Sänkta reservdelspriser i USA

teslacrashtest

Tesla Motors har drastiskt sänkt sina reservdelspriser i USA. I juni månad sänkte de listpriserna med i medel 66% enligt Tesla Motors Club och Autoblog. Som ett exempel sänktes priset på främre stötfångaren från $1200 till $320. Även kostnaderna för plåtskador har sänkts – enligt källor till nivåer under motsvarande bilmodeller med aluminiumkaross från Mercedes, Audi och BMW.

Utvecklingen är glädjande då vi för ett halvt år sedan berättade om Tesla Model S reparationer som då kunde vara chockerande kostsamma. Alla bilar med aluminiumkaross är mer kostsamma att reparera än bilar med plåtkaross, men Tesla Model S var ännu dyrare. Då var orsakerna få certifierade plåtverkstäder, som fick köpa in dyra specialverktyg från Tesla Motors för att reparera endast ett fåtal skadade bilar. Resultatet blev räkningar mer än dubbelt så höga än folk var vana från skador på bilar med plåtkarosser.

Priserna verkar dock endast ha sänkts i USA – inte i Sverige än. Fast med tanke på Tesla Motors policy av uniform prissättning på alla marknader misstänker vi att samma utveckling kommer att ske i även Sverige när antalet levererade bilar ökar.

För sänkningen i USA är ett resultat av ökande volymer av tillverkade bilar och därmed även tillverkade bildelar. Med ökande volymer följer minskade kostnader. Med fler Model S ute på vägarna ökar även tyvärr antal olyckor med dem – men med det följer att karosseriverkstäderna kan slå ut sina verktygsinvesteringar på fler reparerade bilar och därmed mindre kostnad per bil. Vilket är ännu ett tecken på att Tesla börjar normalisera sig som bilmärke.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.