EU tvingar Tesla fördumma autopiloten

Autopilot2

EU har antagit nya bestämmelsen UN/ECE R79 som reglerar vad automatiska styrhjälpmedel på bilar får göra, som påverkar autopiloten i Tesla Model S och X.

I Release Notes för mjukvara 2019.16.1 som har börjat skickas ut till bilarna står det:

Due to new local regulations, the limit of how far the steering wheel can turn while Autosteer is active has been adjusted. This may reduce Autosteer’s ability to complete sharp turns.

Autopiloten kan alltså inte längre ta lika skarpa svängar som förut. Körning på motorväg påverkas inte men mindre vägar där autopiloten förut klarade framföra bilen kan hädanefter behöva mänsklig hjälp.

Tesla inför dessa begränsningar retroaktivt, även på Model S och X bilar vars mjukvara förut klarade sådana skarpare svängar. De Tesla Model 3 som levererats till Europa hade redan nya funktionen med mindre svängförmåga så de påverkas inte.

Det övergår vårt förstånd att försöka fatta hur en bil som inte svänger lika mycket som vägen gör skulle bli säkrare, men det är kanske därför vi inte är byråkrater. Teslor som styrs av autopiloten och närmar sig en skarp sväng kommer hädanefter koppla bort autopiloten och be föraren ta över – mitt i en potentiellt farlig skarp sväng! Istället för att helt enkelt styra bilen genom kurvan, så som autopiloten är kapabel att göra och som den har gjort framgångsrikt i åratal?!

Hittills när du med autopiloten aktiverad kom till en lite skarpare kurva på vägen styrde din Tesla med i svängen och körde vidare utan problem, utan drama. Nu kommer du mitt i kurvan höra ett högt pling-plong och tvingas ta över styrningen omedelbart. Mitt i skarpa svängen. Annars kör bilen av vägen. Tack för den ökade säkerheten! 🙄

Innan du tar på dig foliehatten och hävdar att det är de tyska biltillverkarna som har lobbat för att få till en regel som fördummar andras styrhjälpmedel tills de själva har utvecklat något liknande bör du veta att bestämmelsen även påverkar deras system. Audi har redan ansökt för att få ett undantag från regeln. Tesla har valt att istället begränsa autopiloten i Europa – vi får hoppas enbart tillfälligt, tills de också ansökt om undantag.

 

Förtydligande: UN/ECE står för United Nations Economic Comission for Europe. Tekniskt sett är det alltså inte en EU-bestämmelse – även om det är EU som antar reglerna UN/ECE föreslår. Det är därför något oklart om det är FN- eller EU-byråkraterna vi ska klaga på här. Det är dock ändå EU som i slutändan antagit bestämmelsen därav rubriken.

 


TCS fyra år sedan: Autopiloten testad

Folk som aldrig har kört en Tesla eller som inte har fattat att autopiloten endast är en hjälpmedel för föraren, inte självkörande bil har ofta konstiga uppfattningar om den. Vid vår första provkörning av autopiloten, när den introducerades för fyra år sedan rätade vi ut frågetecknen och förklarade vad autopiloten är och inte är.

Tagged , , . Bookmark the permalink.