Roboten som utmanar Teslabot

Det är inte bara Tesla som utvecklar humanoida robotar. När teknikutvecklingen når en viss nivå blir det ofta flera företag som inser de nya möjligheter som öppnar sig.

Senaste årets massiva utvecklingen inom artificiell intelligens har plötsligt öppnat upp fältet för robotar som inte behöver programmeras. Som kan förstå sin omgivning och lära sig nya arbetsmoment ungefär som människor gör det: genom att studera andra. Elon Musk har pratat mycket om hur deras människolika robot Optimus kommer lära sig nya färdigheter ungefär som hans egen son gör det: barn lär sig att gå och leka med klossar inte genom att bli programmerade utan genom att betrakta vad vuxna gör och försöka härma dem.

Nu har det konkurrerande företaget Figure gjort exakt det. Deras robot Figure 01 fick först titta på 10 timmar video på folk som kokar kaffe. Sedan har den försökt efterapa det den har sett och göra likadant. Efter några misslyckade försök har den lärt sig bemästra kaffemaskinen och koka kaffe på beställning.

Den metoden att lära robotar nya arbetsuppgifter och den flexibilitet de nu uppvisar har varit utopi ända till för något år sedan. Äldre robotar skulle behövt ha kaffemaskinen fastskruvad i bordet, kapslarna placerade exakt på ett substrat och dess rörelser förprogrammerade med millimeterprecision. Nu klarar robotar av en mycket mer dynamisk omgivning, var kaffemaskinen och kapslarna står på bordet spelar mindre roll, och nya arbetsuppgifter kan läras in på allt mer enklare sätt.

Figure sägs nu vara i diskussion med Microsoft och Open.AI om en investeringsrunda på 500 miljoner dollar.

Många har dömt ut Teslas humanoida robot Optimus på förhand. Att även andra företag nu har slagit in sig på samma bana, och på kort tid visat upp dessa framgångar bådar gott inför framtiden både för Optimus, Figure 01 och andra framtida robotar.

(Jag kommer ihåg när jag själv lärde mig programmera industrirobotar. Robotlabbet hade som regel att den som programmerat fel och fått roboten att slå sönder bordet framför den ska bjuda alla på tårta 🙂 )

Bookmark the permalink.