Största litiumgruvan kan vara i din byrålåda

Teslabattery

J.B. Straubel var en av medgrundarna till Tesla Motors, ledde bland annat företagets batteriutveckling men lämnade Tesla 2019 för att på heltid kunna satsa på sitt nya företag Redwood Materials.

För att tillverka batterier krävs det ytterst rena råvaror från hela världen. Råvaror som efter att ha brutits i gruvor behöver energikrävande processer för att koncentreras och förfinas tills de når renhetsnivån som behövs för att kunna bygga pålitliga batterier av dem.

De ingående råvarorna förbrukas dock inte under batteriets livslängd. Ett gammalt batteri som skrotats innehåller fortfarande samma rena råvaror som den dagen den tillverkats. Det skulle vara dumt att kasta något så värdefullt på tippen. Men batterier har hittills varit svåra att återvinna.

Nedan video visar hur J.B. Straubels Redwood Materials har lyckats med att återvinna 95-98% av de ingående materialen i litiumjonbatterier. Litium, kobolt, aluminium, grafit och nickel har de lyckats utvinna från gamla batterier och sälja som ultra-rena råvaror till batteritillverkare som tillverkar nya batterier av dem. På så vis slipper de bedriva miljöförstörande gruvdrift för att få tag i de nödvändiga råvaror.

Dagligen tar de emot 60 ton gamla batterier som återvinns med nya energismarta metoder Redwood Materials utvecklat. Genom att använda nya processer som kräver mindre värme och kemikalier kan de separera batterierna till de olika ingående metallerna och kemikalierna på ett mer kostnadseffektivt sätt än att behöva gräva efter dem i jordskorpan.

Förutom batterier tar Redwood Materials också hand om gamla solceller och elektronikskrot. “Största litiumgruvan kan ligga i amerikas byrålådor” har J.B. Straubel sagt. Det ligger nog en hel del gamla mobiltelefoner, datorer och annan elektronik i var mans byrålåda. Kan vi på ett miljövänligt och billigt sätt återvinna dem slipper vi öppna fler gruvor när efterfrågan på batterier nu stiger.

Det är inte bara Redwood Materials som utvecklar nya metoder för att återvinna gamla batterier. Svenska Northvolt satsar också väldigt mycket på återvinning. Dels försöker de återvinna materialen från svinnet som alltid uppstår för alla tillverkningsprocesser, dels bygger de också egen återvinningsanläggning för uttjänta batterier. Ett bra sätt att få tag i nödvändiga material.

Anledningen till att det hittills inte funnits särskilt många företag som återvann uttjänta batterier var helt enkelt att det fanns inte särskilt många uttjänta litiumjonbatterier. De första kommersiella sådana började säljas 1991 men det dröjde till efter millennieskiftet innan litiumjonbatterier började säljas i några större volymer. De första moderna elbilarna kom för runt tio år sedan. Det är nu vi börjar se tillräckligt många batterier nå slutet av sin livscykel så att återvinning på industriell skala kan börja löna sig. Redwood Materials och Northvolt kommer få sällskap av många andra återvinningsföretag när batteriindustrin de närmsta åren kommer skrika efter super-rena råvaror.

Råvaror som är ganska jobbiga att gräva fram ur jordskorpan. Det är enklare att gräva i gamla byrålådor istället.

 


v08309R002_Page_32TCS fyra år sedan: Gamla elbilsbatterier

Vad händer med elbilens batterier när de blir för gamla? Vart tar de vägen när bilen skrotas? Redan för fyra år sedan sa J.B. Straubel att det är bättre att återvinna materialet i batterierna än att försöka återanvända dem.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---