Tesla överger kvartalshetsen

TrostaMY

Tesla sägs vara beredd överge den ständige kvartalshetsen. Hittills försökte företaget leverera alla bilar tillverkade under ett kvartal innan kvartalet tog slut. Tillverka bilar för export i början av varje kvartal så de kunde skeppas till kunderna på andra kontinenter med båt. Sedan tillverka bilar för lokala marknaden i slutet av kvartalet, till kunder som bodde i närheten av fabriken så de kunde hämta sina bilar i tid innan kvartalets sista dag. Allt detta för att minimera antal tillverkade men inte än levererade bilar, för att få så fina siffror i kvartalsresultatet som möjligt.

Det spelar egentligen ingen roll om en bil levereras till kund den 31:a sista månaden i kvartalet eller dagen efter, den 1:a nästföljande månad. Den dagen skillnad avgör dock om bilen får räknas till kvartalets vinst eller inte.

Hittills jagade Tesla de fina siffrorna i kvartalsrapporterna. Fabriker, frakt och leveranser till kunderna anpassades efter detta. Vilket resulterade i väldigt ojämna leveranser. I Sverige levererades till exempel 1499 Tesla Model 3 under juni månad, sista månaden i kvartalet. Sedan endast 6 stycken månaden därpå. Inte för att efterfrågan hade kollapsat – utan för att när Tesla sålt av alla bilar som levererats med båt i juni fanns det inga bilar kvar att sälja i juni. Endast 6 stycken som inte hann levereras i juni (och som säkert någon fick skäll för att inte ha levererat till kund i tid.)

Nu har dock Elon Musk skickat ett internt mejl till Teslas anställda där han vill att de ska leverera bilar till lägsta kostnad istället för innan kvartalets slut. De sista veckorna, dagarna hade företaget förut tagit till närmast desperata metoder att få ut bilarna i tid inför kvartalsslutet. Extra dyra expresstransporter, övertid för de anställda var vanligt.

“Vi har fortfarande en ganska stor våg av leveranser i slutet av december i och med att vi inte har volymproduktion i Europa och Texas än, vilket betyder att det finns massa bilar på båtar från Kina till Europa” skriver Elon i mejlet, “men nu är i alla fall rätt tid att börja minska storleken på vågen till förmån för en jämnare och effektivare leveranstakt. Principen är: vidta de mest effektiva åtgärderna, som om vi inte var börsnoterade och begreppet “slutet av kvartalet” inte fanns.”

Hörsammas hans uppmaning kan vi få en liten aning sämre kvartalsresultat sista kvartalet i år – men bättre och jämnare resultat, belastning och leveranser nästa år. Vilket alla vinner på, både kunder och framför allt Teslas egen personal som slipper spurta i slutet av varje kvartal.

Bookmark the permalink.