Myten om Energiewende

Det talas ibland om Tysklands plan att gå över till förnybar kraftproduktion Energiewende som ett avskräckande exempel. Många sammanfattar nog Energiewende så här:

“Efter Fukushima-katastrofen stängde Tyskland sina kärnkraftverk och satsade på förnybar energi. Fast det gick inte så bra: istället för el från vind, vatten och sol fick de bygga ut kolkraften istället.”

Problemet är bara att ovan beskrivning är full av fel:

Tyska regeringen godkände Energiewende sex månader innan härdsmältan i japanska Fukushima Daiichi kärnkraftsreaktor. Energiewende godkändes i september 2010, Tsunamin som skadade Fukushima inträffade den 11 mars 2011. Själva begreppet “Energiewende” myntades faktiskt redan 1980.

Tyskland har inte stängt sina kärnkraftverk. Inte alla i alla fall, bara hälften. De stängde visserligen de åtta av sina äldsta reaktorer men fortfarande än i dag står de kvarvarande sju reaktorerna för 11% av Tysklands elförsörjning.

Kolkraften i Tyskland håller inte alls på att öka, tvärtom:

GermanyTWh

Tyskland fick 2018 ungefär lika mycket el från förnybara källor som från sina kolkraftverk. Något att tänka på när “tyska kolkraftsdrivna elbilar” kommer på tal. (“Hard coal” i grafen ovan betyder stenkol, och “Lignite” brunkol.)

Energiewende handlar inte enbart om kärnkraft: Tyskland vill även lägga ner sina kolkraftverk och gå över till en i huvudsak förnybar energiproduktion till år 2050:

Energiewende_Plan

Enligt planen för Energiewende ska Tyskland stänga alla sina kärnkraftverk år 2022, och sina kolkraftverk till 2038. De är tänkta att i huvudsak ersättas med vindkraftverk.

Långt ifrån allt är frid och fröjd dock. Användning av kolkraft gick faktiskt upp något år 2012-13, precis efter att hälften av kärnkraftsreaktorerna stängdes. Sedan dess har den dock åter minskat. Några kolkraftverk invigdes även efter 2011 – helt enkelt för att de började byggas redan innan dess. Och vissa är skeptiska till om Tyskland verkligen kan fullfölja sina planer att stänga alla sina kolkraftverk om 20 år.

Men än har det bara gått 9 år av planens 40.

 


Tau_islandTCS tre år sedan: En solskenshistoria

Lilla ön Tau i Amerikanska Samoa ligger 30 år före Tyskland kan man säga. De har bytt ut de stora dieselgeneratorerna som stod för öns elförsörjning till solpaneler och Tesla Powerpacks. På köpet fick de både billigare el och tystare miljö…

Tagged . Bookmark the permalink.
  • martinot

    Exakt! Värdelöst att fortsätta investera i nya kolkraftverk, men att lägga ner utvecklingen av utsläppsfria kärnkraften. Genomkorkat verkligen. Många mer människor som kommer att dö i förtida av cancer pga. kolkraftverkens hemska utsläpp.