Europeiska bilsabotörer på väg mot Sverige

wire_off

Hundratusentals bilister i Europa har råkat ut för dyra skador på sina bilar. Trasiga kablar som gör att bilen inte startar, skador som kräver bärgning och dyr reparation. Nu har dessa sabotörer nått vårt land. De har siktats i Bromölla och sannolikheten att de finns i Blekinge bedöms vara mycket stor. Därifrån kan de även ta sig längre upp i vårt avlånga land.

Stenmard

Det är stenmården, en liten pälsbeklädd rovdjur som verkar ha gjort det till sitt livsuppgift att gnaga sönder så många bilkablar den bara kan. Vanligtvis livnär sig den på smågnagare, fåglar, igelkott, mullvad, hare, ekorre, fågelägg och insekter. På hösten äter den också bär och frukt.

På senare år har dock stenmården också börjat gnaga sönder elledningar i bilar. “Ett bekymmer man haft i Tyskland är att de biter av tändkablarna till tändstiftet på bilar” berättar Nils Carlsson, expert på invasiva arter på Länsstyrelsen i Skåne till Sveriges Radio. “En ganska stor del av bilarna som måste bärgas för att de inte startar beror på att stenmården har bitit av kablarna. Vi snackar flera tusen fall i Tyskland.”

Det är inte känt varför stenmården älskar att gnaga på bilkablar. En teori är att vissa bilars kablar innehåller fiskolja som stenmården tycker luktar gott. En annan tvärtom anser att lukten får stenmården att tro det finns konkurrerande hanar i området. Och vissa tror att det är oerfarna djur som “provar sig fram” om vad som är ätbart i och med att de flesta fall inträffar på våren. Eller kan det vara ett lekbeteende? Hur som helst verkar stenmården ha skaffat sig en dyr hobby.

Vilket kan bli extra dyrt för oss elbilsägare. En avgnagd 12 volts kabel är en sak. Men ger sig stenmården på en högspänningskabel i en elbil kan kostnaden för att ersätta den bli tiotusentals kronor. Högspänningskablar får ej repareras, hela kabeln måste bytas ut. Och nej, spänningen i kabeln kommer inte döda stenmården som biter i den – för högspänningskablarna i elbilar är av säkerhetsskäl helt strömlösa när bilen står parkerad.

Bookmark the permalink.