Kan rapporten från MSB äntligen få slut på myten om brandfarliga elbilar?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB har undersökt hur ofta elbilar brinner. De sammanställde statistik från 2018 till 2022 över alla bränder i elbilar, hybridbilar och laddhybrider. De som med samlingsnamn brukar kallas för elektrifierade bilar.

I fjol brann ungefär 3 400 bilar i Sverige. 23 av dessa var elbilar, laddhybrider eller hybridbilar. Det innebär att cirka 0,04 promille av alla elektrifierade bilar i Sverige brann i fjol, jämfört med cirka 0,7 promille av de helt fossilt drivna bilarna. Observera de olika antal nollorna framför – elektrifierade bilar brinner sjutton gånger så sällan som fossildrivna bilar.

“Elbilar brinner färre gånger än fossildrivna” säger Ulf Bergholm som ligger bakom rapporten till tidningen Ny Teknik. Han ser även att de senaste tre åren har antalet bränder i elektrifierade bilar planat ut men vill inte spekulera om orsaken.

En av orsakerna kan dock vara just de rena elbilarna. År 2020 utgjorde elbilar endast 10% av Sveriges alla elektrifierade bilar – hybrider och laddhybrider var fortfarande det primära valet för folk. Det året inträffade 20 bränder bland sammanlagt 253 tusen elektrifierade bilar. Två år senare hade de elektrifierade bilarna vuxit till 611 tusen, mer än det dubbla, men antalet bränder ökade till endast 23. Det stora som hände under de två åren var att andelen rena elbilar ökat från 10% till 32% av alla elektrifierade bilar.

Det är lite olyckligt att MSB dragit elbilar och hybridbilar över samma kam. Men trots det är det tydligt hur mycket säkrare elbilar är än andra bilar. Visst händer det att de brinner – men inte alls lika ofta som avgasbilar.

Norska motsvarigheten till MSB har större statistikunderlag då andelen elbilar är ännu större där. Norska Direktoratet för Samhällssäkerhet och Beredskap (DSB) har kommit fram till att bilar med förbränningsmotorer är fyra gånger så brandfarliga som elbilar. Svenska statliga forskningsinstitutet RISE anser att det är en onyanserad bild som målas upp i media. Men bäst har amerikanska Federal Emergency Management Agency beskrivit läget: “A battery powered vehicle having a fire incident is newsworthy. A gasoline powered vehicle having a fire is newsworthy only if it stops traffic.”

MSB listar alla de 81 bränder i elektrifierade bilar som inträffat 2018-2022. Av 81 bränder inträffade 18 under laddning, 17 under färd, resten okänt. Under de enskilda beskrivningarna hittar vi flera ska vi säga dubiösa fall, som:

  • “Fyra bilar, varav en hybridbil, som brann, oklart i vilken bil som branden har startat. Oklar orsak till branden.”
  • “Enligt ägaren har branden startat i bilens kupé och sedan spridit sig till carport. Tidigt framkom uppgifter att bilen stått på laddning men dessa uppgifter har sedermera dementerats. Enligt försäkringsbolaget har bilens batteri inte skador som tyder på batterirusning. Okänd orsak till branden.”
  • “Brand i en elbil under färd, enligt föraren startade branden i passagerarsätets elvärme.”
  • “Brand i hybridbil, kupén var rökfylld, inga synliga lågor. Det brann i bagageutrymmet. Branden orsakades av startkablar som var kopplade till startbatteriet. Plus och minusklämmorna hade kommit i kontakt med varandra under färd, och orsakat branden.”
  • “Brand i tre personbilar varav en elbil. Då räddningstjänsten kom till platsen var två bilar övertända och det var brandspridning till elbilen.”
  • “Brand i två bilar på en parkeringsplats varav en hybridbil. Branden har startat i en bensinbil som sedan spreds till framdelen på hybridbilen.”

Med mera, med mera. Vi tog bara ett litet urval, det finns många till liknande beskrivningar i listan. Är dessa egentligen över huvud taget “elbilsbränder”?

Parkera inte din elbil i närheten av en bensinbil. Inte nog med att du då riskerar att branden från den där brandfarliga bensinbilen sprider sig till din elbil – du ökar då även på statistiken för elbilsbränder!

Bookmark the permalink.