Tesla bedöms kunna producera 8000 Model 3 i veckan

M3factory

Experterna George Galliers och Arndt Ellinghorst från engelska analysföretaget Evercore ISI fick besöka Teslas bilfabrik i Fremont och undersöka dess produktionskapacitet. Under två dagar gick de igenom hela fabriken, varenda tillverkningsenhet, varenda rullband och både bedömde fabrikens totalkapacitet och hittade vilka flaskhalsar som finns. Ett djärvt drag från Tesla att få tyst på blankande kritiker som hävdat att fabriken inte kan tillverka de tusentals bilar i veckan som Tesla behöver.

Efter noggranna analyser kom de fram till att fabriken är kapabel att producera 7-8000 bilar per vecka. Med relativt små, några tiotals miljoner dollar, investeringar kan de nå 10,000 bilar per vecka.

Förutom målarverkstaden är det på vissa ställen inom monteringen som det behövs förbättringar. Flera stationer på bandet klarar full fart redan idag, men alla flaskhalsar måste ju bort för full produktionsfart.

Fremont_tent

De undersökte också produktionslinan i den stora “not-a-tent” Tesla har byggt på ett av de stora parkeringsplatserna utanför fabriksbyggnaderna där de vanligtvis brukar samla de tillverkade bilarna innan skeppning till kund. Och blev imponerade. Linan som slutmonterar Model 3 har bara 43 delstationer, en tredjedel av det traditionella bilar behöver. Det visar hur extremt Tesla har ansträngt sig för att göra Model 3 så lättillverkad som möjligt.

Förutom att klocka varje delmoment tittade de också noga på vilka fel som uppstod under monteringen och hur fabriken handskades med dem.

De såg mindre störningar förekomma på den högautomatiserade första monteringslinan. Som brukligt i alla fabriker kan anställda stoppa bandet genom att trycka på röda knappar, vilket skedde några gånger de var där. Evercores experter ansåg att det fanns fortfarande barnsjukdomar att åtgärda.

De blev dock imponerade av byggkvaliteten och kvalitetskontrollerna. Bilarna var ofta helt fläckfria när de besiktigades innan målning. De bilar som Tesla tog åt sidan för åtgärder såg experterna själva inga synliga skador på. På varje tillverkad bil mäts panelgapen på 2-300 ställen med laser, ungefär som andra biltillverkare de har granskat, och springorna höll samma kvalitet som hos tyska premiummärken.

Bland det första Tesla monterar i Model 3 chassie är centraldatorn. Den känner sedan igen varje ny monterad komponent och noterar både deras serienummer och när de blev anslutna. På så sätt har varje färdigtillverkad bil en logg över hela sin montering och vid eventuella fel kan Teslas personal lätt gå tillbaka i loggarna och se exakt när och var vissa fel inträffade i produktionen. På så sätt kan de snabbt åtgärda felen och se till att de inte upprepas och sprider sig. Överallt såg de monteringspersonal som tittade och pillade på dataskärmar längs monteringslinan – vilket faktiskt förvånade de erfarna experterna vana vid mer traditionella biltillverkare.

Experterna tyckte att Tesla har satt kvalitet, spårbarhet och ständiga förbättringar av produktionen i fokus. Därför anser de att kan bara Tesla slutföra finjusteringarna av fabriken kan de komma upp till 7-8000 tillverkade Model 3 i veckan – och med i sammanhanget ganska små investeringar nå till och med 10,000 bilar i veckan.

Tagged , . Bookmark the permalink.
  • Johannes Brorsson

    Detta kvartal verkar man dock tyvärr pendla mellan 3500 och 4900 bilar i veckan :(

    • Axel Svensson

      Plannerade tillverkningen för kvartalet är ju inte på mer än 3800-4200 bilar per vecka i snitt, dvs 50k-55k producerade bilar under hela kvartalet. Anledningen till detta kan vara att de vill ha tid för finjusteringar och tester likt och att de kanske inte har hunnit klart med att göra om leveranserna för Model 3. De har ju levererat Model 3 på samma sätt som Model S och det är väl självklart att de då inte klarar av att leverera dubbelt så många bilar på samma antal anställda, service center och sätt som tidigare.