Teslas batterifabrik i Berlin

BerlinBatteryPlan

De tyska myndigheterna har publicerat ansökningshandlingarna Tesla lämnat in för Giga Berlin, deras kommande europeiska bilfabrik. Planerna gäller en bilfabrik med en produktionskapacitet på 500 000 bilar per år. Som jämförelse tillverkar Volkswagen drygt 800 000 bilar per år i sin största fabrik Wolfsburg som är ett utav världens största bilfabriker.

Tesla lämnade nyligen in sina planer på batterifabriken de planerar bygga i anslutning till bilfabriken. Dokumenten visar i stor detalj vilka processteg de nya batterierna kommer kräva. Till skillnad från dagens sätt att tillverka batterier kommer Tesla försöka göra det i en enda process som med sitt sekventiella flöde påminner mer om tidningstryckeri eller läskflaskor än traditionell batch-baserad batteritillverkning. Idag tillverkas en rulle katod, en rulle anod. Sedan tar man dem rullarna till nästa maskin som sammanför dem till en battericell. Som sedan tas till nästa maskin för påfyllnad av elektrolyt, etc. Tesla försöker koppla samman de olika processerna så de kommer utföras i en enda kontinuerligt flöde för att snabba upp produktionstakten.

BatteryRolling

Lokalen som hyser maskineriet kommer vara en enorm fyravåningshus där varje våning är sex meter hög. Anod och katod kommer tillverkas i bottenvåningen med en helt ny “torr” tillverkningsprocess. Koppar- och aluminiumfolien som utgör anod respektive katod bestryks först med ett slags lim som kemikalierna som levereras i pulverform kommer fästa på. Traditionellt används stora mängder vatten och lösningsmedel i dessa processer, som sedan måste torkas bort med värme.

Folierna tillskärs sedan med laser innan de spolas upp tight och stoppas i aluminiumcylindrar som utgör de enskilda battericellerna. Teslas nya batterier kommer att ha en “tab-less” design, de kommer inte ha separata anslutningsflikar nitade på anod och katod vilket bland annat förbättrar batteriets laddegenskaper.

Tesla har inte påbörjat byggandet av sin batterifabrik än – men bilfabriken i sig är snart klar. Under en övergångsperiod kommer därför även de Tesla Model Y som byggs i Berlin ha Teslas befintliga batteriteknologi. Frågan ifall det kommer vara dagens 2170 storlek på cellerna eller det nya 4680 formatet spelar egentligen mindre roll: det är inte storleken som räknas utan hur man använder den, vad som finns inuti battericellerna. Tesla är vana vid att designa om bilarna med jämna mellanrum, Model S har också haft många olika batteripack under åren. Elon Musk räknar nog kallt med att bara något år efter produktionsstart gå över till de nya batterierna när även den tyska batterifabriken är klar bredvid Giga Berlin.

Bookmark the permalink.
  • Björn Fredriksson Möller

    Intressant! Kommer man att ha den nya designen med batterier som bärande element i bottenplattan från start eller blir det inte förrän i nästa steg när de nya batterierna kommer? Kommer de förväntade kostnadsbesparingarna då inte heller förrän efter batterifabriken är klar? Och kommer man att börja leverera Kina-byggda Model Y redan i höst till de väntande europeiska kunderna?

  • Jan-Erik Sebestyen

    Under en övergångsperiod kommer därför även de Tesla Model Y som byggs i Berlin ha Teslas befintliga batteriteknologi.

    Är du säker på det Tibor? Jag trodde de skulle använda 4680 från Kato Road.