Medlingsinstitutet: så många strejkar på Tesla

“Tack, det är bra” hälsar Teslas servicetekniker IF Metall.

Konflikten mellan IF Metall och Tesla har pågått i snart fyra månader nu. En springande punkt som ingen av parterna vill kommentera är hur många av Teslas servicetekniker som egentligen strejkar. Både vi och andra har på olika sätt försökt luska fram antalet.

I går kom så Medlingsinstitutets årsrapport. Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet vars uppgift bland annat är att ansvara för medling i arbetskonflikter. I deras årsrapport för 2023 står det: “I Teslakonflikten förlorades uppskattningsvis 1 936 dagar.”

Medlingsinstitutet brukar redovisa arbetsmarknadskonflikters omfattning i antalet hela förlorade arbetsdagar. Enligt deras chefsjurist avser siffran enbart strejkdagarna (de arbetsdagar som förlorats) på TM Sweden AB, men det är endast en uppskattning, bygger inte på exakta uppgifter. Efter vidare mejlkonversation har det framkommit att “i fallet med Tesla har någon medlarrapport ännu inte lämnats in då konflikten fortfarande pågår. Uppgiften om antal förlorade dagar har därför inhämtats muntligen från IF Metall.”

Tidningen DN räknade ut att 1 936 totalt förlorade dagar dividerat med antal arbetsdagar som strejken pågick i fjol skulle innebära att 44 servicetekniker strejkade.

Enligt IF Metall finns det 130 servicetekniker på företaget Tesla. 44 strejkande skulle därmed utgöra endast en tredjedel. “Det är så klart en besvikelse”, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson till tidningen DN.

“Nej, hur har de kommit fram till de siffrorna” undrar dock Teslas talesperson Maria Lantz när vi kontaktar henne. Hon vill inte uppge några exakta siffror men svarar när vi frågar att det är långt färre än 44 som strejkar, samt undrar hur Medlingsinstitutet egentligen kom fram till sin uppskattning? Till Dagens Industri uppger hon att “över 90 procent av de omkring 300 anställda har valt att stanna kvar på sina tjänster”.

Bookmark the permalink.