Vad är DU beredd på att gå med på för miljöns skull?

icebear

Enligt en undersökning som genomfördes av You Gov och Cambridge-universitetet vill folk se snabba klimatåtgärder – fast bara så länge åtgärderna inte påverkar deras egen livsstil.

Kan det verkligen vara så illa? Att folk hellre offrar planeten än ändrar på sin egen bekväma tillvaro? För att ta reda på det ställde vi samma frågor som undersökningen till våra medlemmar. De första sju alternativen var exakt som undersökningens men vi fyllde på med några alternativ till som ofta diskuteras som möjliga förslag.

Vissa av förslagen är väl knappast genomförbara i praktiken, men det var inte det frågan gällde. Utan om de genomfördes, skulle du vara OK med det? Skulle du personligen kunna acceptera en sådan lag, en sådan utveckling? Frågan var heller inte om det var vettiga förslag som verkligen gav önskad effekt.

Man fick rösta på alla alternativ man skulle kunna acceptera. Det gick att rösta på alla alternativ om man nu kände så eller välja enstaka:

TCSmiljo

Förbud på försäljning av bilar med förbränningsmotorer år 2030

Det vinnande alternativet som de flesta röstade för var att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotorer år 2030. Såklart medlemmar i en elbilsklubb röstar på det, kan man tycka. Men det är nog snarare så att våra medlemmar har redan frivilligt gjort bytet, lokalt infört förbudet hemma så att säga. Och sett att det fungerar alldeles utmärkt.

Permanent förbud mot fracking (med höjda oljepriser som följd)

Näst populära alternativet var förbudet mot fracking. Fracking är en metod att utvinna skifferolja och har revitaliserat framför allt den amerikanska oljeproduktionen, men har fått mycket kritik på grund av miljöpåverkan samt hälsorisker orsakade av kemikalierna som används.

Kraftigt höjt pris (fördubbling) på bensin och diesel

Föga förvånande röstade våra medlemmar på att fördubbla priset på bensin och diesel. Vi märker ett mönster här, att folk framför allt röstar på det som inte direkt påverkar dem personligen (även om en sådan höjning även skulle fördyra transporter och därmed priset på varor).

Betala extra skatt om du flyger ofta

Lika många röster fick dock även alternativet att betala extra skatt om man flyger för ofta. Det är (äntligen) en åtgärd som faktiskt skulle kunna påverka vardagen för dem som röstade: att behöva betala extra skatt om man flög många gånger samma år. Meningen med en sådan skatt skulle vara att den inte påverkar sommarens semesterflyg men skulle ändå kunna dämpa antal gånger folk flyger per år.

Utbyggnad av kärnkraft

Det pågår en hätsk debatt i Sverige om vi ska montera ner våra kärnreaktorer eller istället tvärtom bygga flera. Därför la vi till denna fråga i vår undersökning. Majoriteten av de röstande bockade för utbyggnad av kärnkraft. Det blev dock lite diskussion i tråden ifall man var för kärnkraft eller enbart accepterade en sådan utbyggnad.

Köttfria dagar varje vecka

Inom skolbespisningen och flera lunchrestauranger har det redan införts en köttfri dag i veckan då det endast serveras vegetariska rätter. Den moderna djuruppfödningen ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser och är dessutom dålig både för närmiljön, djuren och i förlängningen även konsumenterna. Många av våra medlemmar var därför positiva till köttfria dagar (hur man nu skulle kunna genomföra en sådan lag och sedan kontrollera att den efterlevs) – men att helt avskaffa kött var en helt annan femma, mer om det nedan.

Betala extra skatt på kött

Att belägga kött och köttprodukter med extra skatt är nog lättare att genomföra i praktiken. Det alternativet fick nästan lika många röster som de köttfria dagarna. Skatten skulle ha en dämpande effekt på köttkonsumtionen. Intressant i sammanhanget är att de som är tillräckligt gamla kommer ihåg hur ohyggligt dyrt kött var i Sverige fram till 1990-talet. Då var köttkonsumtionen betydligt lägre än idag.

Tredubbla stödet till förnybara energikällor (med höjd skatt som följd)

Ett av Cambridge-undersökningens alternativ var att tredubbla stödet till förnybara energikällor. Sol, vind och vatten skulle kraftigt subventioneras vilket skulle rejält snabba på deras utbyggnad. För att kunna finansiera detta skulle dock skatterna behöva höjas. Ungefär hälften av de svarande skulle gå med på en sådan åtgärd.

