Australia: insert batteries

Powerpack3

Över 40% av elektriciteten i södra Australien kommer idag från vindkraftverk. Vilket ställer till en hel del problem de dagar det inte blåser. De naturgas-kraftverk som finns räcker inte till att kompensera bortfallet, med strömavbrott som följd. Strömavbrotten i sin tur har fått folk att skaffa egna solceller – över 30% av hemmen i södra Australien har egna solpaneler. Vilket kanske lindrade problemen dagtid men inte på nätterna. Södra Australien har på senare år blivit ett exempel på det vind- och solkraftsmotståndarna brukar peka på: att dessa kraftslag är så pass intermittenta att stora fossila kraftverk måste byggas och stå beredda att rycka in de gånger sol- och vindkraftverken inte kan leverera ström.

Regeringen i Australien vill undvika bygga fler fossila kraftverk. Förutom deras miljöpåverkan är det även ett problem att de behövs egentligen endast gaska sällan. Att låta stora kraftverk stå stilla i beredskap att köras igång endast nån gång i månaden är det svårt att få lönsamhet i.

Istället finns det långt gångna planer på att bygga ett stort pumpkraftverk som skulle pumpa upp havsvatten till ett damm uppe i bergen när det finns överskott på el, och sedan använda vattnet till att driva turbiner när sol- och vindkraftverken inte kan leverera. Problemet är att ett sådant kraftverk skulle kunna vara driftsatt tidigast år 2020 – men elavbrotten är ett problem redan idag.

När Tesla skulle lansera sina förbättrade Powerwall hemmabatterier på ett event i Melbourne, Australien sa deras produktchef Lyndon Rive att Tesla skulle kunna lösa södra Australiens elförsörjningsproblem med ett batterilager på 300 MWh. Ett sådant batterilager skulle kosta runt 150 miljoner dollar -betydligt billigare än pumpkraftverket- och kunna stå färdigt inte om tre år utan om 100 dagar. Han sa det mest som ett exempel på hur effektiva Teslas storskaliga Powerpack batterier är.

Någon som dock nappade på idén var Mike Cannon-Brookes, en lokal IT-miljonär i Australien. Han twittrade en fråga till Elon Musk om Tesla var seriösa: ”Om jag kan få fram pengarna (och politiken) kan ni garantera 100 MW på hundra dagar?” Varpå Elon Musk svarade ”Tesla kommer få systemet installerat och igång på 100 dagar från att kontraktet har signerats, annars får ni det gratis. Tillräckligt seriöst för dig?”

Ett sådant erbjudande skapade naturligtvis massor av rubriker, både i Australien och runt om i världen. Södra Australias premiärminister Jay Weatherill anslöt sig till twitterkonversationen och haft telefonsamtal med Elon Musk. Han har aviserat att ett ”meddelande om södra Australiens nya energipolitik” ska komma idag. Kanske redan ett klartecken?

EDIT: Nu har Jay Weatherill meddelat att Australien ska ha både hängslen och livrem: de ska satsa på Australiens största batterilagringslösning (han nämnde dock inte Tesla vid namn) och bygga ett nytt naturgaskraftverk. Något pumpkraftverk nämndes inte längre. Dessutom ska de borra efter fler naturgasfyndigheter i södra Australien.

Men hur ska Tesla hinna med att installera så många batterier på bara 100 dagar? Dessutom på andra sidan jordklotet? Bara skeppningen med båt tar ju minst en tredjedel av tiden! Och varifrån ska alla batterier komma?

Svaret på sista frågan är nog enklast: Gigafabriken i Nevada har redan börjat tillverka batterier – men Tesla Model 3 har inte börjat masstillverkas än. Just nu finns det alltså kapacitet över. Det är därför vi har hört om flera energiprojekt från Tesla, där stora installationer av Powerpacks sker nu. 300 MWh batterier låter kanske mycket, men är egentligen lika mycket batterier som i 3-4000 Teslor, beroende på vilken modell som avses. Drygt två veckors produktion. Tesla har för bara några veckor sedan invigt en liknande batterianläggning i Kalifornien på 90 dagar.

Enskilt största osäkerheten i projektet verkar faktiskt bli skeppningen till Australien. Elon Musk får hålla tummarna att inga hamnarbetare kommer strejka, eller problem med transformatorstationen eller annat som står utanför Teslas kontroll.

Tagged . Bookmark the permalink.