Så ofta behöver man byta batteri på elbilar

Många undrar hur länge batterierna i elbilar håller? Måste man byta batteri om två-tre år?

Moderna elbilars batterier förväntas hålla längre än själva bilen. Men precis som avgasbilar kan råka ut för motorras kan även elbilar råka ut för att batterierna går sönder och behöver bytas.

Tidigare undersökningar har visat att elbilars batterier tappar i genomsnitt 2,3% kapacitet per år. Efter några år kommer elbilen inte lika långt på en laddning som när den var ny. Om bilen hade 50 mils räckvidd från början sjunker den till ca 45 mil efter fem år.

Men hur ofta blir batterierna så dåliga att de måste bytas? Hur ofta går batterier sönder?

Recurrent Auto har samlat statistik från 15 000 elbilar och kommit fram till att 1,5% av dem har behövt byta batteri.

Att Nissan Leaf och Tesla Model S toppar statistiken över andel bytta batterier beror framför allt på att det är de som har varit längst tid på marknaden; Leaf kom redan 2011, Model S året därpå.

Ovan graf visar att det är främst de allra äldsta elbilarna som behövt bytt batterier. Årsmodell 2014 och äldre.

Fast egentligen är dessa siffror ganska missvisande. Av de allra första Nissan Leaf som kom redan år 2011 har runt 8% bytt batterierna. Dessa första generationens bilar hade okylda batteripack med värmekänsliga batterier i som åldrades snabbt i regioner med hett klimat. Nyare elbilar har både vattenkylda batteripack och mindre värmekänsliga batterikemier så dagens bilar kommer inte se samma behov av batteribyten när de blir tretton år gamla.

Enligt Recurrent hade de allra flesta batterier bytts under garanti. De flesta elbilar har åtta års garanti på sina batterier. I USA hade tillverkarna år 2020 upptäckt tillverkningsfel i Chevy Bolt och Hyundai Konas batterier och självmant återkallat ett stort antal bilar och bytt deras batterier utan kostnad. Dessa återkallelser räknas inte in i ovan siffror.

De gånger ägaren själv fått betala för bytet hade de nya batterierna inklusive montering kostat i genomsnitt $137/kWh. Glädjande nog hade dessutom de gamla, trasiga batterierna ofta högt andrahandsvärde som kunde täcka en del av kostnaderna. Battericeller från kasserade elbils-batteripack används ofta som energilager till solcellsanläggningar.

De allra flesta elbilar kör dock fortfarande runt med sina originalbatterier. Hela 98,5% av alla Recurrent undersökte. Vilket stämmer väl överens med utfästelsen att moderna elbilars batterier ska hålla längre än själva bilen. Tillverkarna har också lärt sig enormt mycket från de första elbilarna. De bilar som säljs idag har mycket stabilare batterikemi och bättre batteripack som tar bättre hand om cellerna än de som kom för tretton år sedan. Dagens elbilar har alla förutsättningar att behöva långt mindre batteribyten än de totalt 1,5% Recurrents undersökning kom fram till.

Enligt Länsförsäkringars Maskinskaderapport som sammanställt data om 2-8 år gamla avgasbilar råkar 1,7 bilar per 100 per år ut för maskinskador (motor, växellåda etc). Enligt Recurrents siffror behövde 0,5 elbil per 100 per år batteribyte bland jämngamla, 2-8 år gamla elbilar.

 


TCS fyra år sedan: Batteribyte på Nissan Leaf

Läs Martins berättelse om hur han bytte batteri på sitt sju år gamla Nissan Leaf. Totalkostnaden blev 34 tusen kronor – men den största kostnaden var faktiskt inte batterierna.

Bookmark the permalink.