Kilometerskatt

TeslaGreen

Svenska Miljöinstitutet IVL har i ett pressmeddelande proklamerat att de ska i ett nytt tvåårigt projekt undersöka effekterna av att införa kilometerskatt på personbilar.

“Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska.” säger projektledaren Anders Roth i pressmeddelandet. Vilket bland andra tidningen Auto Motor & Sport tolkat som att de vill införa kilometerskatt på elbilar.

Läser man dock hela pressreleaset så verkar det bli snarare tvärtom. “Syftet med en kilometerskatt på personbilar är att minska trafikens effekter, som miljöföroreningar och trängsel, genom att göra det dyrare att köra en smutsig bil under trängseltid i storstäder, jämfört med en ren bil i glesbygd.” står det, vilket snarare tyder på ett system liknande bonus/malus systemet där smutsiga fossilbilar ska betala mer än rena elbilar. Det kommer nog bli dyrt att köra fossilbil i Stockholm, “En optimal kilometerskatt ska alltså både sänka utsläppen och trängseln och kompensera för uteblivna skatter.”

Utredningen verkar bli mer framtidsinriktad än vissa andra berömda IVL utredningar om elbilar (ehem), de ska utreda “hur en sådan skatt ska utformas för att fungera även i en föränderlig och kanske post-fossil framtid”.

Så vilka skatter uteblir om folk byter till elbilar?

I en tidigare artikel “Om alla bilar i Sverige var elbilar” gick vi igenom siffrorna:

Enligt Statistiska Centralbyrån åkte Sveriges alla bilar tillsammans 5,585,162,142 mil år 2014. Till det behövde de 4,300,574,849 liter bränsle. (Drygt fyra miljarder liter. Varje år.)

Enligt Svenska Petroleum kostade en liter bensin i genomsnitt 14,33 kr/l år 2014. Av det var 5,37 kr skatt och 2,87 kr moms. Sammanlagt fick statskassan in 8,24 kr för varje såld liter, dvs sammanlagt 35,436,736,758 kronor (35 miljarder). Samtidigt var produktkostnaden, dvs pengarna vi fick betala till utlandet för att köpa bensinen 4,70 kr/l. Det blir sammanlagt 20,212,701,791 kronor (20 miljarder).

Om vi skulle haft elbilar som åkt på svenskt el skulle vi alltså sluppit skicka 20 miljarder kronor per år till utlandet, pengarna skulle stannat i Sverige istället. Enligt Europaportalen är skattetrycket i Sverige 42,5%, dvs så mycket av pengarna inom landet hamnar i någon slags skatt. 42,5% av 20 miljarder är 8,5 miljarder – stannar bränslepengarna inom landets gränser istället för att skickas till Norge, Ryssland eller något annat oljeland kommer 8,5 miljarder av dem hamna hos staten som skatt förr eller senare.

Enligt Vattenfall är energiskatten de flesta i Sverige betalar på el 36,75 öre/kWh inkl moms. Staten skulle alltså få in 4,105,094,174 kronor (4 miljarder) i skatt på elen bilarna förbrukade.

Så istället för de 35 miljarder per år staten tjänar på bensinskatt och moms skulle de få in bara 13 miljarder kronor per år. Om alla bilar i Sverige byttes till elbilar skulle staten förlora 22 miljarder kronor per år i skatteintäkter. Det är ungefär 2% av statens inkomster.

För att kompensera en sådan inkomstbortfall med en rak kilometerskatt skulle det behövas en skatt på 40 öre per kilometer (22 miljarder kronor delat på 55 miljarder körda km). För en genomsnittsbilist skulle kostnaden bli 4872 kronor per år.

