Sluta med fossila bränslen för Guds skull

pope

Påve Franciskus har i sin senaste Encyklika (brev till alla kyrkor) “Laudato si” betonat att vi har en enda Moder Jord som vi måste ta väl hand om. I brevet skriver han att den globala uppvärmningen är vetenskaplig fakta(!) och att vi är orsaken till den. Texten är faktiskt väldigt koncis och bra sammanfattad.

“Det finns ett akut behov av att utveckla politik så att utsläppen av koldioxid och andra mycket förorenande gaser under de närmaste åren kan minskas drastiskt,” skriver påven i brevet, “till exempel genom att ersätta fossila bränslen och utveckla källor för förnybar energi.”

Kapitlet om svag respons är som om det skulle skrivits av Greta Thunberg: “Det är anmärkningsvärt hur svag den internationella politiska responsen har varit. Misslyckandet av de globala toppmöten om miljön gör det tydligt att vår politik påverkas av teknik och finans. Det finns för många specialintressen, ekonomiska intressen hamnar lätt före allmänintresset och manipulerar informationen så att deras egna planer inte påverkas.”

Likaså den om rättvisa mellan generationer: “Vilken slags värld vill vi lämna till dem som kommer efter oss, till barn som nu växer upp?” “Domedagsförutsägelser kan inte längre mötas med ironi eller förakt.”

Väldigt starka ord från påven. I femte och sjätte kapitlet beskriver han vad varje troende katolik borde göra: “Vi vet att teknik baserad på användning av mycket förorenande fossila bränslen – särskilt kol, men också olja och i mindre grad gas – måste progressivt bytas utan dröjsmål.”

“Endast genom att odla sunda dygder kan människor göra ett osjälviskt ekologiskt åtagande” skriver påven, “En person som skulle ha råd att spendera och konsumera mer men regelbundet använder mindre värme och bär varmare kläder visar typen av övertygelse och attityder som behövs för att skydda miljön. Det finns något nobelt i skyldigheten att ta hand om skapelsen genom små dagliga handlingar, och det är underbart hur utbildning kan åstadkomma verkliga livsförändringar. Utbildning i miljöansvar kan uppmuntra till handlingssätt som direkt och betydande påverkar världen omkring oss, som att undvika användning av plast och papper, minska vattenförbrukningen, separera avfall, laga bara så mycket mat som rimligen kan konsumeras, visa omsorg för andra levande varelser, använda kollektivtrafik eller bilpool, plantera träd, släcka onödiga ljus och ett antal andra metoder.” “Alla kristna samfund har en viktig roll att spela i ekologisk utbildning.”

 

Där har vi det, svart på vitt från påven, att varje troende bör ta sig till information om klimatkrisen och försöka göra någonting åt det. Och gå ifrån fossila bränslen citat “utan dröjsmål”. Tankar man sin bil med fossilt bränsle syndar man. Var även beredd på att på yttersta dagen få frågan “har du källsorterat?”

Än mer anmärkningsvärt är att påven skrev dessa rader redan år 2015. Innan Greta och klimatrörelsen kom igång på allvar. Innan klimatmötet i Paris. (Ursäkta dröjsmålet i rapporteringen, jag måste erkänna att jag inte läser påvliga encyklikor särskilt ofta.)

Så till sist en mening som fångade min blick i brevet, i samband med diskussionen om förnybar energiproduktion: “Det finns fortfarande ett behov av att utveckla adekvat lagringsteknologi.” Är det en direkt bön till Elon Musk? ;-)

Bookmark the permalink.