Euro-NCAP: fysiska reglage, tack!

Trafiksäkerhetsorganet Euro NCAP oroar sig över trenden med touch-skärmar.

“Överanvändningen av pekskärmar är ett branschomfattande problem, där nästan alla fordonstillverkare flyttar viktiga reglage till centrala pekskärmar, vilket tvingar förarna att ta blicken från vägen och ökar risken för störningsolyckor” berättade chefen för strategisk utveckling hos Euro NCAP, Matthew Avery i en intervju med Ars Technica. “Nya Euro NCAP-tester 2026 kommer att uppmuntra tillverkare att använda separata, fysiska kontroller för grundläggande funktioner på ett intuitivt sätt, vilket begränsar tiden för öga utanför vägen och därför främjar säkrare körning.”

Enligt intervjun är det blinkers, vindrutetorkare, signalhorn och varningsblinkers som organisationen vill bilar ska fortsätta ha fysiska kontroller för.

Media drog omedelbart paralleller till Teslas nya bilmodeller som saknar spakar för blinkers, lampor, vindrutetorkare med mera. “De nya kraven skulle innebära att exempelvis Tesla Model 3 inte klarar högsta betyg hos Euro NCAP, eftersom den saknar fysisk blinkersspak” skriver till exempel ViBilägare.

Fast nu var det inte spakar Matthew Avery nämnde i intervjun utan trenden att flytta viktiga reglage till pekskärmar. Blinkers, vindrutetorkare, signalhorn och varningsblinkers har fortfarande fysiska reglage i Teslas bilar. Föraren behöver inte leta efter ikonen för blinkers på pekskärmen. Visserligen är det inga spakar utan knappar på ratten – men de är fortfarande fysiska kontroller. Tesla har endast flyttat växelspaken till pekskärmen, vilket Euro NCAP inte verkar ha med på sin kravlista.

Tesla kan dock fortfarande få problem. Den springande punkten är ordet “intuitivt”. Matthew Avery sa att de nya testerna ska “uppmuntra tillverkare att använda separata, fysiska kontroller för grundläggande funktioner på ett intuitivt sätt“. Är knappar på ratten tillräckligt intuitivt? Eller kommer Euro NCAP kräva att de fysiska kontrollerna ska vara i form av just spakar? Det återstår att se när de nya testkraven publiceras.

Och även om blinkersspaken är ganska universell var den sitter och hur den fungerar på de flesta bilar är de andra spakarna långt ifrån samma. Det vet alla som lånat hyrbil och kisande försökt hitta bland de små målade piktogrammen för att hitta hur man slår på lamporna eller startar vindrutetorkarna på just denna bilmodell. Det finns inget intuitivt, generellt, vedertaget sätt att slå på helljuset eller starta vindrutetorkarna som är samma på alla bilar. Trots att de alla har spakar.

Bookmark the permalink.