Giga Berlin har blivit en förebild för byggprojekt i Tyskland

GigaBerlinBuild

Sättet Tesla byggde sin bilfabrik utanför Berlin håller på att bli en förebild för andra viktiga byggen i Tyskland. Att på ett drygt år bygga en komplett bilfabrik hade tidigare ansetts vara omöjligt i byråkratins hemland. Men Tesla visade vägen som flera följer nu.

Att våga börja bygga redan på preliminära tillstånd har varit en av orsakerna till snabba bygget. Tesla började bygga innan de hade de fullständiga tillstånden för fabriken. De fick dem först när fabriksbyggnaden redan i stort sett stod färdig. Risken var att om de inte skulle fått tillstånden skulle Tesla behövt riva allt och återställa skogen. Tesla byggde dessutom byggnaden med förgjutna balkar och byggelement. Ännu en tidsbesparande åtgärd.

Nu berättar Brandenburgs ekonomiminister Jörn Steinbach att landet har tagit till samma metod när de bygger de livsnödvändiga terminalerna för mottagande av flytande naturgas. “Snabbheten Tesla byggde är förebilden för byggandet av LNG-terminalerna” berättar ministern. “Lagstiftning anpassas så att byggandet går snabbt. Dessutom kräver komplexiteten i så stora projekt att myndigheter agerar snabbt, i Brandenburg tog detta formen av en insatsstyrka som var kontaktperson för Tesla.”

När den ryska gasen ströps satte Tyskland igång att i rekordfart bygga mottagningsterminaler för flytande naturgas vid sina hamnar i Östersjön. Tack vare Tesla har nu tyska företag och myndigheter lärt sig hur man snabbt kan uppföra stora fabriksbyggnader i rekordfart.

Bookmark the permalink.