Är elbilar brandfarliga?

DSC03422

Man hör ofta i Sverige att elbilar skulle vara brandfarliga. Som president för landets största elbilsklubb får jag ibland frågan om man vågar köpa en elbil “för de brinner ju så ofta”. Eller får höra om bostadsrättsföreningar som inte vågar ha elbilar i sina garage. Man läser ju ofta om elbilar som brinner i tidningarna, och farliga gaser som bildas när de brinner.

Är det verkligen sant att elbilar är brandfarliga? Låt oss titta på statistiken.

Vårt västra grannland Norge är det främsta föregångslandet i världen när det gäller elbilar. Inget annat land har en så stor bestånd av elbilar i sin bilflotta som Norge. 61% av alla nyregistrerade bilar förra månaden var rena elbilar, plus 20% till laddhybrider. Skulle elbilar vara mer brandfarliga skulle landet uppleva en markant ökning av antalet bilbränder när bilflottan elektrifieras.

Norska krishanteringsmyndigheten DSB (Direktoratet för civilskydd och beredskapsplanering) har som uppgift att övervaka risker och identifiera sårbarhet i samhället. I sin rapport om elbilsbilbränder de släppte i våras konstaterade de att mellan 2016-2019 registrerades det 60 bränder i elbilar i landet. Av 250,000 elbilar hade alltså 0,24 promille fattat eld. Motsvarande siffror för bilar med förbränningsmotorer var 2 651 bränder på 2,5 miljoner bilar – en dryg promille av bilarna.

Bilar med förbränningsmotorer är fyra gånger så brandfarliga som elbilar.

“I förhållande till andelen elbilar på norska vägar brinner det mindre ofta i elbilar än i “vanliga” bilar som körs med fossila bränslen. Det är också mycket sällsynt att batteriet orsakar brand i en elbil” sa Jon Eirik Holst, sektionschef för elsäkerhet på DSB.

Även svenska statliga forskningsinstitutet RISE har kommit fram till liknande slutsatser, även om de är mer försiktiga i sina uttalanden. Enligt Ola Willstrand, projektledare på RISE, finns det inget som tyder på att elbilar utgör en större brandrisk än bensin- och dieselfordon. “Faktum är att risken rentav kan vara mindre.”

Anledningen att man ofta hör talas om elbilsbränder är att de har nyhetens behag, tidningar rapporterar om varenda elbil som brinner. Samtidigt brinner det mångdubbelt fler bensinbilar – men det är så vanligt att det skrivs det inget om. “A battery powered vehicle having a fire incident is newsworthy. A gasoline powered vehicle having a fire is newsworthy only if it stops traffic.”  Enligt amerikanska myndigheten FEMA (Federal Emergency Management Agency) är var åttonde utryckning brandkåren i USA gör på grund av bilbrand. Det brinner 157 bilar per dag i USA – man kan inte rapportera om alla. Bilden högst uppe i artikeln är från en sådan anonym bensinbilsbrand jag själv bevittnade – men som inte ens lokaltidningarna skrev om. Skulle det däremot varit en elbil…

Vi har tyvärr kommit så långt att bara det brinner i närheten av en elbil så basuneras det ut ELBILSBRAND!!! i tidningarna. Ofta när man läser detaljerna framkommer det sedan att det var inte ens en elbil som brann. Som branden i bilgaraget på Stavanger flygplats i vintras som påstods ha startats av en elbil men det var i själva verket en dieselbil.

Mediernas skeva bevakning av brinnande elbilar har resulterat i att gemene man tror elbilar är minst fyra gånger så benägna att fatta eld som “vanliga” bilar – när det är precis tvärtom.

 

Hur är det med säkerheten när elbilar brinner då?

I Sverige pratas det mycket om farliga gaser som frigörs när elbilar brinner. Svenska brandmän får lära sig om enorma mängder vätefluorid som frigörs när elbilar brinner. “Den vätefluorid som bildas då, den är jättegiftig” säger brandmannen Tommy Carnebo som utbildar om riskerna med elbilsbrand.

