Tesla ska tredubbla batteriproduktionen

När Tesla år 2014 presenterade sina planer på vad de kallade för “Gigafabriken” var visionen en gigantisk fabrik som skulle tillverka lika mycket batterier som världens på den tiden samlade totalvolym. Året därpå började bygget av fabriken i Nevada. 2016 började de första cellerna produceras, allt medan resten av fabriken fortfarande byggdes.

Sedan hände dock något. Arbetet med att bygga byggnaden avstannade när ungefär en tredjedel av den planerade megastrukturen var färdigställd. Giga Nevada har sett lika avhugget och ofärdigt ut ända sedan 2019.

Det som hände var att Tesla i samarbete med Panasonic lyckades ta fram mångdubbelt effektivare sätt att tillverka batterier. De behövde helt enkelt inte lika många tillverkningslinor för att tillverka tillräckligt många batterier. Den lilla “stumpen” av byggnaden av originalplanerna har tillverkat 35 GWh batterier i fjol. Tesla har dessutom börjat tillverka batterier även i Texas samt planerar börja tillverka även i sin fabrik i Berlin i år.

Nu ska dock Tesla investera ytterligare 3,5 miljarder dollar i fabriken i Nevada och färdigställa bygget till den från början planerade storleken. Fabriken kommer öka produktionstakten av batterier med 100 GWh utöver dagens nivå – sammanlagt 135 GWh batterier per år. Som kommer räcka till uppemot 2 miljoner bilar per år. 135 GWh är en närmast fyrdubbling av dagens kapacitet.

Det är Teslas egenutvecklade nya 4680 batterier som kommer tillverkas i de nya lokalerna. Sin vana trogen berättade Elon Musk att planerna på 100 GWh är endast ett första steg, i framtiden siktar Tesla på otroliga 500 GWh årlig tillverkningskapacitet i Nevada.

Giga Nevada kommer dessutom även husera första volymproduktionsfabriken av långtradaren Tesla Semi. Den tillverkningslinan i Giga Texas som finns idag benämns endast som pilot-projekt. Företaget har inte närmare specificerat vilka volymer det handlar om än.

Bookmark the permalink.