Finn fyra fel

Det är fyra små detaljer som skiljer dessa bilder åt. Kan du hitta dem?

VW_fabrik
106298423

Det är visst inte bara bilarna som släpper ut olika mycket avgaser.

Nu ska vi vara snälla och berätta att Volkswagens kraftverk i Wolfsburg inte enbart förser bilfabriken med energi utan även den närbelägna staden. Det finns till och med två kraftverk på fabriksområdet, som sammanlagt genererar 442 megawatt.

Volkswagens fabrik är grundad 1938 (av självaste Adolf Hitler), medan Toyotas NUMMI-fabrik som Tesla övertog byggdes nästan femtio år senare, 1984. Den har dessutom moderniserats av Tesla när de köpte den 2010. Fabrikerna är produkter av två olika tidsera.

Men betänk att det kan vara svårt att utveckla bilar med noll eller ens låga avgasvärden när in genom det öppna fönstret väller soten från fabrikens eget kolkraftverk. Avgaserna bokstavligen genomsyrar hela fabriken.

Vårt medlem Simon sammanfattade det så kärnfullt i sin kommentar “Är kraftverket också riggat för att ge olika utsläpp vid drift och vid tester?”

 

Bookmark the permalink.
  • besser_wisser

    Er det kullkraft idag? Mener det ble vedtatt i 2011 at kull skulle byttes med gass men når skal det skje?