Elbilar är renare är dieselbilar – till och med i Polen

När man pratar om elbilar med folk dyker det ofta upp farhågor om att elbilen i slutändan skulle vara mycket smutsigare än vad man skulle tro. Visst, bilarna har inga avgasrör, men dels belastar tillverkning av elbilar miljön mer än tillverkning av bilar med förbränningsmotorer, och dels kan det ske betydande utsläpp av fossila avgaser när elektricitet framställs i kolkraftverk.

Att tillverkningen av en elbil belastar miljön mer än tillverkningen av en fossilbil har vi behandlat i tidigare artiklar, vi har till och med tagit med den på vår sida elbilsmyter. Att själva tillverkningen av en elbil är mer smutsig är faktiskt ingen myt, det går åt mer naturresurser att tillverka flera hundra kilo batterier än att ta en bit plåt och bocka till den till en bensintank. Men undersökning efter undersökning visar att elbilen ändå är mer miljövänlig i långa loppet, i och med att den släpper ut mindre avgaser under sin livstid än en bil med förbränningsmotor.

Tyska testorganisationen TÜV gjorde en undersökning 2014 där de jämförde el- och bensindrivna versionerna av Mercedes B-Klass. De kom fram till att trots att tillverkningen av eldrivna versionen belastade miljön nästan dubbelt så mycket som bensindrivna versionen av samma bil så släppte sedan eldrivna versionen ut mellan 50-99% mindre CO2 under de 16,000 mil bilarna i genomsnitt kördes.

 

Nu har det kommit en liknande undersökning från VUB, Vrije universitetet i Bryssel som bekräftar bilden. De har gått ett steg längre än tyska TÜV och beräknar elbilarnas utsläpp i olika länder, med olika smutsiga elmix:

ClimateImpact

Enligt Vrije universitets beräkningar belastar tillverkningen av en elbils elmotor miljön lika mycket som tillverkningen av dieselmotorn. Tillverkningen av batterierna släpper ut lika mycket CO2 som tillverkningen av hela resten av bilen. (Glider i diagrammet ovan är bilens kaross, powertrain är el- resp dieselmotorn och batterierna har fått en egen stapel.) De har alltså kommit fram till samma slutsats som tyska TÜV och svenska IVL, att tillverkningen av en elbil är nästan dubbelt så smutsigt som att tillverka en bil med förbränningsmotor.

Men sedan ska ju bilarna köras också.

Här visar Belgiska VUB rapport upp betydelsen av hur pass fossilfri elmix varje land har. I länder med större andel förnybart och kärnkraftsel ger elbilens drift upphov till mindre utsläpp av fossilt CO2 än i länder med högre andel kolkraftverk.

En dieselbil släpper sammanlagt ut 190 gr CO2 per km. 163 gram direkt från avgasröret plus 27 gram som släpptes ut under tillverkningen av dieseln, bland annat av raffinaderiet.

Hur mycket en elbil släpper ut beror på hur pass smutsig elmix den laddas med. En elbil har naturligtvis ingen avgasrör, den har inga lokala utsläpp. Men om elen framställdes i kolkraftverk har stora utsläpp skett i kolkraftverket istället.

Av de 8 länderna belgiska universitetet undersökte hade Sverige den allra renaste elmixen. 97% av all el i Sverige framställs utan fossila utsläpp, i vatten-, vind- och kärnkraftverk. En elbil som körs på svensk elmix släpper endast ut 4 gram CO2 per km. Vi ska verkligen vara oerhört stolta över vårt unikt rena el i Sverige!

I västeuropa har de en mer ”smutsig” elmix, med betydligt högre andel kolkraftverk. Följaktligen släpper elbilar ut mer när de körs i de länderna. Värsta undersökta landet -med smutsigaste elen i hela Europa- var Polen. Närapå 90% av elen i Polen framställs i kolkraftverk. Det ”långa avgasröret” -att elbilar släpper ut avgaser inte bakpå bilen utan i kraftverken där elen framställs- är något man verkligen måste ta hänsyn till när man diskuterar elbilar i Polen.

Men inte ens i Polen med Europas smutsigaste el släpper elbilen ut lika mycket som en dieselbil!

Till och med i Polen släpper elbilen ut 25% mindre CO2 än en dieselbil – batteriernas smutsiga framställning inräknat. Trots mer resurskrävande tillverkning, trots massiva utsläpp när elen framställdes i kolkraftverk blir elbilar mer miljövänliga än dieselbilar. I Sverige blir det 85% mindre utsläpp, i de flesta europeiska länderna kring hälften av en dieselbils utsläpp.

Ska man förstå hur detta kan ”gå ihop” ska man titta på bilarnas energieffektivitet. En bensinmotor kan omvandla runt 30% av energiinnehållet i bensin till rörelse, dess energieffektivitet är runt 30% (resten blir mest värme). En dieselmotor är något effektivare med runt 40% energieffektivitet. En elmotor däremot har runt 90% energieffektivitet. Elbilar behöver alltså mycket mindre energi för att ta sig från A till B än bensin- och dieselbilar. Elbilar i Polen körs på smutsig el – men behöver inte särskilt mycket av den för att ta sig fram.

 


TCS ett år sedan: Sveriges elimport

I början av året ställde vi frågan: varifrån importerar vi egentligen el ifrån de dagar våra inhemska kraftverk inte räcker till? Är det smutsig polsk kolkraftsel vi då laddar våra elbilar med? Svaret var förvånande.

Tagged , , . Bookmark the permalink.