Sverige ligger 6 år efter Norge

Marketshare_BEV_NOSE

Jämför vi svensk och norsk statistik över andelen rena elbilar av nyregistrerade bilar ser vi att den svenska utvecklingen är ganska exakt sex år efter den norska. Hittills i år har 15.1% av alla nyregistrerade bilar varit rena elbilar i Sverige. I Norge hade de 17.1% redan år 2015.

NorskaElbilar

Norska politiker hoppas nå 100% rena elbilar av nyregistreringar redan år 2025 och betraktar man diagrammet är de på god väg att lyckas med detta. 2021 års stapel innefattar naturligtvis endast siffrorna för januari-september i år än så länge. Men redan under året har vi sett en accelererande utveckling.

I September var hela 77.5% av alla nyregistrerade bilar i Norge en elbil. Plus 13.9% laddhybrider gjorde att sammanlagt 91,4% av alla nyregistrerade bilar var laddbara.

I Sverige samma månad var hela 30,4% av alla nyregistrerade bilar elbilar. Ett rejält skutt uppåt, dubbelt så mycket som årsmedel hittills. Plus 19.1% laddhybrider gjorde att sammanlagt 49.5% av alla nyregistrerade bilar var laddbara.

Enstaka månader påverkas dock enormt mycket av när färjorna som fraktat bilarna från fjärran bilfabriker anländer. Teslas försäljning går i tremånaders cykler med föräljningsrekord när båtarna anländer följt av relativt stiltje tills nästa båt. Det lär bli ändring på nästa år när fabriken i Berlin börjar producera en jämn ström av bilar lokalt här i Europa.

Tittar vi på årsbasis utgörs två tredjedelar av försäljningen i Norge redan av elbilar medan i Sverige är var sjunde nyregistrerad bil en ren elbil. Om Norge når sitt mål 2025 att helt ha gått över till elbilar har vi goda chanser att komma tvåa i mål till år 2030.

Tagged , , . Bookmark the permalink.