Nu har Sveriges sista kolkraftverk stängts

Vartaverket

Nu har Stockholm Exergi stängt Sveriges sista kolkraftverk Värtaverket. Eller egentligen stängdes den redan inför vintern men stod kvar i reserv. I pressmeddelandet står det: “Redan inför vintern 2019/2020 stängde Stockholm Exergi ned en av de två pannorna i KVV6 och den andra ställdes i ordning som effektreserv. Den milda vintern har gjort att den reserven inte har behövt användas, och nu stängs den alltså ned för gott.”

Värtaverket var Stockholms enskilt största källa av fossila utsläpp, stod för 20% av stadens totala växthusgasutsläpp och var Sveriges åttonde största utsläppskälla av fossilt koldioxid. Kolet som hade eldats i Värtaverket har många år orsakat koldioxidutsläpp på runt 500.000 ton per år. Värtaverket var länge en nagel i ögat för svensk elkraftproduktion – en fossil kvarleva från en svunnen epok.

Detta innebär att din elbil har nu blivit det där sista grammet renare, i och med att svenska elmixen har tvättat bort den där sista kolbiten. Försöker någon snacka om “koleldade elbilar” kan man nu med rent samvete säga att det inte gäller Sverige, för här har vi inga kolkraftverk.

Därmed är Sverige det tredje landet i Europa att bli helt kolfri, efter Belgien och Österrike. Innan 2025 planerar Frankrike, Slovakien, Portugal, Storbritannien, Irland och Italien följa efter och göra sig av med sina sista kolkraftverk, och sedan innan 2030 även Grekland, Nederländerna, Finland, Ungern och Danmark. Tyskland planerar stänga sin sista kolkraftverk år 2038.

I fortsättningen kommer endast biobränslen (restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, t.ex. flis, grenar och toppar) användas i Värtaverket. Till år 2025 planerar de installera koldioxidavskiljare som ska göra kraftverket koldioxidnegativ. Då kan verket till och med börja beta av sin koldioxidskuld till planeten.

 


GermanyTWhTCS i fjol: Myten om Energiewende

Många sammanfattar nog tyska Energiewende som: “Efter Fukushima-katastrofen stängde Tyskland sina kärnkraftverk och satsade på förnybar energi. Fast det gick inte så bra: istället för el från vind, vatten och sol fick de bygga ut kolkraften istället.” Fast det stämmer inte riktigt…

Bookmark the permalink.
 • Jan-Erik Sebestyen

  Det är ju bra att CO2 minskar, men förbränning medför mera omedelbara farliga utsläpp. I september förra året skrev Naturvårdsverket:

  “Enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av dålig luft i Sverige, framförallt orsakat av kvävedioxid och partiklar. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.”

  Det är mycket som tyder på att de som drabbas av C19 och har varit utsatta i många år för NOx och partiklar har betydligt högre risk att dö, än de med som levt med renare luft. Det är dags att sluta med förbränning av vad den än månde vara. Vi har råd att fortsätta så här.

  https://insideevs.com/features/410905/evs-might-help-cut-covid-19-deaths/

 • Tony

  Byggdes inte det verket om för några år sedan. Kan inte vart billigt.
  Sen ser jag inte att Norge är kolkraft fritt i Europa, eller ska bli. Kan det stämma?