Därför tvekade Kina skriva på COP26

COP26blablabla

Klimatmötet COP26 slutade i besvikelse. Redan från början menlösa krav urvattnades till intetsägande “bla bla bla”. Länder som Indien och Kina kämpade för att få behålla kolkraft och andra fossila energikällor. Istället för att slutdokumentet skulle begära “utfasning” av kol blev det “nedtrappning”. Och kravet på att ”accelerera utfasningen av kolkraft och subventioner på fossila bränslen” skrevs om till att ”accelerera utfasningen av orenad kolkraft och ineffektiva subventioner på fossila bränslen”.

Men varför stretade vissa länder emot så mycket? Anledningen till varför de inte ville avskaffa fossila energikällor kan man kanske skönja i följande diagram över världens energianvändning:

energy-consumption-world

Diagrammet sammanställt av statistiksajten Our World in Data visar vilka energikällor världen använder. OBS att det inte enbart handlar om elproduktion utan om all slags energianvändning inklusive uppvärmning, transport, drift av fabriker med mera. Mycket fossila bränslen används till annat än elproduktion.

Världens energianvändning har fördubblats sedan 1980. Då, för 40 år sedan konsumerade vi knappa 80 tusen TWh energi per år mot dagens över 160 tusen. Det mesta av det ökade energibehovet sedan dess har tillfredsställts från fossila källor så som olja, kol och naturgas.

Tittar vi på Kinas energiförbrukning ser vi en brant ökning efter millennieskiftet:

energy-consumption-china

Kinas energianvändning har åttadubblats sedan 1980. Ökade energibehovet har framför allt täckts från kol och olja. På tio år, mellan 2000 och 2010 tredubblades kolförbrukningen! När kol och olja står för 77% av landets energibehov är man kanske inte lika benägen att skriva på dokument om att överge dem.

De senaste tio åren har Kina påbörjat en massiv utbyggnad av förnybar elproduktion. Men om den elproduktionen ska täcka landets totala energibehov behöver den minst tiodubblas.

Finns det då inga ljusglimtar?

Jodå, låt oss till exempel titta på Sverige:

energy-consumption-sweden

Sveriges energibehov har varit ungefär konstant sedan 1980-talet. Vår oljeanvändning har mer än halverats sedan toppnoteringen 1979. Den har ersatts av kärnkraft istället. Vi har aldrig använt särskilt mycket kol eller naturgas. Endast runt en tredjedel av vårt totala energibehov täcks från fossila källor.

Att fasa ut kol och olja ter sig onekligen enklare i Sverige än i Kina och resten av världen.

Tagged , . Bookmark the permalink.