Teslas laddbox kan nu lastbalansera mot övriga förbrukare

Nu erbjuds det lastbalansering mot övriga förbrukare till Teslas Gen 3 Wall Connector laddboxar även i Sverige. En smart strömmätare monteras vid säkringsskåpet och rapporterar trådlöst till laddboxen hur mycket ström övriga förbrukare i hushållet drar. Då kan Teslas laddbox anpassa laddströmmen till bilen så att summan av förbrukningen inte överskrider huvudsäkringens kapacitet. Då riskerar man inte att blåsa säkringarna när till exempel torktumlaren går igång.

Produkten har funnits i ett år i USA men erbjuds nu även i en trefas-version för svenska kunder.

Man kopplar en strömmätare från Neurio Technology till Teslas Gen 3 Wall Connector laddbox och sätter dess sensorer runt elledningen till resten av huset. Mätboxen kan sedan kommunicera med laddboxen trådlöst eller via kabel.

Strömmätaren tillverkas av Neurio Technology men är en officiell tillbehör till Teslas Wall Connector laddbox. På Teslas sajt finns det både informationssida och installationsinstruktioner.

Teslas Wall Connector har sedan tidigare erbjudit lastbalansering mellan flera boxar, så att flera enheter kunde samsas om tillgänglig strömkapacitet. Nu kan en box lastbalansera mot övriga hushållet också. Tyvärr verkar inte lösningen stödja att flera boxar lastbalanserar dynamiskt. Solpaneler med växelriktare stöds dock.

I och med att installationen ska göras av en elektriker uppmanar Tesla att anlita en certifierad installatör som då även tar hand om anskaffandet. Men boxen från Neurio Technology finns även att köpa på Amazon för 3 788 kronor. Viktigt att välja trefas versionen, den som heter Dynamic Power Manager 3-phase.

Att kunna maximera laddströmmen beroende på hur mycket övriga förbrukare i huset drar, utan att huvudsäkringen går har varit en efterlängtad nyhet av många.

Bookmark the permalink.