Det som är intressant med IVL utredningen är att de siktar på att inte ha en rak kilometerskatt lika för alla bilister, inte ens en kilometerskatt enbart för elbilar för att kompensera för inkomstbortfallet. Utan de vill använda kilometerskatten även till att påverka bilister -speciellt i storstäder- till att byta till bilar med mindre utsläpp. I alla fall under övergångsperioden när det fortfarande finns en blandad fordonsflotta med både fossil- och elbilar. Enligt deras förslag skulle även fossilbilister betala kilometerskatt, speciellt om de kör inne i städer. Resultatet skulle bli att elbilister skulle behöva betala mindre kilometerskatt än ovan uträknade, medan fossilbilister skulle förutom malus-skatt vid bilens inköp även straffas med kilometerskatt när de kör – och på så sätt stödja elbilarna ännu mer.

Det blir intressant att höra om två år… …. …. … … vad de har kommit fram till.

 


TCS två år sedan: Om alla bilar i Sverige var elbilar

För två år sedan räknade vi på om alla bilar i Sverige var elbilar, hur mycket el skulle de dra då? Hur mycket skulle staten förlora på minskade bensinskatteintäkter? Hur många extra kraftverk skulle vi behöva bygga? (Svaret på den frågan kan nog förvåna vissa.)

Tagged , . Bookmark the permalink.
 • Johannes Brorsson

  Tibor, du kan räkna på 2017 års siffror istället för 2014 från Svenska Petroleum. http://spbi.se/statistik/priser/bensin/?gb0=year&df0=1960-01-01&dt0=2017-12-31&ts0=0

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Jo jag klippte och klistrade siffrorna från gamla artikeln från 2015 istället för att räkna om allt ifrån början och ändå komma fram till samma siffror.

   • Johannes Brorsson

    9,01kr istället för 8,24kr inkomst per liter till staten är rätt stor skillnad ändå..

    38,7 miljarder istället för 35,4.

  • Richard Larsson

   Där var produktionskostnaden 3 kronor och 71 öre per liter. En del av pengarna för produktionskostnaden stannar väl i Sverige? Avser raffinering.

 • Björn Forslund

  “Förlusterna” måste väl vägas mot vinsterna, miljömässiga, hälsomässiga, ekonomiska: https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/12_klimateffekter_a60.pdf Kostnaden för utsläppen endast med hänsyn till koldioxid är svår att räkna ut exakt, man nämner 1.5 kr/kg CO2 upp till 5 kr. Tar vi mellantinget 3.5 kr/kg CO2 som också nämns i artikeln får man med en besparing på 10 miljoner ton (från föregående artikel här) summan 35 miljarder. Lägg sedan på de hälsomässiga aspekterna (NOx, partiklar..) så har jag svårt att se detta som en förlust, snarare bör de bli en enorm vinst för samhället. Att vi kan ta oss från A till B billigt och miljövänligt är också bra ekonomiskt, inte bara för individen utan för näringsverksamheter som skidbackar och dylikt.

  • G F

   Bra poäng! Eller, enbart besparingarna i statens utgifter för sjukvården om alla kör elbil kompenserar förmodligen med råge de 2% av statens inkomster de tappar (minskningen av drivmedelsskatten).
   Från ca 03:00 https://www.svtplay.se/video/15285233/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-27-magasin-vardagsmotion?start=auto&tab=2017

  • Mocke

   Problem att det är svårt att betala ersättningar och investeringar i offentliga sektorn med miljövinster, men vem vet i framtiden så kan man kanske acceptera frisk luft i lönesamtalen som förmån.
   Kulorna måste som sagt in, och då kommer man ta igen på den andra det man förlorar på det första.
   Det är uppenbart att det är orsaken att man ser efter andra inkomstmöjligheter (det står t om uttryckligen)
   att folk kanske blir friskare är föga tröst för de överbetalda statsanställda som är beroende av skatteintäkter för sin inkomst.
   Man behöver inte gilla det men staten kommer göra allt för att behålla sina intäkter. (bilägarna kommer att pungslås lika hårt då som nu)

   • Björn Forslund

    Som G F nämner nedan så borde det bli besparingar på sjukvårdssidan, färre sjukskrivningar osv. Dvs, det är inte “ren luft” som är valutan utan rent monetära vinster. Sen tror jag iofs ändå som dig att staten kommer att försöka behålla sina intäkter på detta område. Folket har vant sig vid en viss kostnad för att köra bil, då är det “säkra” pengar politiskt sett.

