Papieren, bitte!

GigaBerlinRender

Teslas fabriksbygge i Berlin ser ut att ha drabbats av en ännu värre farsot än Covid-19: den tyska byråkratin. Att markarbetena står still på grund av de tyska karantänreglerna innebär högst några veckors försening, som kanske rentav kan jobbas ikapp med forcerad byggtakt.

Men största problemet är att fabriksbygget är fortfarande “på egen risk”.

Marken fabriken byggs på är godkänd för uppförande av bilfabrik enligt stadsplan. Det är BMW som ville bygga en bilfabrik där för många år sedan och införskaffade alla nödvändiga papper för det, men övergav sedan sina planer i sista stund.

Tesla köpte tomten just för att den svåraste biten redan var avklarad där – tillståndet att bygga bilfabrik. Men tyska byråkratin är inte så enkel. Problemet är att Tesla inte vill bygga en BMW fabrik.

Stadsplan är en sak. Men Tesla måste även få sin fabriks detaljplan godkänd innan de får bygga den. Eller snarare innan fabriken får köra igång. För Tesla har lyckats få till ett tillstånd från stadsbyggnadskontoret att “på egen risk” uppföra fabriken. De får alltså börja bygget innan detaljplanen godkänts och bygglov beviljats – mot att de lovar riva byggnaderna och återplantera träden ifall de skulle få avslag.

Bygglovet skulle först beviljats i slutet av mars, men blev senarelagd till “under sommaren” på grund av Corona-pandemin.

Nu rapporterar dock lokalradiostationen Rundfunk Berlin-Brandenburg att tillståndsprocessen kan bli ännu mer fördröjd – beslut kan ske tidigast i oktober i år. Anledningen till det är som ett dåligt tyskt skämt:

Tesla vill minska på fabrikens vattenbehov.

En bilfabrik använder väldigt mycket vatten till sina processer. Det kan behövas så mycket vatten som för en mindre stad. Vattenbassängen utanför fabriksbyggnaden på bilden ovan är inte där för estetikens skull. En av problemfaktorerna för tillståndet var just hur fabriken skulle påverka grundvattennivån. Lokalbefolkningens oro var de enorma mängder vatten som fabriken skulle behöva. Tesla har därför gått igenom sina tekniska processer, lyckats drastiskt minska fabrikens vattenbehov och justerade därför sin ansökan.

Men se det går ju inte.

Godkännandeprocessen måste nu praktiskt taget börja om från början enligt Potsdam parlamentets ekonomiminister Jörg Steinbach, som till radiostationen sagt “Jag har nu legitima tvivel om schemat” angående produktionsstarten nästa år.

Tesla sitter därmed fast mellan å ena sidan miljöaktivisterna som kräver mindre påverkan från fabriken – och byråkratin som strävar emot förändringar, även om de är till det bättre.

Tesla fortsätter bygga fabriken på egen risk och hoppas kunna få alla tillstånd klar för den innan produktionsstart nästa år. Men de tyska byråkratikvarnen maler långsamt sönder Teslas planer.

 


GF_Berlin_beforeVill tyska miljöaktivister verkligen stoppa Tesla?

Redan när Tesla skulle fälla träden som stod på tomten fabriken ska byggas på började problemen. Tyska miljöaktivister stoppade röjningen – men inte för trädens skull.

Bookmark the permalink.