Tesla Model Y tål vinter

M3 door1

Tesla Model Y dörrhandtag och laddlucka ser ut precis som dem på Model 3. Men företaget har gjort små förbättringar som gör att de ska tåla vinter och minusgrader bättre.

Vissa Model 3 ägare har klagat på att deras bilars dörrhandtag fryser fast på vintern så man inte kan öppna dörren. (Det finns dock ett enkelt sätt att fixa det: banka till på handtaget bara.) Andra upplevt problem med att öppna eller stänga motoriserade laddluckan.

Tesla Model Y har till synes samma dörrhandtag som Model 3. Men mekaniken bakom är något modifierat. Man kan trycka inte enbart på bredare delen av handtaget utan även på den smala. Genom att handtaget inte ligger an plåten bakom utan det finns lite utrymme är det mycket svårare för handtaget att frysa fast. Och om den ändå gör det kan man nu trycka på smala delen av handtaget och krossa isen bakom. Detta gör att handtagen blir lättare att öppna på vintern.

Laddkontaktet har fått uppvärmning vilket inte enbart smälter is och snö över laddluckan utan även motverkar att laddsladden fryser fast i kontakten på vintern.

Med dessa ändringar kommer Tesla Model Y klara vinter ännu bättre än Model 3. Se nedan filmklipp om ändringarna:

Bookmark the permalink.
  • Mocke

    Uppvärmd laddlucka kan ha motsatt effekt. Det vet alla som har motorvärmare som går ibland då och då. Snö är vatten och vatten blir till is, som smälter till vatten och sedan blir is. Och så byggs det på.

  • Daniel F

    Detta gäller ju både MS och M3 om bilen står ute med regn som fryser på bilen. Kanske kommer man in, men sedan går inte dörrarna att stänga eftersom rutorna också frusit och backspeglarna och laddluckan. Förvärmningen hjälper inte alltid heller. Någon gång har vi fått spola bilarna i ljummet vatten, inte bra alls. Nu har vi nytt tak så till vintern blir det nog bättre.

  • Tony

    Räcker inte testa i minus 20. Krångligast är vinter med varierande regn, plus, slask och minus..