    • Mocke

     instämmer i vad du säger så även om det blir färre som dör av luftföroreningar så är staten inte redo att ge upp den pengapåsen utan strid. (om folk inte dör när de skall blir det problem i andra delar av budgeten ändå)
     det finns alltid hål att fylla i statens kassa så att säga. infrastrukturen som (har inte siffror) som till stor del betalas av bensinskatten blir inte mindre nödvändigt om fler kör elbilar.
     Jag tror att inköpspriset och rörelsekostnaden kommer att befinna sig på den nivå som det är nu. (det verkar av allt av döma vara statens inställning)

 • Claes

  Bortsett från andra fördelar så betyder detta alltså att det i framtiden när elbilarna överväger fordonsflottan kommer att bli ungefär lika kostsamt driftkostnadsmässigt att åka elbil som det är att åka dieselbil idag…Kilometerskatt + elkostnad = 4+(2 till 3)kr per mil.

 • Richard Larsson

  Om det skulle bli en variabel bilskatt som tar hänsyn till tidpunkt, var i Sverige, fordonstyp med mera så kan alla vägtullar skrotas.

  Misstänker att alla fordon registrerade utanför Sverige får noll i avgift, så kanske kommer vi se taxibilar registrerade i Tyskland på Sveriges gator?

 • Mattias Stridbeck

  De 22 miljarderna i missade skatteintäkter när de “hårda” faktorerna har använts som beräkningsunderlag måste kompletteras med “mjuka” faktorer.

  Städerna är indränkta i lågfrekvent muller som till allra största delen kommer från trafik och vi andas alla avgaser varje dag.

  Vi vet att lågfrekvent buller är en faktor bakom högt blodtryck, vilket på sikt leder till stroke. Vad kostar det att vårda dessa patienter? Vad missar man i skatteinkomster på att de flyttas från jobbet till sjukhuset? Vad kostar blodtryckmedicinerna i subventioner? Vad kostar de anhörigas lidande? Samma sak gäller avgaser, de skadar och dödar.

  Med även vardagligen så kostar avgaser och buller pengar. Hur mycket sänks gemene mans arbetskapacitet av buller? Hur många får sin sömn störd av buller? Hur många har astma pga avgaser? Vad kostar det?

  Summan är, att för att ge en rättvisande siffra så måste man ha med de mjuka värdena i sin kalkyl. Vem vet, i slutändan så kanske summan av högre skatteintäkter, pga högre arbetskapacietet och lägre utgifter pga en friskare befolkning, gör att det blir billigare för staten med eldriven fordonsflotta, UTAN kilometerskatt.

 • Eldaria

  Har de räknat in att el-bilar ju faktiskt betalar elskatt. Så även hos elbilar blir det ju olika mycket skatt beroende på hur mycket el den drar per kilometer.
  Ja inte lika mycket som bensin och oljeskatt, men det ska det ju inte heller vara eftersom man ju skattat dem på grund av att de är dåliga för miljön, eller hur…..eller hur….. eller? Det är ju därför största delen av den fordonsskatt och bränsleskatt inte kommit tillbaka till bilisterna utan gått till andra saker. Nu minskas ju miljöproblemet rejält om vi börjar köra med el, så då behöver ju inte bilar skattas så mycket.

 • G F

  Om ni inte redan sett denna Vetenskapens värld på SVT, så gör det! I alla fall första delen (ca 03:00) om vad som händer när man börjar ta bort avgaserna från Stockholms luften. Så inser man att det handlar om mycket mer än pengar!
  https://www.svtplay.se/video/15285233/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-27-magasin-vardagsmotion?start=auto&tab=2017

 • JH

  Utmärkt förslag för att slita sönder sverige och hindra folk från att faktiskt resa och utbyta erfarenheter.