Gör det själv – Tesla Model 3 dörrhandtag

Tesla har ett antal gör-det-själv tips på deras hemsida där de beskriver tex hur man byter luftfilter i Model 3.

Den svenska sidan listar ett antal tips – men de viktigaste för oss i vårt klimat saknas! Amerikanska versionen av samma sida har flera kapitel som saknas från den svenska. Bland annat tips om hur man kan motverka att Tesla Model 3 dörrhandtag fryser fast på vintern och vad man ska göra om det ändå händer. När tänkte Tesla översätta dessa instruktioner till svenska – på våren? :roll: Vi får väl göra jobbet åt dem. Direktöversatt från amerikanska versionen av gör-det-själv sidan:

Applicera WD-40 på dörrhandtagets svängstift

Under svåra vinterförhållanden kan applicering av WD-40 på dörrhandtagets svängstift hjälpa till att förhindra isuppbyggnad som kan immobilisera handtaget. Överväg att applicera WD-40 på dörrhandtagets svängstift om du förväntar dig frysregn, kraftig snö eller isiga förhållanden. Sätt på nytt efter behov.

Varning: Läs och följ instruktionerna och varningarna från WD-40 innan du utför denna procedur.

Så här applicerar du WD-40 på dörrhandtagets vridstift:

DIY-Model-3-wd40-doors-1

 • Öppna dörrhandtaget och stötta det öppet med en vikt handduk eller annat mjukt material.
 • Fäst det medföljande stråt på munstycket på WD-40-flaskan.
 • Sätt på ögonskyddet.
 • Placera stråets ände bredvid svängstiftet och spraya det i ungefär en sekund och se till att inte spruta andra komponenter av misstag.

Obs: Vila stråets ände på ändan av fjädern runt svängstiftet för att bättre rikta in sprayen.

Varning: Se till att ögonskyddet bärs när du utför detta steg.

DIY-Model-3-wd40-door-2

 • Ta bort handduken eller annat mjukt material som använts till att hålla dörrhandtaget öppet.
 • Vrid dörrhandtaget in och ut ungefär tio gånger.
 • Placera stråets ände bredvid svängstiftet en gång till och spraya i ungefär en sekund och se till att inte spruta andra komponenter av misstag.

Obs: Vila stråets ände på ändan av fjädern runt svängstiftet för att bättre rikta in sprayen.

 • Ta bort handduken eller annat mjukt material som använts till att hålla dörrhandtaget öppet.
 • Vrid dörrhandtaget in och ut ungefär tio gånger.
 • Utför denna procedur även på de andra tre dörrhandtagen.

Varsågod Tesla, det är bara å klipp-å-klistra ;-)

Typiskt amerikanskt förresten, att de tycker att man ska bära skyddsglasögon medan man sprejar lite WD40 :roll:

Skulle ändå dörrhandtagen frysa fast föreslår amerikanska gör-det-själv sidan:

Ta bort isen från dörrhandtaget

Under svåra vinterförhållanden kan isuppbyggnad i dörrhandtaget förhindra att dörrhandtaget kan öppnas. Processen för att frigöra ett dörrhandtag av modell 3 är något annorlunda än andra dörrhandtag; du kan vanligtvis ta bort isen med några kraftfulla slag runt dörrhandtaget med undersidan av näven.

Varning: Ta bort smycken eller föremål som kan skada färgen innan du utför proceduren och försök inte använda verktyg eller extrem kraft.

Anmärkning: Om du applicerar WD-40 i förväg på dörrhandtagets svängtappar kan du förhindra att isen byggs upp i dörrhandtaget. Se Använda WD-40 på dörrhandtagets svängstift för instruktioner.

Utför följande för att ta bort is från dörrhandtaget:

DIY-Model-3-ice-door-handle-1

 • Tryck kraftigt på den bakre delen av dörrhandtaget för att initialt försöka öppna dörrhandtaget och släppa lätt eller måttlig isuppbyggnad.
 • Arbeta i ett cirkulärt mönster runt omkretsen av dörrhandtaget och slå med undersidan av näven för att bryta och släppa isuppbyggnaden.
 • Siktar på den bakre änden av den breda delen av dörrhandtaget och slå med undersidan av näven på dörrhandtaget. Öka intensiteten på slagen vid behov, upprepa steg 1 och 2 tills isen har tagits bort och dörrhandtaget kan öppnas.

Varning: Slå aldrig fordonet så hårt att det orsakar skada; kraften som används borde likna att banka på din grannes dörr.

DIY-Model-3-ice-door-handle-2

När dörrhandtaget åter kan röra sig öppna och stäng det några gånger för att frigöra återstående isuppbyggnad. Se till att dörrhandtaget är helt intryckt (dras tillbaka) innan du går in i fordonet och kontrollera att dörren går i lås innan du kör.

Vi på Tesla Club Sweden anser att dessa instruktioner är särskilt viktiga för oss nordiska kunder nu under vintern och vill att våra läsare ska kunna ta del av dem redan nu.

 


restarting-touchscreen TCS i fjol: Gör det själv

Enligt amerikansk lag måste biltillverkare tillhandahålla information om hur ägare ska kunna utföra enklare serviceärenden själva på sina bilar. För att uppfylla kraven har Tesla lagt ut ett antal gör det själv instruktioner på sin amerikanska hemsida.

Bookmark the permalink.