Klockan klämtar för tåget

Trains

Våra två tidigare artiklar den här veckan, Elbil snabbare, billigare och energieffektivare än tåg och Elbil rentav miljövänligare än tåg? har skapat stor uppståndelse och debatt. Hur vågar vi ifrågasätta tåget?

Tåg har i Sverige verkligen blivit synonymt med miljövänliga transporter.

Ska man åka mellan säg Stockholm och Göteborg kan man välja fyra olika transportsätt: bil, buss, tåg eller flyg. Tåg har hittills varit den mest miljövänliga av dem alla – men vad beror det egentligen på?

Järnvägsspåren mellan Stockholm och Göteborg blev elektrifierade år 1926. Innan dess åkte koleldade ånglok på sträckan med fossila utsläpp hela vägen. Inte särskilt bra för varken närmiljön eller klimatet. Det var först efter elektrifieringen som tåg plötsligt blev mycket mer miljösmarta. Tåg i Sverige har låga utsläpp för att de är elektrifierade.

Det är inte så i alla länder. I USA är mindre än 1% av järnvägsspåren elektrifierade. De flesta tåg där dras av stora diesellok. Där är det till och med bättre att åka buss. Elbilar har rejält mindre utsläpp än tåg i USA.

Nu håller även de andra transportsätten på att förändras och bli elektrifierade. Tåg har haft hundra års försprång men nu håller de andra på att komma ikapp.

I gårdagens artikel tog vi en titt på hela livscykeln för tåg och elbil. Det är svårt, för det finns inga utredningar där tåg jämförs mot elbilar. Men tittar vi på de livscykelanalyser där tåg jämförs med smutsiga avgasbilar och extrapolerar de siffrorna till elbilar ser det i alla fall lovande ut. Elbilar verkar ha jämförbara utsläpp över hela livscykeln, även när man räknar in nödvändig infrastruktur – men det krävs ordentliga utredningar som vi hoppas kommer börja dyka upp snart. Små blogginlägg må delas hur mycket som helst på Facebook men det som nu behövs är multipla peer-reviewed vetenskapliga avhandlingar om ämnet.

Tåg, bil, buss och flyg. Tåget var först ut med elektrifieringen. Bilarna har börjat ställa om nu. Näst på tur är bussarna. Redan idag håller många städer på att ersätta sina dieseldrivna bussar i lokaltrafik med eldrivna. Så smått börjar det också komma eldrivna långfärdsbussar. De kommer få lägre förbrukning per personkilometer än elbilar och kommer drivas med samma el som tågen. Då blir det långt ifrån självklart att det blir tågen som blir det miljövänligare alternativet. Speciellt om vi räknar på alla resor – inklusive till och från städer det inte finns några järnvägsspår till.

Till och med flyget kommer till slut att elektrifieras. Det blir det svåraste trafikslaget att elektrifiera, men försök har redan gjorts, prototyper har redan byggts eller håller på att planeras. Vissa flygplan blir kanske inte ens direkt elektrifierade, endast indirekt i form av vätgasdrift eller e-bränslen som framställs med hjälp av elektricitet. Men i framtiden när flygplan går på samma gröna el som tåg är det inte lika självklart längre vilka som har minst miljöpåverkan.

Speciellt med tanke på att flyget är det trafikslag som kräver minst infrastruktur. Flygplan behöver inga vägar eller spår, inga broar och tunnlar för att komma fram, endast en landningsbana vid start och en vid mål. Högre förbrukning kompenseras av raka flygvägar och inget behov av infrastruktur för att komma fram. Kan elflyget bli det mest miljövänliga sättet att åka långresor i framtiden?

I takt med att de andra trafikslagen elektrifieras håller de på att komma ikapp tågets hundraåriga försprång.

Det slutsatsen kom även KTH rapporten “Höghastighetsbanorna ur ett klimatperspektiv” fram till. Istället för statiska utsläppssiffror räknade de med att även andra transportslag kommer att reducera sina utsläpp.

“År 2035 beräknas andelen körda kilometer på el uppgå till 50% vilket är konsistent med Trafikverket” skriver de, och förutsätter att “år 2045 är alla inrikes transporter utom flyget klimatneutralt i linje med Sveriges nationella mål. År 2045 antas även inrikesflyget vara växthusgasneutralt.”

Skulle höghastighetsbanorna byggts för säg 40 år sedan skulle de blivit klimatsmartare än de då fossildrivna andra transportalternativen – men nu är det för sent. Tills vi byggt spåren och kan börja med snabbtågstrafiken har de andra transportslagen minskat sina utsläpp på pass mycket att det inte längre är en lika självklar miljöfördel att flytta trafiken till järnväg.

Svenska tåg har haft hundra års försprång tack vare att de var det första transportslaget att elektrifieras. Men nu håller de andra på att snabbt komma ikapp.

Klockan klämtar för tåget.

 


Läs även våra tidigare artiklar i ämnet:

Elbil snabbare, billigare och energieffektivare än tåg

Elbil rentav miljövänligare än tåg?

Bookmark the permalink.