Experiencing the Future Car

Experiencing

Det har skrivits en vetenskaplig artikel om Tesla Club Sweden! I tio månader har forskare haft oss under mikroskop, lurkat runt på vårt onlineforum och undersökt oss. Resultatet publicerades i volume 31 issue 1 av Scandinavian Journal of Information Systems:

Experiencing the Future Car: Anticipatory UX as a Social and Digital Phenomenon

Thomas Lindgren från Högskolan i Halmstad tillsammans med Vaike Fors, Sarah Pink och Magnus Bergquist har undersökt hur vi påverkar folks förväntningar inför bilköp. UX står för User eXperience och handlar om hur användare uppfattar prylar. De flesta sådana undersökningar brukar dock handla om hur folk upplever till exempel sin bil efter att man hade köpt den.

Thomas Lindgren och hans kollegor skriver “we draw on an ethnographic study of members of a web-based discussion forum of Tesla car owners: https://www.teslaclubsweden.se. This enabled us to develop new understandings of how the experience of cars evolves through people’s engagement in a digital-material setting, from prior to becoming a car user to the time of car ownership.”

Sättet online forum fungerar tillät dem kunna studera oss utan påverkan: “The study was undertaken during 10 months in 2017-18. The discussion threads enabled us to engage with both participants’ ongoing activities and their biographies in the community. Taking a covert netnographic approach as our starting point enabled us to discover how anticipation and UX progressively unfolded over time through the online conversations without having to interfere in social interactions and anticipatory conversations.” Efter det intervjuade de dock också några av våra medlemmar.

De spårade flera av våra medlemmar från deras första inlägg tills de köpte sin Tesla. De undersökte hur deras förväntningar förändrades med tiden.

De verkade gilla det de såg för vi beskrivs så här i rapporten: “The forum culture is socially inviting for curious new members and the community quickly responds and encourages them to become Tesla owners.”

En av de intervjuade beskrev processen att bli medlem så här: “I became a member when I was on parental leave. I had some time left to sit with the phone. [I] read quite a lot … thought there were interesting discussions. The atmosphere of the whole forum is much better than any other forum I’ve been to … but it took a year before I became a member.”

Experiencing

Enligt rapporten består användarupplevelsen av tre faser:

  • “Imagining the future” man börjar läsa om andras upplevelser och lär sig mer om bilen.
  • “Sharing expectations” börjar när man har beställt sin Tesla och väntar på leverans.
  • “Living the new life” efter att man har fått sin bil berättar man om sina upplevelser.

Det mest intressanta enligt forskarna är att dessa faser inte enbart är en linjär process utan ger upphov till en cirkulär återmatning där de nya ägarnas berättelser triggar fler nybörjare att börja läsa om Tesla och till slut själva köpa en bil!

Ja där ser man. Nu är det vetenskapligt bevisat att vi är en del av användarupplevelsen av att äga en Tesla, att vi är ett trevligt forum att vara på och att många av dem som börjar hänga här till slut skaffar en Tesla själva (nu är du varnad) 😉

Vi ger enligt rapporten ett tydligt mervärde till ägarskapet. “The Tesla owners taking part in the study did not only develop a relationship to the car, but also to the brand itself and to other members of the community, thus creating a broader Tesla ownership experience that was a more holistic UX than that derived from purely using or imaging the car.”

Forskarnas slutsats är att en produkts fysiska och digitala närvaro inte ska räknas som två separata element utan användarupplevelsen borde designas som en kombination av båda. Befintlig forskning av användarupplevelse koncentrerar sig alldeles för mycket på hur kunder upplever den fysiska produkten. Forskare -och producenter!- bör inse hur viktig en produkts digitala närvaro har blivit för användarupplevelsen. “We propose designing opportunities for a user journey over time, which involves evolving anticipatory experiences that are easily shared between users” avslutas forskningsrapporten.

Bookmark the permalink.