Elbil rentav miljövänligare än tåg?

Trains

Innan vi ens börjar dagens artikel betonar vi frågetecknet i slutet av rubriken. Den är inte där av misstag. Ett litet blogginlägg kan inte gå till botten med komplexa livscykelanalyser när det gäller olika trafikslag. Det brukar oftast vara doktorsavhandlingar som gör sånt. Det finns dussintals doktorsavhandlingar och andra utredningar som jämför tågens livscykelutsläpp med avgasbilars – men vi har inte hittat en enda som räknar på elbilar. Vi hoppas de kommer snart.

Fast när man tittar på de livscykelanalyser som finns slås man av att avgasbilar förlorar mot tåg på grund av utsläppen från deras avgasrör. Som syns tydligt i till exempel nedan graf från dissertationen “Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure“:

LCAtrain

Författaren Niclas Svenssons analys räknar in både bygge av nödvändig infrastruktur (svart stapel), underhåll av infrastrukturen (vit stapel) och utsläpp från trafiken (grå stapel).

Att bygga och underhålla infrastrukturen för tåg medför högre utsläpp per transportkilometer än för buss och bilar på grund av att det är färre tåg som åker på spåren. De utsläpp som uppstod när järnvägsspåren, banvall, tunnlar och broar byggdes slås ut på jämförelsevis få tågsätt. Motorväg medför också enorma utsläpp att bygga – men sedan åker det många fler bilar, fler personer på dem så utsläppen per personkilometer blir lägre. Enligt Trafikverkets “Förstudie livscykelanalys i planering och projektering” kommer dessutom 27% av utsläppen under järnvägens livscykel från underhåll mot 8% för vägar.

I gårdagens artikel jämförde vi elbilens och tågets energiförbrukning. Under vår elbilstävling SECC från Ystad till Haparanda förbrukade den vinnande elbilen 1,49 kWh per mil. Tåg förbrukar enligt SJ hemsida i medel 0,81 kWh per passagerare och mil. Både tåg och elbilar drivs med samma förnybara el i Sverige.

Skulle vi därför försöka klämma in elbilar i ovan tabell skulle de få samma svarta stapel som avgasbilar (samma vägnät de körs på) men den gråa stapeln skulle bli en och en halv gånger större än eldrivna järnvägens. Staplarna skulle bli ungefär lika höga.

Varför en och en halv gånger högre? Jo för att det sägs att bilar i medel har 1,5 passagerare. Tågets stapel är räknad för en passagerare. Fast i det medelvärdet för bilar räknas det även in alla ensamma arbetspendlare. Bilar som åker långt på motorväg brukar ha högre beläggning. Skulle vi komma fram till att bilar vid långfärd har i medel två passagerare blir elbilens gråa stapel lika hög som tågets – och därmed totala utsläppen över hela livscykeln lägre.

Elbilar verkar dock i alla fall vid en snabb jämförelse ha jämförbar klimatpåverkan som tåg – även om vi räknar på hela livscykeln.

Frågan går dock inte att avgöra i ett litet blogginlägg som detta utan måste börja forskas på. Vi väntar med spänning på första avhandlingen som räknar på olika transportmedels hela livscykel – och inte jämför tåg med gamla smutsiga avgasbilar längre utan med rena elbilar! Små blogginlägg som dessa må delas hur mycket som helst på Facebook men det som nu behövs är multipla peer-reviewed vetenskapliga avhandlingar om ämnet.

Två intressanta synpunkter dock:

Ingen av de ingående faktorerna är statiska längre. Fossilfritt stål och betong, eldrivna maskiner vid infrastrukturbygget kommer påverka vilka utsläpp man i framtiden ska räkna med vid väg- och järnvägsbygge. Likaså blir tillverkningen av elbilar och deras batterier renare för varje år. Det blir extremt svårt att jämföra framtida livscykler för olika transportslag, med tanke på dagens snabba utveckling.

Tåg är ett otroligt klimatsmart sätt att resa – i Sverige. Våra tåg är eldrivna och släpper ut extremt lite. Men så är det inte i alla länder. Mindre än 1% av järnvägsspåren i USA är till exempel elektrifierade. De flesta tåg där dras av diesellok. Jämför man den stapeln så ser man att det är till och med miljöeffektivare att ta bussen – och definitivt elbilen. Det var därför Greta Thunberg åkte elbil och inte tåg när hon besökte USA.

Bookmark the permalink.