Stockholm: biltrafiken måste gå på el

DanielHellden

Budgetförslaget för Stockholms stad för 2021-2023 som presenterades förra veckan innehåller flera förslag för att främja elbilism. Makthavarna vill minska biltrafiken, men “den biltrafik vi har kvar måste gå på el” sa trafikborgarrådet Daniel Helldén. “Därför måste vi göra det enklare att ladda bilen.”

I budgetförslaget står det: “För att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar. Infrastrukturen för elbilar måste därför förbättras så att det blir smidigt att äga och använda elbil. Det behövs fler publika laddplatser i Stockholm.”

Staden siktar på att nå 2800 publika laddplatser till slutet av 2021 och 4000 till 2022. Vi hittar inga siffror från i år men i fjol fanns det drygt 1000 publika laddplatser i Stockholm. De vill skapa möjlighet för att alla gatuparkeringsplatser förutom korttidsplatser har laddmöjlighet senast 2030.

Stockholms Stads Parkerings AB ska vid nyproduktion av parkeringsplatser förse minst 50% av platserna med laddmöjlighet och förbereda för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i det befintliga beståndet bolaget äger

Stockholms stad vill använda politiska styrmedel för att få en snabbare omställning till miljövänliga transporter. Det pratas om höjd trängselskatt och fler miljözoner där endast bilar med låga utsläpp tillåts.

DSC00499

Staden vill också sänka hastighetsgränserna för att minska vägbullret. Ett något udda beslut med tanke på att de vill att biltrafiken ska gå på el. Då försvinner redan bullret! Vilket vi på Tesla Club Sweden demonstrerat flera gånger på våra årsmöten: det blir nästan spöklikt tyst på Stockholms gator när 40 Teslor ljudlöst glider förbi. När vi körde i karavan längs gatorna stannade folk förbryllat till när storstadens vanliga bakgrundsbrus försvann för ett ögonblick. Med elbilar kommer Stockholm få en helt annan ljudbild än idag.

 

Det är enormt glädjande att Stockholms stad vill satsa på elbilism. Vi ser dock två fatala brister i förslaget:

Det pratas hela tiden om publika laddplatser. På parkeringsplatser, i parkeringsgarage. Men det är inte så folk laddar sina elbilar! Elbilen laddas hemma, där de står över natten. Stockholms Stads Parkerings AB får detaljerade instruktioner och exakta mål de ska sträva mot – medan Stadsbyggnadsnämnden ska endast citat “verka för att möjliggöra utvecklingen av laddinfrastruktur som kräver utrymmesplanering och bygglov”. That’s it, det är all styrning för utbyggnad av privat laddinfrastruktur de över huvud taget får!

Vi skulle önskat att även privata aktörer, bostadsbolag och hyresvärdar fick liknande mål om att minst 50% av platserna ska förses med laddmöjlighet som parkeringsbolaget fick. Folk måste kunna ladda sina elbilar hemma över natten. Stockholms stad verkar ha koncentrerat sig på de synliga bilarna som står på stadens gator – men glömt bort de privata garage som finns under många av stadens hus.

De bilarna som står där måste också kunna laddas över natten annars kommer deras ägare uppleva elbilar som extra krångliga vilket kommer fördröja acceptans och genomslag. Har bilen laddats hemma över natten behöver de flesta inte ens ladda sen på dagen!

Nattladdning har dessutom fördelen att det finns effekt över då, stadens övriga elförbrukning är låg. Elnätet utnyttjas bättre än om bilarna ska laddas på publika laddplatser på dagen.

Grundfrågeställningen borde varit “hur kan vi se till att Stockholmarna kan ladda sina elbilar hemma, på natten?”

Sylvia4

Staden har dessutom glömt bort vad som skvalpar runt dess öar. Stockholms miljöplan verkar sluta vid strandkanten. Medan marktransporter förväntas växla över till eldrift finns det inga sådana mål för sjöfarten. Det pratas enbart om att “minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn”. Samtidigt som budgetförslaget vill ha citat “utökat kollektivt resande på stadens vatten” står det endast ytterst vaga planer om att den ska ske med miljöbränslen.

Amsterdam har infört avgasförbud för stadens lokala båttrafik från och med 2025. Deras turistbåtar har redan konverterats till eldrift – medan i Stockholm har den första dykt upp först i år och kämpar motströms mot subventionerade dieselpriser.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Spjerne

  Det gamla vanliga “åka o tanka” tänkandet…

 • JN

  Om det är en tystare stad han vill ha så kan han kräva hybrid eller elbussar. Få fordon inne i stan som bullrar så mycket som startande bussar.

 • Mattias Baecklund

  Rätt många garageplatser är Stockholm Stads Parkering AB även i hyreshusen. Oklart hur beslut gäller dessa p-hus där ägaren har lagt ut uppdraget på SSP AB. Hade varit bra med ändrade avtal med laddökning i villkoren. Kommer nog vara svårt för folk att förstå skillnaden mellan SSP AB egna bestånd och dessa uppdrag.

 • martinot

  Skall man använda (äga, leasa) en elbil, så tycker jag att en förutsättning är att man kan ladda “hemma” på natten. Utan den möjligheten faller konceptet och bekvämligheten med en elbil rätt mycket.

