Tesla första personbilen att införa nytt system för varningsblinkers

ess-help

Amerikanska företaget Emergency Safety Systems har utvecklat säkerhetssystemet HELP: Hazard Enhanced Location Protocol.

ESS-HELP ökar säkerheten i nödsituationer där du måste stanna med bilen på vägrenen på två olika sätt:

För det första skickar systemet automatiskt din bils position till Waze och andra GPS karttjänster så övriga trafikanter kan se var det finns en bil stående inte först strax innan de kör förbi dig utan flera kilometer i förväg. På så vis minskas risken för att annalkande bilar inte har sett dig ståendes på vägrenen.

Dessutom blinkar bilens varningsblinkers i mycket högre takt än de ganska sävliga blinkers bilarna har idag. Snabbare blinkfrekvensen är lättare att uppfatta redan från långt håll. Det är även fler lampor än själva blinkersen som blinkar. Allt för bättre synlighets skull.

Genom att göra bilarna mer synbara och automatiskt få upp dem på GPS kartor hoppas ESS-HELP systemet minska på antalet påkörningsolyckor där trafikanter inte sett bilar som stått på vägrenen.

Hittills har systemet mest använts av lastbilar och andra kommersiella aktörer. Men nu kommer Tesla som första personbilstillverkare implementera systemet på alla sina bilar i USA. Via en trådlös mjukvaruuppdatering skickas ny kod till bilarna som ändrar sättet bilens varningsblinkers beter sig. Bilen kommer även meddela sin position när varningsblinkers slås på – eller helt automatiskt om bilen stannar vid vägkanten och hjulens däcktryckssensorer detekterar en punktering.

ESS-HELP systemet kan spara många liv. Tesla har en fördel av att trådlöst kunna skicka ut den nya funktionen till alla sina bilar. Andra biltillverkare kan hänga på först till nästa årsmodell. Vi hoppas att systemet kan i framtiden bli ett lagkrav, i dag är det endast ett frivilligt säkerhetshöjande åtgärd från biltillverkarnas sida. Och vi hoppas även att systemet även kommer till oss i Europa – än så länge finns systemet endast i USA.

Bookmark the permalink.