Tesla hamnat på Råd & Röns svarta lista

Created with GIMP

Tesla har hamnat på tidningen Råd & Röns så kallade svarta lista. Svarta listan listar företag som inte följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Av 227 företag på listan finns 81 inom motorbranschen.

Det hela började när en kund hämtade ut sin nya Tesla Model 3 den 9 mars 2021. Han upptäckte inget fel på bilen då, men en och en halv månad senare när han skulle byta däck på bilen den 24 april såg han att bilens lyftpunkter var skavda och spruckna. Lyftpunkter är särskilda förstärkta delar av en bils kaross där bilen ska lyftas med domkraft vid till exempel däckbyte.

SkadadLyftpunkt2

Han klagade hos Tesla som dock ansåg att skadorna enbart var kosmetiska och nekade åtgärd. Lyftpunkter brukar förr eller senare bli böjda och skadade även vid normal användning, mindre skador påverkar inte deras funktion. Tesla menade dessutom att de omöjligt kunde ha gjort skadorna själva då de alltid använder särskilda gummiplattor vid lyft. När kunden inte fått hjälp begärde han den 2 juni, nästan tre månader efter att bilen levererats att få ångra köpet och få sina pengar tillbaka. När Tesla vägrade det anmälde han företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

ARN kom i sitt beslut fram till att kunden inte hade rätt att häva köpet. De höll med Tesla om att skadorna inte var tillräckligt allvarliga för retur.

Men i och med att bilen köptes på Internet hade kunden 14 dagars ångerrätt.

Kunden ville visserligen ångra sitt köp och lämna tillbaka sin bil efter närapå tre månader, långt efter de 14 dagars ångerrätt distansavtalslagen stipulerar – men Tesla hade missat att upplysa kunden om att han hade ångerrätt. Och om kunden inte upplysts om sin ångerrätt gäller den i ett år.

ARN rekommenderade därför Tesla att ta tillbaka bilen och betala tillbaka hela köpesumman till kunden. Inte på grund av skadan utan på grund av företagets bristande information om ångerrätt.

Tesla verkar nu ha lärt sig av läxan och har lagt till ett stycke om ångerrätt i deras beställningsavtal:

TeslaAngerratt

De flesta företag brukar följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut, om inget annat av goodwill så de slipper bli prickade. Hamnar man på Råd & Röns svarta lista kan det finnas kunder som då undviker att handla med företaget.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. De fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. ARN är ingen domstol, de kan endast rekommendera en lösning. Sedan är det upp till företaget om de vill följa rekommendationen eller inte. ARN själva har ingen “svart lista” över företag som inte följer deras rekommendationer. Den svarta listan sammanställs och utges av tidningen Råd & Rön, genom att lista de företag som inte följt ARN-s rekommendationer de senaste två åren.

Allmänna Reklamationsnämndens utslag:

Nämnden rekommenderar Tesla att betala tillbaka det som XX (ägaren) har betalat till Tesla. Innan dess ska XX på Teslas bekostnad lämna eller skicka tillbaka bilen till Tesla.

Fakta om bilen

Fabrikat och typ: Tesla Model 3 Årsmodell: 2021 Leveransdatum: 2021-03-09 Vägmätarställning: 0 km Pris: 710 780 kr Garanti: Ja

Anmälarens krav

XX begär att få häva köpet och få tillbaka hela köpeskillingen.

Han köpte en ny bil av Tesla på internet. När bilen levererades hade den trasiga lyftpunkter (stället där domkraften placeras vid exempelvis däckbyte). Lyftpunkterna är i svartmålad metall och har nu blivit både skavda och trasiga: metallen har spruckit och blivit böjd. Han upptäckte felet den 24 april och klagade direkt till Tesla, och begärde att felet skulle åtgärdas. Tesla nekade honom avhjälpande. Han meddelade Tesla att han ångrade köpet den 2 juni.

Han vill häva köpet och få tillbaka köpeskillingen.

Motpartens svar

Tesla motsätter sig kravet.
Tesla har undersökt bilder och kommit fram till att det inte är fråga om ett konstruktionsfel, utan en kosmetisk defekt som inte påverkar funktionen eller säkerheten. Bilen kan fortfarande lyftas som det är tänkt. Därtill är lyftpunkterna belägna under bilen, oskyddade. Lyftpunkterna är skyddsskivor, som är en del av högspänningsbatteriet, avsedda för att absorbera stötar. Efter tid förväntas detta område utsättas för visst slitage. Det är inte fråga om ett fel. För att åtgärda defekten skulle hela batteriet behöva bytas ut och medföra en betydande kostnad.

Motiveringen till nämndens beslut

En vara är felaktig om den avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta eller från vad parterna avtalat om (16 § konsumentköplagen). Det är köparen som ska bevisa fel på varan.

XX har gjort gällande att bilen som han köpt av Tesla är felaktig eftersom bilens lyftpunkter är skavda och trasiga. Nämnden anser inte att den utredning som XX åberopat bevisar att lyftpunkterna är felaktiga i köprättslig mening. Han har därför inte rätt att häva köpet.

XX har uppgett att köpet har skett på internet, vilket Tesla inte har invänt mot. Mot denna bakgrund godtar nämnden XXs uppgift om att köpet skett genom ett distansavtal, även om han visserligen inte gett in en orderbekräftelse till stöd för sitt påstående. Distansavtalslagen1 är därför tillämplig, och trots nämndens bedömning är att det inte är bevisat att det är fel på däcken kan XX ändå ha rätt att ångra köpet.

En konsument har rätt att frånträda (ångra) ett distansavtal om köp av en vara genom att lämna ett meddelande om detta till näringsidkaren inom 14 dagar från leveransen (2 kap. 10 och 12 §§). Innan avtalet ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ånger- rätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det (2 kap. 2 § första stycket 9). Om konsumenten inte fått sådan information upphör ångerrätten ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informa- tionen hade getts på rätt sätt (2 kap. 12 § fjärde stycket). Det är näringsidkaren som ska bevisa att den före köpet lämnat föreskriven information till konsumenten. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat (2 kap. 14 §).

Trots nämndens föreläggande har Tesla inte presenterat någon utredning om att företaget har lämnat sådan information om ångerrätten som uppfyller de krav som följer av distansavtals- lagen. Eftersom ångerfristen börjar löpa först när sådan information lämnats har XX rätt att ångra köpet. Detta innebär att han har rätt att få tillbaka vad han betalat till Tesla.

Eftersom Tesla inte har bevisat att företaget informerat om returkostnaden ska företaget stå för den. Inte heller har Tesla bevisat att företaget informerat om värdeminskningsavdrag och företaget har därför inte rätt till något sådant.

Vad tycker du? Vad borde Tesla ha gjort? Vad borde ARN ha gjort? Skriv din åsikt i kommentarsfältet nedan!

Bookmark the permalink.