“Vätgasbilar är bara nonsens”

HerbertDiess

Teslas VD Elon Musk har upprepade gånger uttalat sig väldigt kritiskt om vätgasbilar, kallat dem för “mind-bogglingly stupid”, “incredibly dumb” och kallat bränsleceller (på engelska fuel cells) för “fool cells”.

Ändå hör vi om undersökningar där 78% av tillfrågade chefer inom bilindustrin tror att bränsleceller är framtiden.

Volkswagens VD Herbert Diess tillhör inte de procenten.

“Vätgasbilar är bara nonsens” sa Herbert Diess på bilmässan i Frankfurt när han tillfrågades om BMW-s nya konceptbil BMW i Hydrogen Next som visades upp på mässan. Han sa sig vara mycket säker på att vätgasbilar inte kommer vara ett relevant alternativ för framdrivning under de kommande tio åren.

“Frågade ni dem var vätet kommer från?” frågade han journalisterna. Det mesta av vätgasen som framställs idag “är inte CO2-fritt och har en delvis högre CO2-belastning än konventionella bränslen” (bensin, diesel) enligt Herbert Diess.

Han förklarade även att framställa vätgas genom att spjälka vatten är en mycket ineffektiv produktionsmetod som förbrukar mycket el. “Du behöver tre gånger så många väderkvarnar för att köra samma avstånd som en elbil” sa Herbert Diess, och priset blir därefter: “Om 100 kilometer med elbilen kostar tio Euro, kostar det 30 Euro med väte.”

Dessutom ansåg han att tekniken som behövs i bilarna är mycket dyrare och kräver mer utrymme. “Så du ser det hittills bara i stora bilar, i SUV-ar.” Diess menade att anledningen andra bilproducenter fortfarande envisas med bränsleceller är alla pengar de redan investerat i utvecklingen, “det finns företag som har investerat miljarder.”

Det är upplyftande att höra VD-n för världens största biltillverkare återge våra synpunkter om bränslecellsbilar.

 


MiraiTCS tre år sedan: Vätgasbilar tankas snabbt och släpper bara ut vattenånga

Ibland hör man folk entusiastiskt försöka förklara hur jättebra bränslecellsbilar är för ”de tankas ju så snabbt” och ”de släpper bara ut vattenånga”. Och de förstår inte varför elbilister inte delar deras entusiasm. Låt oss förklara…

Tagged , . Bookmark the permalink.