Förbjud fossila bränslen till flyget (med kraftigt höjda biljettpriser som följd)
Förbjud fossila bränslen till sjöfart (med kraftigt höjda fraktkostnader som följd)
Förbjud fossila bränslen till lastbilar (med kraftigt höjda fraktkostnader som följd)

Även att förbjuda fossila bränslen till flyget, sjöfarten och lastbilstransporter var ganska populära åtgärder bland våra medlemmar. Dock med en märkbar tveksamhet inför sjöfarten. Endast 90% av dem som ville förbjuda fossila bränslen på land och i luften ville göra det även till sjöss. Infördes det sådana förbud skulle det åtminstone på kort sikt leda till höjda kostnader då både maskiner och infrastruktur behöver förnyas. De höjda kostnaderna skulle leda till nya resvanor och transporter och påverka globaliseringen i världen.

Personlig koldioxidskatt (betala för dina egna utsläpp)

Företag i Sverige som släpper ut mycket fossila växthusgaser behöver betala koldioxidskatt. Enligt detta alternativ skulle man införa samma system även för privatpersoner där man skulle personligen beskattas för sina egna utsläpp. Resor och aktiviteter som medför höga utsläpp skulle resultera i högre beskattning av individen. I diskussionstråden lyftes denna alternativ fram som ett bra förslag flera gånger – men i omröstningen fick den ändå låga poäng.

“Återvildningsprogram”, att återställa delar av landet till dess naturliga form

Att återställa delar av landet till natur var en inte lika populär alternativ. Kan det bero på att vi i Sverige fortfarande har så mycket skog? Nere i Europa var det en mycket mer populär alternativ bland dem som svarade på Cambridge-undersökningen.

Förbud bygga nya landningsbanor på flygplatser

Det var heller inte en populär alternativ, men läste man diskussionstråden var det snarare för att man tyckte att de andra åtgärderna med extra skatt och förbud av fossila bränslen skulle ge bättre resultat.

 

Två utav alternativen fick dock väldigt få röster:

Helt köttfri kosthållning (ev genom att äta “växtbaserade köttprodukter”)

Att helt avstå från att äta kött föll inte många på läppen. Även om detta nuförtiden inte behöver betyda “klassisk” vegankost bestående av enbart sallad. Det har kommit många “fusk-kött” produkter på marknaden. Redan idag kan man äta växtbaserade hamburgare och korvar som man knappt kan skilja från deras animaliska motsvarigheter, och inom snar framtid hägrar även konstgjord biff och andra produkter.

Det var mer än dubbelt så många som röstade på köttfria dagar än att förbjuda kött helt och hållet.

Det blev även en diskussion i tråden om att köttdiskussionen är skev, visserligen är storskalig djurhållning fel men jag äter mest viltkött. Utan att inse att alla kan inte äta viltkött, det finns inte tillräckligt många vilda djur (kvar) för det – det var just därför djurindustrin har utvecklats till det den är idag.

Kraftigt höjt pris (fördubbling) på el

Alternativet som fick minst antal röster var fördubblingen av priset på el. Kanske inte så förvånande bland elbilister. Att fördubbla bensin- och dieselpriset var ett mer än tre gånger så populärt alternativ. Det visar kanske ändå att även elbilister, som av många anses vara positiva till miljöfrågor vill helst att andra ska betala för kalaset. Röster höjdes i diskussionstråden att en sådan prishöjning skulle medföra en långsammare transiton till förnybara energikällor. Det finns dock många länder i Europa och världen som har högre elpris än Sverige men som ändå har ambitiösa miljömål. Och tittar vi på de senaste månadernas utveckling av elpriset är vi kanske redan på väg mot markant högre elpriser även i vårt land.

 

En punkt som inte var med var enligt många att minska på världens befolkning. Med mindre befolkningsmängd minskar automatiskt alla utsläpp. Det var inte så mycket folkmord som förespråkades utan olika sätt att begränsa folkökningen via ett- eller tvåbarnsprogram liknande det Kina genomfört. Andra menade att befolkningsökningen kommer automatiskt minska i takt med ökad välfärd, enligt bland annat statistik som Hans Rosling belyst.

 

Ska vi sammanfatta verkar det alltså vara lätt att säga att man är bekymrad över klimatkrisen – men betydligt svårare att faktiskt göra något åt det, att ändra på sina egna vanor. Man vill gärna att andra ändrar på sig men är inte alls lika beredd på att ändra på sin egen livsstil.

Vad tycker du? Vilka av ovan alternativ skulle du själv kunna gå med på? Tänk igenom punkt för punkt, vad skulle du kunna gå med på för att rädda klimatet? Vissa menar att vi kan inte ens hålla på och välja utan måste införa alla dessa punkter, plus några till för att ha en chans att lyckas. Rösta på alternativen i vår undersökning eller skriv din mening i kommentarsfältet nedan!

Bookmark the permalink.
 • Jan-Erik Sebestyen

  Vore det inte bättre att lösa problemet istället för att hålla på med diskussioner om livsstilsförändringar?

  https://youtu.be/zvkCCEGNIqc

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Det är inget motsatsförhållande – utan samma sak.

