NEDC-myten

”Varför ska tillverkarna ljuga så mycket om elbilars räckvidd?” är en fråga jag ibland får. Varför ska de alltid uppge fantasisiffror som inte kan uppnås i verkligheten? Skulle man inte kunna tvinga dem på nåt sätt?

I verkliga livet är det tvärtom. Biltillverkarna vill nog uppge realistiska räckviddssiffror för sina elbilar – men EU tvingar dem att uppge fantasisiffror istället.

Alla bilar som säljs inom Europeiska Unionen skall testas enligt NEDC körcykeln och deras förbrukning anges till köparna, enligt lag i EU. NEDC står för New European Driving Cycle och är en standardiserad körcykel som de testade bilarna kör i testbänk medan deras bränsleförbrukning och avgasutsläpp mäts. Testcykeln togs fram 1997 som ett bättre sätt att mäta förbrukning än gamla testcykler (därav ”New” i namnet).

Gamla testcykler hade problem med att de gav dåliga testresultat, bilarna drog mer bränsle i verkligheten än under testkonditionerna. Som botemedel på problemet infördes bland annat flera minuter då bilen står på tomgång i testet.

NEDC testcykeln består av först 13 minuter simulerad stadskörning, med medelhastigheten på låga 18 km/h och sammanlagt 4 minuters stillastående med motorn på tomgång. Sedan en simulering av en snabb tur på motorvägen på dryga 6 minuter, mest i 70 km/h men med även en extremt kort snutt körning i 120 km/h – i endast 10 sekunder.

Massor med accelerationer och inbromsningar, massor stillastående på tomgång är ju en riktig tortyr för fossilbilar. Men elbilar förbrukar ju ingenting när de står still! Och alla inbromsningar gör att de kan återladda sina batterier under testcykeln. Det som riktigt sliter på batterierna, som ger hög förbrukning är att färdas långa sträckor i motorvägsfart – och det görs endast i 10 sekunder av testets sammanlagda 19 minuter. Testet som är avsedd att tortera fossilmotorer är tvärtom extremt fördelaktig för elmotorer!

EU gör dock ingen skillnad på bilar – alla bilar skall testas enligt NEDC körcykeln och tillverkarna måste uppge de uppmätta siffrorna! Det är EU som tvingar biltillverkarna ståta med dessa extremt optimistiska siffror. De flesta tillverkarna har då valt att både uppge NEDC siffran de är tvungna – och även uppge räckvidd vid ”verklig körning”. Folk tycker det är irriterande, men de måste förstå att om biltillverkarna inte skulle uppge NEDC siffran, utan endast den för verklig körning skulle de kunna åtalas för felaktig marknadsföring, hur konstigt det än låter.

I USA används det en annan körcykel, EPA, som råkar ge mer rättvisa värden. Inte för att de skulle ha ansträngt sig för att anpassa den för elbilar, utan för att den körcykelns medelhastighet ligger betydligt högre än NEDC, på 34 km/h för stadskörningen och 78 km/h för motorvägskörning som dessutom är 12 minuter lång. Och elbilar förbrukar mer ström ju snabbare de körs.

Range_Info_rangeChart_km

Ovan graf visar hur långt Tesla Model S kommer i olika hastigheter. Som synes kommer den allra längst i 40-50 km/h. Jämför den mot vilka hastigheter det mesta körningen sker i under NEDC körcykeln. Just det, 40-50 km/h. Men ökar man farten ökar luftmotståndet och därmed bilens förbrukning. Och då minskar räckvidden. Kör man i 120 km/h kommer man bara hälften så långt som i 40 km/h. Alla elbilar har liknande samband mellan hastighet och räckvidd. Högre fart ger mindre räckvidd.

Därav kommer det att det går inte att ta fram en enda rättvis räckviddssiffra. Elbilars räckvidd beror ju så mycket på hastigheten de körs i. För att få en rättvis uppfattning om bilens kapacitet måste åtminstone två siffror presenteras: hur långt man kommer i stadstrafik, runt 50 km/h – och hur långt man kommer i motorvägsfart, runt 120 km/h. Ännu mer komplicerat blir det om man ska kunna uppskatta även hur långt man kommer på vintern då elbilars förbrukning brukar öka med runt 30%.

Folk brukar klaga på att det är omöjligt att köra elbilar så långt som deras NEDC räckviddssiffra ger sken av. Jag brukar svara att det är inte alls omöjligt, håll bara hastigheten runt 40 km/h så ska du se att du kan köra så långt! För det är så låga hastigheter NEDC-körcykeln använder. ”Problemet” är bara att vill man åka 20-30 mil vill man inte hålla 40 km/h utan motorvägsfart – och då förbrukar elbilar mycket mer el än i låga farter.

Så nästa gång du förargar dig över ”överdrivna” och ”uppblåsta” NEDC räckviddssiffror bli inte arg på biltillverkaren. De är tvingade att uppge dessa siffror. Och kör du bara så löjligt långsamt som körcykeln är kommer du faktiskt så långt även i verkliga livet, det har flera visat med olika elbilar. Det som skulle behöva göras är att istället ändra på NEDC körcykeln självt och anpassa den till 2000-talet med elbilar, laddhybrider, start-stop-system, mm tekniska innovationer. För även dagens moderna fossilbilar har liknande problem som elbilar med sina NEDC-siffror: en modern fossilbil som stänger av sin motor när den står still kommer också få helt missvisande siffror av körcykeln, som ser bra ut på pappret men har inget med verkligheten att göra.

Klaga inte på biltillverkarna – klaga på lagstiftarna.

 

Tagged . Bookmark the permalink.