I andra länder pågår inte alls samma debatt om vätefluorid vid elbilsbrand. Forskning visar förhöjda, men inga alarmerande värden. Den kanske mest utförliga forskningsrapporten “An experimental evaluation of the toxic gas emission in case of vehicle fires” kommer från franska Ineris (French National Institute for Industrial Environment and Risks) som i laboratoriemiljö tände på ett antal olika bilar och analyserade rökgaserna.

Created with GIMP

I deras rapport fastslog de att även “vanliga” bilar med förbränningsmotorer släpper ifrån sig vätefluorid (HF) när de brinner. En traditionell brinnande bil släpper sammanlagt ut 0.8 kg vätefluorid – en elbil nästan det dubbla, 1.5 kg. En elbil som brinner släpper ifrån sig lika mycket vätefluorid som två brinnande bensinbilar. I rapportens slutsats kan man läsa att koldioxid fortfarande är den giftigaste gasen som produceras vid bilbränder och att utsläpp av vätefluorid förekommer oberoende av bilens drivlina. Andra intressanta observationer forskarna gjorde var att elbilar hade mycket långsammare brandförlopp: medan bensinbilar brann som mest efter 15 minuter dröjde det hela 30 minuter för elbilen.

Även forskningsrapporten “A Review of Battery Fires in Electric Vehicles” från kinesiska och svenska forskare fastslår att elbilar som brinner släpper ifrån sig knappt dubbelt så mycket vätefluorid som bilar med förbränningsmotorer. Vätefluorid vid bilbränder är alltså inget nytt eller unikt för elbilar. Den rapporten beskriver också hur vätefluorid enkelt kan neutraliseras och spolas bort genom att spraya vattendimma på bilen.

 

Brand i elbilar ska bekämpas med vatten. Alla elbilar kopplar automatiskt bort högspänningsledningarna från batteriet om bilen börjar brinna eller skadas på annat sätt. (De är också alltid bortkopplade när bilen står parkerad.) Det är ingen fara för elstötar om man sprutar vatten på en brinnande elbil.

Alla rapporter är dock överens om en sak: elbilars batterier kan återantändas flera timmar, ibland dagar efter att bilen hade brunnit. Skadade batterier kan råka ut för termisk rusning: att de blir överhettade av sig själva. Därför är det viktigt att släcka elbilsbränder just med vatten och inte pulver, skum eller koldioxid: förutom att släcka elden bidrar vattnet även till att kyla batterierna och därmed minska risken för återantändning. Mängden vatten som behövs minskar kraftigt om den sprutas direkt på batterierna (brandmän brukar av gammal vana försöka bekämpa elden i motorutrymmet istället).

Nedan instruktionsvideo från North American Heavy Rescue Symposium visar hur brandmännen lyfter upp bilen för att komma åt att spruta vatten direkt på batteripacket under bilen:

Det florerar rykten och missuppfattningar om att brinnande elbilar skulle kräva enorma mängder vatten för att släckas eller att man måste sänka ner dem i vattenbassäng. Det kommer från en incident i Nederländerna där brandkåren hade tillgång till en sopcontainer som de beslöt fylla med vatten och sänka ner bilen i den – det går att släcka branden så men det är absolut inget krav.

En elbil som har brunnit måste övervakas i flera dygn efter branden. Man kan inte bara dumpa den på en bilskrot utan den bör stå för sig själv på separat uppställningsplats ifall batterierna återantänds. Det är den risken för återantändning som är den största skillnaden mellan brandförloppet i elbilar och traditionella bilar med förbränningsmotorer.

Vi önskar våra svenska brandmän fick lika bra och kunnig utbildning om elbilsbränder som deras norska och amerikanska kollegor. Då skulle vi slippa panik och rikslarm över hela vårt avlånga land bara för att en bensinbil i Svedala börjar brinna bredvid en laddhybrid med ett utav marknadens minsta batteripack.

 


ModelSfireTCS två år sedan: Tesla förbättrar batteripacken

Tesla har patenterat flera förbättringar av sina bilars batteripack för att förbättra deras brandsäkerhet: rökkanaler, brandväggar mellan cellerna – och en patent som vi fortfarande väntar på att se på elbilar: en lucka där brandkåren kan spruta in vatten direkt i batteripacket.

Tagged . Bookmark the permalink.