammanfattar dina argument. Din åsikt är i minoritet bland forskare.

     • gravaren1

      Ingenting blir sant bara för att man upprepar det gång på gång. Hur många gånger har Du hört eller läst detta uttalande? Det har gjorts diverse enkäter som alla har något gemensamt, man har ställt frågan till grupper som int varit representativ. Det är skillnad på en kulturjournalist och en forskare som publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. Här kan du läsa om tre enkäter.

      http://klimatsans.com/2017/09/26/ipccs-97-98-stod-av-klimatforskare-ar-fantasisiffror/

      Jag är inte klimatforskare, bara civilingenjör som bl.a studerat “statistisk teori och metodik” så jag vet hur man avsiktligt missbrukar statistik.

     • Magnus Persson

      Det är meningslöst att diskutera med en konspirationsteoretiker. Du har fått korrekta källor. Läs mer på: https://en.wikipedia.org/wiki/Surveys_of_scientists%27_views_on_climate_change

     • gravaren1

      Finns Gud, finns Allah? Även om flera hundra miljoner människor påstår att det är sant, är det inget bevis. Vad frågan handlar om är huruvida man tror att CO2 är den HUVUDSAKLIGA orsaken till att temperaturen ökar EN ANING eller om det finns en annan förklaring. Min övertygelse är att det är solens aktivitet som styr väder och klimat. Vad händer om solen slocknar, hur mycket faller temperaturen? Du kanske vet svaret?

     • gravaren1

      Man skall vara på sin vakt när myndigheter och biltillverkar babblar. Det var inte för så länge sedan som man skulle välja en dieselbil. Plötsligt får man för sig att dieselbilar är så skadliga att de inte får användas i stadstrafik. En dag kommer de ”vetenskapsmän” som inte tror på solens kraft att få krypa till korset.

 • Thore Hult

  Batterifabrikernas föroreningar, har man inte räknat med. Ok 4,5 miljoner bilar i Sverige, men ökningen av bilar hittills i år enbart är i Världen på 55,500000 miljoner bilar. Och världens befolkning ökar numera med ca 80 miljoner varje år. Om Sverige minskar sin del att sälja elkraft till övriga EU, måste EU finna nya kraftkällor. Ja vi har förnybar energi av Solceller och vindkraft. Men om natten eller den mörka vintern en stillastående luftmassa, när 4,5 miljoner bilar skall starta på morgonen, måste vi kanske ha mera atomkraft. Vi har hela tiden en ökning, och vi ökar dessutom ökningen. Eller har jag helt fel? Tillverkade bilar i år till och med oktober är 55,5 miljoner i Världen, det är sant. Och att världens befolkningsökning nu i oktober är 67,5 miljoner hitintills.
  Vi lever i en damejeanne, och det kan inte fortsätta hur länge som helst. Och miljöskador för tillverkning av alla batterier, måste man väl räkna med. Kan man minska befolkningstillväxten? Det kan Kina.
  Hälsningar Thore Hult

 • Thore Hult

  Massafabrikerna förorenar enorma mängder luft. Hur mycket förorenar ett stort flygplan vid start? Och alla mopeder, gräsklippare, lövblåsare, kantklippare, både förorenar och för ett jäkla väsen. Klart att EL är bra, men ta det nu lugnt. Alla har inte råd att köpa en EL-bil. Jag läste att en Tesla bil hade kört lite över 70 mil som rekord nu och som motsvarar 10 liter bensin, och då hade han stängt av allt som drog EL. Jag har kört 90 mil på ca 25 liter diesel med min lilla Fiat, och med normalfart. Och en annan sak, om man skulle förbjuda alla lastbilar, skulle man få lägga ned Sveriges största fabriker som gör Volvo och Scania. Jo då skulle lastbilarna också gå på el. Jaha, hur stora batterier kräver det? När jag körde lastbil kunde jag komma upp i ca 100 mil per dag som mest. Detta skulle inte gå med el-lastbil. Det är klart man kan fantisera ganska mycket, det har människor gjort i tusentals år.
  Men artikeln är bra ändå tycker jag.

 • Evert_Andersson

  Eftersom det konstigt nog är moms på energiskatten, både för bränslen och el, så bör man nog räkna moms på kilometerskatten också. Så försvann en krona av vinsten per mil.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Jag räknade även med momsinkomsterna. Det ingår i 40 öre per km kompensationen.

 • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/526559702/ David Berglund

  Denna uträkning verkar vara baserad på att alla laddar hemma, men nästan ingen som bor lägenhet idag kan göra det, alltså får man ladda dyrt istället ute på gatorna och då blir det mycket dyrare.

 • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

  Intressant. En snabb sökning (Google, jag älskar dig) ger dock Sveriges fiscal multiplier till 0,3-0,4? Enligt definitionen borde den ligga över 1 för att vara verksam. Eller menar IMF och OECD rapporterna jag hittat egentligen 1,3-1,4?