Elbilars batterier degraderas med 2.3% per år

AvgDegr

Nu har vi siffran svart på vitt: elbilars batterier försämras i genomsnitt 2.3% per år. Det är bolaget Geotab som har sammanställt data från 6300 elbilar och laddhybrider och kommit fram till värdet.

Ännu en oberoende undersökning som visar att elbilars batterier verkligen kommer hålla längre än själva bilarna. Med den takten tar det fem år innan bilarnas batterier har tappat 10% av sin kapacitet. Minskad kapacitet innebär också minskad räckvidd, så om elbilen hade 30 mils räckvidd när den var ny kommer den i genomsnitt ha 27 mils räckvidd efter 5 år.

Försämringstakten är dock olika mellan olika bilmodeller – och bilar. Olika bil- och batteritillverkare använder olika batterikemier, olika ingredienser i sina battericeller. Vissa står emot tidens tand bättre än andra. Även hur bra bilarna tar hand om batterierna spelar stor roll: batterier i vattenkylda batteripack håller bättre än i okylda batteripack. Vilket syns extra tydligt när man tex jämför Tesla Model S med Nissan Leaf:

5yrDegradation

Medan Tesla Model S vattenkylda batterier försämras med 2.3% per år, i samma takt som genomsnitts-elbilen, försämras Nissan Leafs okylda batterier nästan dubbelt så snabbt, 4.2% per år. Försämringen är dock inte linjär. Efter fem år har Teslas batterier i genomsnitt blivit 10% sämre – medan Nissan Leafs försämrats med över 20%.

Det bör dock tilläggas att ovan graf gäller 2015 års modell av bilarna. Många elbilar uppvisar nämligen bättre och bättre hållbarhet för sina batterier för varje ny årsmodell. 2017 års Nissan Leaf uppvisar betydligt flackare batteridegraderingskurva än 2015 års modell.

Geotab har jämfört hela 21 olika elbils- och laddhybridmodeller, som visar en rejäl spridning i batteriernas hållbarhet. Med något överraskande vinnare och förlorare:

5yrDegr2

Elbilen med bäst hållbarhet på sina batterier är Kia Soul EV enligt Geotabs mätningar. Den tappar enbart 0.4% batterikapacitet per år. Även efter tre år hade de Kia Soul EV som ingick i undersökningen så gott som fabriksnya batterier. Helt otroligt bra.

Förloraren bland elbilarna blev något överraskande BMW i3 som tappade uppemot 20% av deras batterikapacitet redan efter tre år. Sämsta laddhybriden var populära Mitsubishi Outlander PHEV med ännu sämre batteridegradering.

Förutom batterikemi och kylning påverkas batteriernas åldrande även av hur ofta de laddas och hur stor del av batteriernas kapacitet som utnyttjas. Små batterier som måste laddas ofta, och som oftare laddas helt fulla respektive laddas ur helt slits mer än stora batterier. Det kan vara en avgörande orsak till varför laddhybriden Mitsubishi Outlander hade så mycket snabbare batteridegradering än elbilar med stora batterier.

Geotab har gjort ett interaktivt diagramverktyg där du själv kan klicka fram olika bil- och årsmodeller och jämföra emellan. Tycker du vissa bilmodeller saknas beror det på att Geotab ville ha ett statistiskt underlag för varje bilmodell – vissa hade för få individer med för att kunna dra några slutsatser. Klicka här för att öppna verktyget i nytt fönster.

Undersökningen visade även flera andra intressanta samband – läs del två av artikeln här.

 


CycleLifeTCS fyra år sedan: Cykelmyten

Folk som tror elbilars batterier kommer lägga av redan efter några få år brukar ta upp batteriers specade laddcykler som anledning. Förstår man vad laddcykler egentligen mäter, och framför allt att det är ett slittest utformat just för att försämra batterier så snabbt som möjligt så man kan snabbt mäta och jämföra dem, förstår man varför elbilars batterier håller mycket längre än så.

Tagged , . Bookmark the permalink.