NoA

NoaNotes

Nej, inte han med arken och två av varje djur, utan Navigate on Autopilot. Funktionen som skickats ut med senaste mjukvaruuppdatering 2019.16.3 till Teslas bilar.

Med hjälp av Navigering med autopilot, som funktionen heter på svenska, har bilens autopilot blivit ännu mer kapabel på motorvägen. Den kan nu föreslå filbyten som behövs för att åka rätt väg till din destination (när tex motorvägen delar sig i två riktningar) eller för att köra om långsammare bilar. Den klarar även att köra upp på motorvägen och ta rätt avfart på slutet. Teslas instruktionsfilm förklarar dess funktioner bra:

Efter att mjukvara 2019.16.3 installerats i din Tesla måste du välja Autopilot menyn och slå på Navigate on Autopilot för att aktivera funktionen.

Navigate on Autopilot är första mjukvarufinessen som kräver att du köpt funktionen Total självkörningsförmåga till bilen. Har du bara enkla autopiloten, den som ingår i priset när du köper en Tesla idag får du inte Navigate on Autopilot. Äldre Teslaägare som en gång i tiden köpt Enhanced Autopilot får dock tillgång till Navigate on Autopilot även de.

Texten som kommer upp när man slår på Navigate on Autopilot slår dock fast: Navigering med autopilot gör inte din Tesla självkörande. Detta är kanske ett första pyttelitet steg mot målet – men fortfarande långt ifrån någon som helst självkörningsförmåga. Du måste fortfarande övervaka trafiken och vara redo att ta över. Du är fortfarande ansvarig.

NoaTurnOn

Efter att du aktiverat Navigate on Autopilot kan du även justera dess inställningar:

NoaConfig

Här saknas tyvärr en viktig inställning i Europa: Require lane change confirmation. Vi kan inte välja bort detta utan måste alltid bekräfta föreslagna filbyten med blinkersen. Det vill säga bilen föreslår filbyten men du måste dutta till blinkersspaken (lilla dutten som brukar ge tre blinkningar räcker) för att bilen ska utföra filbytet. I USA kunde man välja bort detta, bilen byter fil automatiskt helt på egen hand.

NoaNoMap

Får du felmeddelande om för gamla kartor måste du se till att ansluta bilen till WiFi då de nya kartor som krävs för Navigation on Autopilot kan endast laddas ner via WiFi. Har du inte fixat någon accesspunkt vid garaget än är det hög tid att göra det.

Vid din första testrunda ska du tänka på att bilen nu klarar av att köra upp på motorvägen, dvs du kan aktivera autopiloten redan på påfartsrampen. Däremot klarar den inte av tunnlar. Bilen kan inte ta emot GPS signalen i tunneln och kan därför inte vara helt säker på var den är, och när den borde byta fil där inne.

Om det är NoA som föreslår ett filbyte räcker det med en kort dutt på blinkersspaken för att bilen ska byta fil – är det däremot du själv som vill att bilen ska byta fil måste du föra blinkersspaken hela vägen, precis som förut. Kan bilen inte byta fil inom 5 sekunder ger den dock upp på grund av en regel EU tvingat på Tesla.

Navigate on Autopilot är som sagt ett första försiktigt steg mot självkörande bilar. Vi tycker det är oerhört synd att EU har på sätt och vis skadeskjutit funktionen med alldeles för många begränsningar men hoppas att Tesla kan övertyga i framtiden om systemets förträfflighet. Teslor världen över har redan utfört miljontals autonoma filbyten utan incidenter.

 


TCS ett år sedan: Motorerna i Tesla Model 3

Fyrhjulsdrivna Tesla Model 3 har två vitt skilda motorer på sin fram- och bakaxel. Vi tittade på nykomlingen reluktansmotor, hur den fungerar och dess för- och nackdelar.

Tagged . Bookmark the permalink.
  • thedude

    är det däremot du själv som vill att bilen ska byta fil måste du föra blinkersspaken hela vägen, precis som förut.

    Jag behöver inte föra blinkersspaken hela vägen om jag vill byta fil själv, dvs utan NoA:s förslag. Det räcker fortfarande med bara dutta, precis som det var i 2019.12.1