   Det han snackar om i videon är att bocka för köttfri kosthållning, förbud av bensinbilar och flera till bland undersökningens alternativ. Disruptiva teknologier medför stora förändringar i folks livsstil. Många av de listade alternativen kräver disruptiva nya teknologier för att kunna genomföras!

   Det som kan påpekas och diskuteras är att dessa nödvändiga livsstilsförändringar för att klara klimatmålen behöver inte bli till det sämre. Många av punkterna på listan är egentligen inga eftergifter utan tvärtom kommer förbättra folks liv. Jamen då så, då är det ju ännu enklare att bocka för de alternativen.

   • Jan-Erik Sebestyen

    När man läser frågorna och hur de är formulerade så framstår det som att människor måste ge upp något de har idag. Av svaren ni fick så var det tydligt att få tänker ge upp något frivilligt. Och det är nog bra det, för det skulle få rätt dramatiska konsekvenser om människor faktiskt ändrade sin livsstil för att reducera CO2.

    Jag tycker inte alls det är samma sak som Adam Dorr och de andra på RentinkX pratar om, och vad som framställs i debatten om CO2. Jag uppfattar debatten idag som extremt destruktiv. Istället för att säga “jag har en dröm” säger man “jag har en mardröm”. Jag tror inte det leder till något positivt.

    Givetvis kommer de disruptiva tekniker som Dorr pratar om förändra människors livsstil. Elen kommer att bli mycket billigare, så det går att skapa en mängd nya saker. Transporter kommer att bli billigare så vi kan resa mer. Och maten kommer att bli billigare och mer hälsosam så vi kan äta bättre mat. Och detta inte bara i de rika länderna, detta kommer att framförallt gynna fattiga människor. Men det är inte alls så som saker framställs i debatten, tvärtom.

    OM det var så att det som Adam Dorr pratar om var allmänt accepterat, DÅ skulle man INTE ha ett möte i Glasgow och prata CO2-åtgärder. Det är HELT fel diskussion. Och eftersom de nu är ett möte, så tror jag inte det är allmänt förstått vad som är på gång. Då skulle man ha ett helt annat möte och prata om hur man skyddar människor för de stora förändringar som allt detta leder till. Det kommer att bli 10-tals miljoner människor som förlorat arbetet under 20-talet. Ja, det kommer att skapas många nya och bättre jobb. Men många kommer nu att förlora sitt jobb för alltid. Det kommer inte att bli populärt.

 • sesundbackl

  Intressant video och jag tror han har rätt men de konservativa krafterna blandat med protektionism strävar ofta att åtminstone rejält fördröja den “disruption” han talar om och i vissa fall försöka leda oss in på mindre lyckade alternativ.
  Förbud eller tvång har nog aldrig varit bra alternativ utan riskerar bara att slå tillbaka med oönskade effekter.

 • Axel Holm

  Som jag ser det så borde det
  1. Vara en skatt (ganska kraftig) på koldioxidutsläpp (och andra utsläp så som metan och lustgas). Det borde vara det enskilt viktigaste styrmedlet för minskade utsläpp. Det skulle göra fossilbränslen dyrare samt kött, betong och andra produkter som orsakar hög utsläpp. Det skulle vara en hyfsat ohållbar situation om tex bensinpriset över en natt var 50 kr litern så där för bör delar av intäkterna från skatten gå till att kompensera hushåll för de ökade utgifterna som någon form av bidrag för att de utan elbil fortsatt ska ha råd att åka till jobbet. Men denna summa bör var någorlunda samma för alla för att uppmuntra till minskad konsumtion av de dyrare varorna.

  2. Inför klimattullar på varor som importeras in till Eu/sverige på varor från länder som inte har motsvarande utsläppskatt så att inte den inhemska industrin går under.

  3. Gör om hur elnätet och prissättning fungerar. Vi behöver olika prissättning för el som är genererad av opålitliga källor respektive pålitliga källor. Vi behöver snabbt ställa om elnätet och reglerna och prissättningen för att kunna reglera konsumtionen efter produktionen i större utsträckning samt integrera tex v2g på bred front. Förvånad att inte fler elbilar har stöd för det än. Det borde var en stor selling point.

  4. Ställ krav på att de metaller etc som importeras bryts från gruvor som uppfyller svensk/eu miljöstandard. Så vi inte kan säga nej till en gruva i sverige med hänsyn till miljöskäl och sedan importera motsvarande råvara och då förstöra miljön någon annan stans istället, sjukt själviskt och kortsiktigt.

  • Johan

   Väldigt bra prioriteringar.

   Att tänka på innan man tycker till är att det kommer bli mångfalt dyrare att vänta med åtgärder.

 • Mocke

  Är väl mer intressant hur mycket % av ens inkomst man är beredd att avsätta för att rädda klimatet. Är ganska lätt att kryssa i saker som inte påverkar en annars.

 • martinot

  Vill man kraftigt få ner utsläppen ifrån elproduktionen så är kärnkraften en given källa att utnyttja, förbättra och bygga ut.