Stockholm: inte bara publika laddare

DanielHellden

I fredagens artikel berättade vi om Stockholms stads nya budgetförslag som innehåller flera förslag för att främja elbilism. Vi framförde dock oro över att satsningarna enbart gällde publika laddpunkter, inte hemmaladdning. Publika laddstolpar passar dem som parkerar sina bilar på gatan eller i parkeringshus – men inte dem vars bilar står i privata garage som finns under många av stadens hus. Läs artikeln här.

Efter att flera uppmärksammat trafikborgarrådet Daniel Helldén om artikeln inledde vi en mejldiskussion med honom under helgen.

Han började redan första mejlet med lugnande besked: “Vi arbetar med både publika och ickepublik laddning.”

Daniel Helldén menar att mycket av de målen som står i budgetförslaget gäller båda laddformerna. De flesta av Stockholm Parkerings platser är till exempel förhyrda och inte besöksparkering. De nya riktlinjerna om att minst 50% av platserna ska ha laddmöjlighet påverkar även de förhyrda platserna.

“I Stockholms innerstad finns 35000 p-platser på gatan” skrev Daniel Helldén till oss, “Minst hälften används som boendeparkering. Dessa är semipublika platser skulle man kunna säga. Dessa ska vi nu, med innovativa medel, försöka förse med laddmöjligheter.”

Stockholms stad ska nu ta fram riktlinjer vid exploatering. Målen är inte satta än men bör ligga mellan 20 och 50% enligt Daniel Helldén, och stadsbyggnad ska planera in laddplatser i nya detaljplaner och bygglov.

Största problemet är dock att de styrande i Stockholms stad har bakbundna händer. “Vi får inte ställa särkrav i detaljplane- och bygglovsprocessen” berättade trafikborgarrådet, “Vi kan göra det när vi säljer egen mark men inte annars. Så vi gör så mycket som går inom ramen för våra befogenheter.”

I fjol berättade vi om hur Boverket antog EU-s absolut lägsta miniminivå som krav för laddplatser i svenska flerbostadshus. De hoppas på hyresvärdars och bostadsrättstyrelsers väljvilja. Vilket tyvärr långt ifrån alltid räcker.

Som president för Sveriges största elbilsförening blir jag ideligen kontaktad av förtvivlade medlemmar som skulle vilja skaffa elbil – men kan inte det för huset de bor i vägrar fixa laddplats. Som ensam hyresgäst har man inget att sätta emot om hyresvärden eller styrelsen säger nej.

Norge har en effektiv lagstiftning som hjälper den enskilde elbilisten, du har laglig rätt att fixa laddplats till din elbil. Hyresvärden får inte vägra dig det. Men svenska Boverkets regler är bland de mest tandlösa i Europa.

Daniel Helldén verkar heller inte vara helt nöjd med situationen, han delar ut följande känga: “Boverkets krav är förvånansvärt harmlösa och kommer inte leda någon vart. Vi har framfört detta till staten.”

Lösningen för Stockholms stad blir därför att påverka där de kan och försöka föregå med gott exempel. “Våra bostadsbolag ska nu arbeta mer aktivt med laddinfra” skrev Daniel Helldén, “Vi väljer att gå före och hoppas att det ska få staten och privata aktörer att ändra sina mål.”

Stockholms stad har en informationssida “Fixa laddplats” för bostadsrättföreningar och andra som vill skaffa laddinfrastruktur. Det är via den vägen de hoppas nå de privata fastighetsägarna.

Daniel Helldén avslutar sitt mejl med hoppingivande “vi är fast beslutna att Stockholm ska växla över till utsläppsfria bilar.”

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
  • Mocke

    Har själv velat att min brf sätter upp elbilsladdare. Men det hela faller på ekonomin. det skulle kosta 100 000 tals kr att dra in nya ledningar (enligt vårat energibolag) (det skall dras från transformatorn).
    Brf försöker sammarbete med en annan brf som har bättre ledningar om laddplatser.

    • Markus

      Ofta tror alla icke insatta att det kostar galet mycket och att man måste dra fram helt sjuka effekter för att kunna leverera 22kw till alla p platser samtidigt och särskilt samtidigt som alla lagar mat vilket innebär att ”det inte går”. Lite som att plocka ihop en laddbox med installationskit på nätet kostar den oftast över 25000 men köper man vettig laddbox själv och låter en bra elektriker installera så kostar det kanske 10000.