 • http://Top12.se Top 12

  Garage har vanligtvis belysning. Vanligt jordat uttag räcker för flertalet även om man bara får ca 10 km per timma, trefas är lite overkill för dom flesta. Men inget fel på snabb laddare på stormarknader etc. där man spenderar en timma.

 • MikeL

  Jag blev tvungen att avbryta mitt planerade Model 3-köp p.g.a. att ordföranden i min bostadsrättsförening vägrade gå med på att installera laddplats(er), och det var tydligt det skulle bli väldigt svårt att få honom på andra tankar i framtiden. Då våra garage är i behov av omfattande renoveringar påpekade jag att det innebär att vi enligt de nya EU-direktivet är tvungna att förbereda dem för laddning av elfordon vare sig han vill eller inte men han verkar hellre låta garagen förfalla helt än acceptera det. Att ta upp det med andra i föreningen är lönlöst då alla andra litar blint på det ordföranden säger.
  Så ja, det behöver absolut göras mer för att få bostadsrättsföreningarna i Stockholm (vilka i princip utgör varenda bostad i Stockholms innerstad) med på banan.
  En sak som jag dock inte haft något motargument till är brandsäkerheten i garage. Vad kan man säga om det när självaste Storstockholms Brandförsvar vill att man öht inte ska placera laddplatser inomhus eller nära husfasader?

  • Jolv

   Tråkig inställning hos ordföranden. Kanske det går att visa på exempel, tänker t.ex. på Hammarby sjöstad: https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/
   Stockholms brandförsvar är ju lite tuffare. Visst, om batteriet fattar eld så är det svårtsläckt osv. men branden hos Tesla i Malmö, där flera teslor brand ner till oigenkännlighet med batterierna som var intakta , visar ju på att det är ett litet problem.

  • jonash

   Ladda i ett garage med laddbox är ju extremt säkert, konstigt argument. Statiskt är det ju större risk att en gammal diesel-bil börjar brinna.
   Bor i hus nu men i förra brf:en satte vi upp 12 laddboxar inne i garaget. Dock fick jag tjata på styrelsen i 3 år.. Att göra en undersökning bland andra boende (många andra som var intresserade) och söka om bidrag från klimatklivet hjälpte för att få fart på det för min del.

  • Mocke

   en gammal motorvärmare är en minst lika farlig fast troligen betydligt farligare då de är en källa till bränder. Så oavsett så är det rimligt att säkra upp. och då när man gör investeringen är det hål i huvudet att inte installera laddare. (men avdrag är de billigare). Sedan behöver man inte 3 fas i alla lägen.

  • Fredrik G

   Exakt samma argumentation har jag med styrelsen i min BRF. När det gäller brandsäkerheten hänvisar de till detta vägledninsdokument från Storstockholms Brandförsvar: https://www.storstockholm.brand.se/globalassets/dokument/vagledningsdokument-och-foreskrifter/2019/vl2019-05-laddplatser-for-elbilar_190513.pdf , vilket i princip menar att man inte kan installera laddboxar i några garage i Stockholm.

 • Mocke

  tycker egentligen inte att elbilstänket står och faller om man inte kan ladda över natten.
  Säg att det kommer billiga elbilar som kan ta sig 40 mil. min fossilbil tar sig 50 mil mellan tankning.
  En tripp till köpcenter en gång i veckan på en 50 kW har man en full laddning på några timmar. om det kommer flera sådana. ex vid idrottsanläggning så har man löst mångas behov.

 • Michael Junge

  Skulle vara jätte roligt om Daniel Helldén och resten av borgarrådet skulle våga sig på att ta klivet till 100% ren elbil. Ofta är det just bristande förståelse och bristande kunskap där ligger bakom de bristfälliga politiska åtaganden vi ser. Titta enbart på förslaget kring el-vägar för tung trafik eller det faktum att vi än idag snart 2021 och vi har inte några lagkrav på installation av soltak vid nybyggnation av bostäder eller industrilokaler. Detta fast återbetalningen kan räknas hem på <6 år. Har själva prospekterad och installerad 35kvm soltak på min carport jag uppförde 2018 och har dokumentationsunderlag för detta.

 • Surfaren

  “Staden vill också sänka hastighetsgränserna för att minska vägbullret. Ett något udda beslut med tanke på att de vill att biltrafiken ska gå på el. Då försvinner redan bullret!”
  — Nej, bullret försvinner inte för att bilen går på el. Däcken rullar fortfarande mot asfalten. Detta buller minskar däremot om hastigheten sjunker, så jag ser inget konstigt i vad staden vill göra här.

  “Elbilen laddas hemma, där de står över natten.”
  — Det finns en hel del folk som inte har någon egen parkeringsplats hemma, utan får ställa sig på gatan där de råkar hitta en plats. Visst vore det väl bra om även dessa människor fick möjlighet till laddning så de kan byta till elbil? Du får förstås envist fortsätta prata om att elbilar ska laddas hemma över natten om du vill, Tibor, men jag tror inte det kommer gå hem särskilt väl hos dem som inte har egen parkering.