SpaceX nästa uppskjutning kommer sluta i katastrof

SpaceXNasa

Uppskjutningen planerad till den 18:e januari kommer inte bli som de andra. Ungefär en och en halv minut efter start kommer Falcon 9 raketen att explodera.

Nej, ovan utsaga är ingen förtäckt hot. Eller visioner från vår kristallkula eller ögonvittnesskildringar från tidsresenärer. SpaceX kommer med berått mod spränga sin egen raket, allt enligt plan. De vill nämligen testa sin Crew Dragon rymdkapsels räddningssystem.

En av de sista testerna innan rymdkapseln blir certifierad för mänskliga rymdfärder är att visa att dess räddningsraketer klarar av att avlägsna kapseln från dess bärraket vid “tekniska problem”. Eller på fackspråk RUD: “Rapid Unscheduled Disassembly”. Det vi lekmän brukar kalla för en explosion. (Begreppet Rapid Unscheduled Disassembly myntades förresten redan i rymdraketers barndom, av Wernher von Braun och hans tyska raketforskare som bla utvecklade V2 missilen under andra världskriget. Tyskar har ibland humor.)

Därför kommer SpaceX med flit stänga av raketmotorerna på sin Falcon 9 raket ungefär 90 sekunder efter start, när raketen är ca 20 km upp i atmosfären och åker med dubbla ljudhastigheten. Det de hoppas då kommer hända är att säkerhetssystemet ska detektera anomalin och omedelbart tända Crew Dragon kapselns åtta SuperDraco raketmotorer som sliter bort kapseln från Falcon 9 bärraketen. Som en följd av det kommer all bränsle som finns kvar i Falcon 9 bärraketens två raketsteg att explodera, vilket kommer skapa en rejäl eldboll. Rymdraketen kommer vara lika fulltankad som om det skulle varit en riktig uppskjutning, enda skillnaden är att andra stegets Merlin raketmotor inte är monterad – flygturen kommer ju aldrig komma så långt den skulle behövas. Spillrorna efter explosionen kommer hamna i oceanen och sjunka, de delar som inte gör det kommer SpaceX båtar plocka upp.

SpaceX skulle utfört denna test redan i fjol men planerna fick skrivas om efter att CrewDragon kapseln exploderade vid en förberedande test innan uppskjutningen. Utredningen av olyckan fastslog att en av ventilerna som skulle leverera bränsle till SuperDraco raketmotorerna läckte och orsakade för högt tryck redan innan raketmotorn antändes. Den resulterande explosionen förintade hela rymdkapseln. SpaceX fick designa om inte enbart ventilen utan på sätt och vis hur hela CrewDragon kapseln ska användas. Istället för en öppnings- och stängbar ventil satte de istället in en engångs sprängventil på ledningarna. Vilket resulterade i att CrewDragon rymdkapselns SuperDraco raketmotorer nu kan bara avfyras en enda gång per rymdresa. Från början skulle de kunnat avfyras gång på gång, vilket skulle gett CrewDragon möjlighet att både använda motorerna till att bromsa in från omloppsbana och landa på fast mark. Motorerna skulle även kunnat användas till att både landa och starta från månen och andra himlaobjekt. Vid återinträde till jorden skulle CrewDragon primärt landa med raketer på fast mark, vattenlandning med fallskärm var endast där som backup. Nu kommer alla CrewDragon landa i vatten för efter att de antänt sina SuperDraco raketmotorer för att bromsa in från omloppsbanan kan de inte återantända motorerna för marklandning. Likaså kan CrewDragon inte längre skjutas upp från månen på egen hand utan måste bära med sig extern landningssteg likt de första månexpeditionerna på 60- och 70-talet. Omdesignen blev en kompromiss ur funktionalitetssynpunkt men ökade motorsystemets säkerhet avsevärt.

Om testet som nu planeras till 18 januari lyckas, om CrewDragon kapseln klarar av att skjuta bort sig från Falcon 9 bärraketen precis innan den exploderar är det ett stort steg närmare den första bemannade rymdfärden som planeras utföras senare i år. SpaceX och Boeing är just nu inne i ett slags “space race” där de tävlar om vem som ska bli först godkända av NASA för att skjuta upp astronauter i omloppsbana och till internationella rymdstationen. Just nu verkar SpaceX leda men för att behålla ledningen måste helgens räddningstest lyckas. Oberoende av vem som blir godkänd först kommer dock NASA köpa uppskjutningar från båda aktörerna. Det har dock läckt ut att NASA kommer betala runt 55 miljoner dollar för varje astronaut SpaceX skjutsar till internationella rymdstationen – men 90 miljoner till Boeing för samma resa. Att jämföras mot de 86 miljoner dollar de idag betalar till ryssarna. Hur man än räknar blir varje Boeing uppskjutning en ren förlustaffär för NASA, vilket upplevs som orättvist idag – men kan kanske bli anledning till kongressförhör i framtiden.

 


StarlinkTCS ett år sedan: SpaceX Starlink blir snabbare än dagens Internet

Uppskjutningen efter den planerade katastrofen kommer skjuta upp 60 Starlink satelliter. Under året planerar SpaceX skjuta upp 60 nya satelliter varannan vecka för att bygga ut sitt Starlink rymdbaserade Internet. I vår artikel gick vi igenom hur Starlink fungerar och dess okända fördel.

Bookmark the permalink.