Svenska kyrkan vill skaffa batterier

Kyrkbatteri

Svenska kyrkan har i en förstudie undersökt möjligheten att installera energilager i form av batterier i kyrkor. Inte exakt som i bilden ovan dock utan genom att installera runt 80 kWh batterier i källaren.

De flesta av Sveriges 3500 kyrkor värms upp med el. Men endast några få dagar varje vecka. Effektuttaget är därför extremt ojämnt.

Runt en tredjedel av kyrkorna skulle kunna vara aktuella för att utrustas med batterier, framför allt i södra Sverige. Batterierna skulle långsamladdas under veckan och sedan leverera energin inför helgen när kyrkolokalen ska värmas upp. Investeringen beräknas till runt 500 000 kronor per kyrka – men skulle ge besparingar på uppemot 75 000 kronor per år.

Kyrkorna skulle dels kunna minska sin elräkning genom att byta till lägre huvudsäkring. När lokalen ska värmas inför helgen används den lagrade energin i batterierna till att boosta värmeelementen, behovet av ström som tas från elnätet minskar. Lägre huvudsäkring sänker kyrkans elnätsabonnemang avgift. Sedan kan batterierna långsamt laddas upp under veckan igen.

Genom att byta till rörlig elpris kan kyrkan dessutom välja att ladda batterierna när elpriset är som lägst, till exempel under nätterna. Slipper använda dyr el på dagen för att värma kyrkan.

Men varför inte bara skaffa en isolerad ackumulatortank som lagrar varmvatten man värmt med värmepump istället? Det borde väl bli en billigare installation med samma besparingspotential?

Jo, för att kyrkan dessutom tänkte använda batterierna till frekvensreglering! Likt Teslas batterianläggning i Australien tänkte de erbjuda sina batterier till elnätsbolag att använda dem som frekvenskontroll, det som populärt brukar kallas för marginalel. I ett elnät produceras det alltid exakt lika mycket el som det momentant förbrukas. Om det plötsligt behövs mer el, många kunder slår på apparater som drar mycket el blir nätet överbelastat och nätfrekvensen sjunker. Då behövs det snabbt startas nya kraftverk som snabbt producerar mer el. Elbolag brukar ha särskilda, dyra avtal med kraftproducenter att ha kraftverk beredda att starta inom några få sekunder vid sådana tillfällen.

Teslas batterianläggning i Australien visade sig fungera utmärkt som marginalel. De laddade batterierna när elen var billig (ibland till och med gratis) och kunde leverera den lagrade elen inom millisekunder vid behov – till mångdubbelt högre pris!

Svenska kyrkan hoppas kunna tjäna pengar på liknande avtal. Kyrkorna har två stora fördelar: dels står de oftast mitt i samhället. Elen behöver inte ledas långa vägar utan finns där förbrukarna finns. Och till skillnad från att använda hemmabatterier eller elbilars batterier till ändamålet vet kyrkorna exakt när och hur mycket el de själva behöver. Då kyrkan ändå kommer stå tom under veckan kan dess batterier till fullo användas av elbolagen – bara de ser till att batterierna är laddade inför helgens uppvärmning av lokalen. På somrarna kan batterierna användas veckans alla dagar, inklusive helgerna.

Genom att ge sig in i energibranschen kan kyrkan tjäna mer på batterierna än på alternativa lösningar med varmvattentankar. Förstudien rekommenderar att Svenska Kyrkan ska gå vidare med pilotstudier, beslut om det kommer fattas i höst. På så sätt skulle Sveriges äldsta institution kunna hjälpa det moderna samhället.

Amen för det.

 


AustraliaTeslaBatteryConceptTCS tre år sedan: Teslas batteri har kapat marginalerna i Australien

När batteriparken i Södra Australien invigdes hånades den av de andra aktörerna, den skulle klara driva delstaten i endast 5 minuter. Skrattet fastnade dock i halsen när de insåg att batterierna hade roffat åt sig de mest inkomstbringande 5 minuterna. Genom att sälja el när bristen hade drivit upp priserna kunde operatören tjäna miljontals kronor per dag.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Tox74

  Det var nyligen en brand på en ny anläggning i Australien.
  Jag hittar ingen info om hur den startade

  https://www.google.com/amp/s/amp.abc.net.au/article/100337488

  • Axel Svensson

   Den var så ny att den var under uppbyggnad fortfarande och inte satt i drift.

   • Tox74

    Ja det har jag läst. Men el del får vatten på sin kvarn av brinnande batterier

 • Björn

  Hahaha vilken fint montage.
  I övrigt en bra idé låter det som. Finns nog fler som skulle kunna använda denna tekniken, exv gjuterier som startar upp sina ugnar på måndag morgon.

 • B99

  Svenska kyrkan ansökte om bidrag för att anlägga snabbladdare i den senaste omgången, dock vann de inte.