Eldrivna turistbåtar i Amsterdam – men inte i Stockholm?

ElectricCanalboat

Staden Amsterdam är ikonisk med alla sina kanaler. Årligen åker hundratusentals turister runt staden i 120 karakteristiskt lågt byggda turistbåtar som ska få plats under stadens alla broar.

Nu har stadens beslutsfattare tröttnat på dieselutsläppen från alla dessa båtar och infört avgasförbud från och med 2025. Mindre båtar ska vara utsläppsfria redan år 2020.

En av de största operatörerna av turistbåtar i staden är Stromma. Japp, samma svenska Strömma aktiebolag som också kör turistbåtar i Stockholm, Göteborg och andra svenska städer.

Av Strömmas 46 båtar i Amsterdam har 19 redan byggts om till eldrift och företaget räknar med att hinna ha byggt om alla deras kanalbåtar tills förbudet träder i kraft år 2025.

Båtarna får 200-250 kWh batterier som räcker för en hel dags alla turer. Batterierna laddas sedan över natten, men kan även snabbladdas. Kanalbåtar förbrukar mellan 15.6-19.2 kWh el per timme. Kostnaden för att bygga om landar på runt 2 miljoner kronor per båt. Pengarna tjänas sedan in igen på 6-12 år genom minskade bränslekostnader.

Eldrivna båtar spyr inte ut avgaser i stadsluften, förorenar inte vattnet med oljeläckage och ger en tystare, behagligare vibrationsfri åktur till passagerarna.

Amsterdam får alltså eldrivna båtar. Stockholm då?

Samma Strömma aktiebolag som håller på att bygga om alla sina båtar till eldrift i Amsterdam fortsätter köra dieselbåtar i Stockholm. Utan några planer på ombyggnad.

Anledningen är ganska så enkel:

Det dieselförbud som planeras i Stockholms stad gäller endast på land – ej vatten.

Medan Amsterdam tog en helhetsbild på staden och bestämt att förutom utsläppsförbud på fordon år 2030 även införa liknande förbud på vattnet också verkar Stockholm ha glömt bort vad det är som skvalpar runt dess öar.

 


TCS ett år sedan: Elbilar är renare är dieselbilar – till och med i Polen

Ofta hör man argumentet att elbilar inte skulle vara renare än avgasbilar för deras batterier kräver mer naturresurser att tillverkas och el som framställs i kolkraftverk bidrar också till fossila utsläpp. Det folk har problem med att förstå är hur lite energi en elbil behöver för att förflytta sig. Tack och lov finns det oberoende undersökningar som visar att till och med elbilar som körs med Europas smutsigaste elmix är renare än avgasbilar.

Tagged . Bookmark the permalink.
  • sesundbackl

    Vi seglar ofta till Köpenhamn och ligger i Cristianshamns kanal där turisbåtarna passerar förbi oss hela tiden. Även där är det Strömma som kör båtarna och där kördes en a båtarna på el. Det man märker mest av allt är hur tyst den går i jämförelse med de dieseldrivna!

  • Björn

    även Paddan i Göteborg skulle vara lätt att konvertera. Tror det är bra med tydliga dealines så att marknaden vet vad som gäller. mopeder, små utombordare, och hjälpmotorer till segelbåtar borde också ha dessa deadlines.

  • Anders Olsson

    Det finns elbåtar i Stockholm. Kolla t.ex http://www.ekocharter.se/