Så smutsigt är det att tillverka Tesla Model 3

ImpactReport

Samma dag som IPCC klimatrapporten kom släppte även Tesla sin Impact Report där de presenterar detaljerad statistik över företagets arbetsmiljö-, miljö- och klimatpåverkan. Det finns så mycket matnyttigt i den 94-sidiga rapporten att det kommer ta lång tid att gå igenom allt. Men vi börjar med ett “populärt” ämne: hur smutsigt är det att tillverka elbilar egentligen? För det har man ju hört ofta, att de där “rena” elbilarna är egentligen smutsiga för de är så miljöförstörande att framställa. Speciellt batterierna är “smutsiga” redan från födseln.

Bklasse_co2Hittills fanns det två bra utredningar som jämfört elbilar mot bensinbilar. Den ena är från tyska testorganisationen TÜV som jämförde utsläppen från el- och bensindrivna versionen av Mercedes B-klass. De kom fram till att visserligen medförde produktionen av eldrivna versionen dubbelt så höga utsläpp, främst på grund av batterierna – men den bensindrivna bilen släppte sedan ut mångdubbelt så mycket CO2 under dess livslängd (de räknade med 16 tusen mil) så sett på bilens totala livslängd var elbilen ändå tre gånger så bra som bensinbilen.

En annan undersökning från VUB, Vrije universitet i Bryssel gick ett steg längre och jämförde elbilar mot avgasbilar i olika europeiska länder. De kom fram till att under bilens hela livscykel, inklusive tillverkning av bil och batteri släpper en elbil ut 85% mindre avgaser än en 120 g/km “miljöbil” i Sverige. Men till och med i Polen, trots all deras kolkraft släpper elbilen ändå ut 25% mindre.

M3livscykel2

Tesla presenterar liknande siffror i sin klimatrapport. Enligt den medför produktionen av en Tesla Model 3 ungefär 10.4 ton fossila utsläpp. Siffran inkluderar gruvdrift, förädling av råvarorna, batteritillverkning, mekanisk bearbetning, transport, montering, lackering, samt alla bränslen, energi och smörjmedel som går åt.

Produktionen av en jämförbar avgasbil medför däremot endast runt 8.9 ton utsläpp. Elbilar är alltså “smutsigare” att tillverka. Men det intressanta är utvecklingen: i TÜV rapporten från 2014 var elbilen 85% smutsigare att tillverka än bensinbilen – nu sju år senare har siffran sjunkit till endast 17% smutsigare. Tack vare bättre energirikare batterier som kräver mindre råvaror och framställs med förbättrade produktionsprocesser.

Men elbilen kör snabbt ikapp bensinbilen när det gäller utsläpp. En genomsnittlig bensinbil släpper enligt rapporten ut drygt 80 ton avgaser under sin livslängd (som rapporten satte till 20 år och 24 000 mil i Europa). En Tesla Model 3 som laddas med genomsnittlig europeisk elmix släpper ut endast 9 ton – en niondel så mycket. Men den europeiska elmixen är ganska så “smutsig” pga alla kolkraftverk. Som motexempel nämns Österrike i rapporten som har “bara” 18% fossil elproduktion. I Österrike släpper en Tesla Model 3 ut endast drygt 4 ton CO2. Synd att de inte tog Sverige som exempel – vi har ju 99% fossilfri elektricitet. En Tesla Model 3 i Sverige släpper ut en bråkdel så mycket som de i Österrike och övriga Europa.

860 mil

Att tillverka en Tesla Model 3 medför 17% mer utsläpp än vad tillverkningen av en avgasbil gör. Men sedan när man kör bilen släpper den ut mycket mindre avgaser. (Naturligtvis 0 från avgasröret, men även om man räknar in utsläppen från kraftverken.)

Räknar man på en global elmix kör en Tesla Model 3 “ikapp” avgasbilen på 860 mil. Avgasbilens totala utsläpp för tillverkning + drift har då kommit ikapp elbilens utsläpp. Alla mil efter det är ren vinst för miljön.

860 mil. Det är mindre än vad man kör på ett år. Och då hade Tesla ändå räknat med en global elmix. Vår svenska elmix är mycket renare tack vare all vår vattenkraft så en Tesla Model 3 i Sverige behöver köra mycket mindre än så, kanske neråt hälften för att “komma ikapp”.

 

Batteridegradering

AvgDegrEn annan fråga man ofta hör är hur länge räcker elbilars batterier? Svaret är att batterierna håller längre än själva bilen – men de försämras något med tiden. En gammal elbil kan inte åka lika långt längre som när den var ny. Det har funnits ett antal olika undersökningar som mätt hur mycket elbilars batterier degraderas. Den kanske mest omfattande kom fram till takten 2.3% per år. Men olika modeller försämras i olika takt.

Oberoende statistik påstod att Teslas batterier försämrades snabbt under de första 5 000 milen – men sedan avtog takten! Batterierna slutade åldras. Kan det verkligen vara sant?

MSbatteryRetention

Teslas egen statistik som de samlat från hela deras bilflotta tyder på samma sak:

Batterikapaciteten sjunker snabbt ned till 95% av originalkapaciteten – men sedan avstannar degraderingen!

Även Teslor med 32 000 svenska mil på mätaren har fortfarande i genomsnitt 90% av sin batterikapacitet kvar! Tack vare strikt övervakning och avancerad batterikylning lyckas Tesla ta häpnadsväckande väl hand om sina batterier.

Tagged . Bookmark the permalink.